A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Rapport från kongressen 12-14 juni

Distriktets kongressombud

Här lämnas en rapport från kongressen och de olika delar som vi behandlade. Hur kongressen beslutade i våra motioner kan du läsa under varje motion. Anna-Maria Winblad har skrivit rapporten.

Den 12 juni samlades 200 ombud, 40 ledamöter från representantskapet och ca 100 andra deltagare till den 21:a PRO-kongressen. Vi var nio ombud från vårt distrikt, tillsammans med våra två ledamöter i representantskapet blev vi 11 personer i vår delegation.

Det var tre år sedan sist och mycket har hänt under dessa år, inte minst det senaste året som varit en turbulent politisk period som Curt Persson sa när han inledde kongressen.
Men PRO lever och frodas med över 400 000 medlemmar idag och är en flexibel organisation som startat föreningar för speciella intressen, tex PRO Kultur, PRO Global mfl. Curt Persson lyfte också fram hur illa ställt det är med äldres representation i tex riksdagen där endast 2,5 % av ledamöterna är över 65 år. Han hälsade oss välkomna till PROs första helt digitala kongress – en kongress i tiden.

Digitala tekniken
Många var nog både tveksamma och lite nervösa hur man skulle klara av att använda den läsplatta som stod uppställd vid varje plats. 
På den kunde man läsa allt som rörde kongressen, alla motioner, förslag, handlingsprogram, stadgar mm.
Ville man begära ordet tryckte man på en knapp på plattan och likdant om man lade ett förslag.
Vid omröstning var det helt suveränt särskilt vid några tillfällen då det blev sluten omröstning vid val. Tidigare har man stått i lång kö för att lämna en röstsedel och efter att alla varit avprickade på röstlängden har väntan varit lång innan resultatet av omröstningen var klart. Här tog det max 5 minuter innan allt var klart. Inga större störningar inträffade, om någon hade problem fanns det gott om hjälpare som gick runt i lokalen – jag tror alla var överens om hur överlägset bra denna teknik är, den har kommit för att stanna.


Utskott
Under första dagen tillsatte också kongressen två utskott, ett som skulle granska styrelsens verksamhetsberättelse och ett redaktionsutskott till vilket kongressen kunde skicka ”knepiga” frågor som behövde omformuleras för att kongressen skulle kunna fatta kloka beslut. I detta utskott fick Gävleborg en plats och jag kom att ingå. Vi fick bla i uppdrag att ta fram ett förslag till uttalande om den orättvisa pensionärsskatten.

Motioner
Behandlingen av 243 motioner tar sin tid. Många ombuden ville  ”tala för sin sak” särskilt om styrelsen
föreslagit kongressen att motionen ska avslås.

Hur det gick för våra motioner kan du läsa under fliken – PROs kongress, våra motioner.

Övriga intressanta motioner var tex:

Motion 22
Bostadtillägget ska kunna sökas via deklarationen 
och skattverket ta över handläggningen
Ebon Kram, ett av våra ombud, var med bland de som föreslog 
att motionen skulle bifallas.
Men kongressen beslutade att avslå 
motionen med motiveringen att frågan handläggs bäst av 
pensionsmyndigheten.

Motion 152
Ordet brukare
Kongressen beslutade bifalla motionen och vi ska sluta använda ordet brukare, 
och istället tala om personer eller individer. 
Begreppet brukare ska bara användas av Socialstyrelsen som ett samlingsbegrepp 

Motion 241
Kvinnliga pensionärers villkor och behov.
En lång motion från PRO Skåne som beskrev 
villkoren för många kvinnliga pensionärer med låga pensioner. 
Kongressen beslutade att bifalla denna motion.

Direktmedlemskap i PRO, sk stödjande medlemskap
Den frågan väcktes vid förra kongressen 2012 och styrelsen 
fick i uppdrag att utreda frågan och komma tillbaka.
Före årets kongress har frågan varit ute på remiss och 
nu återkom den i form av motioner som samtliga med 
ett undantag föreslog att det inte ska vara möjligt att bli medlem 
direkt till riksorganisationen och inte tillhöra någon förening.

Efter en ganska lång och intensiv diskussion röstade kongressen
med stor majoritet emot förslaget

Curt Persson avslutade det hela med att denna 
fråga nu är ”död”.

Handlingsprogramet
behandlade vi i stor sett hela sista dagen men många förslag om tillägg och ändringar. Det blev tufft för de som ledde våra förhandlingar men landade trots allt i tid.
Jan Engman från vårt distrikt föreslog att det i handlingsprogramet skulle föras in att vi ska ha ”nolltolerans” för fallolyckor vilket också kongressen tyckte. I programet står också inskrivet att vi nu ska kräva att kommunerna ska inrätta sk fixartjänster.

Talare
Första dagens gäst var ministern för bla äldreomsorg Åsa Regnér som talade engagerat om sitt uppdrag i regeringen.
Vill du läsa mer om hennes anförande klicka här 

Första dagen talade även moderaternas partiledare Anna Kindberg-Batra och lade fram alliansens syn på välfärd, pensioner, pensionssystemet mfl frågor.
Vill du läsa mer om hennes anförande - klicka här! 

Sista dagen talade socialdemokraternas partiledare statsminister Stefan Löven och presenterade regeringens förslag som gäller pensioner, äldreomsorgen mfl frågor
Vill du läsa mer om hans anförande - klicka här! 

Avslutning
Kongressen avslutades med stående ovationer och applåder till avgående ordförande Curt Persson.
Vår nyvalda ordförande Christina Tallberg, PROs första kvinnliga ordförande, avslutade med
"Jag är mycket stolt över förtroendet att få leda en av Sveriges största folkrörelser. PRO är en stark röst i samhällsdebatten 
och den största sociala mötesplatsen för pensionärer i Sverige" därefter önskades vi alla en skön sommar!

 

Här:  Övriga länkar betr KONGRESSEN

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.