A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om oss

Det här är PRO Valbo

Furugården Här på Furugården samlas vi för våra medlemsmöten och träffar.

PRO Valbo bildades 1971 och har utvecklats från 81 medlemmar första året till 645 medlemmar 1 jan 2019.

Föreningen ingår i Pensionärernas Riksorganisation med ca 1400 föreningar och 360 000 medlemmar fördelade över hela landet. Rätt att bli medlem i PRO har alla som har någon form av pension.

PRO engagerar sig och påverkar i samhällsfrågor som rör pensionärernas villkor både på riksplanet, i landsting/regioner och på kommunnivå. På föreningsnivå står medlemsverksamheten i förgrunden.

PRO Valbos medlemsverksamhet är omfattande och ger möjlighet till ett intressant och innehållsrikt liv efter pensioneringen med träffpunkter och gemenskap människor emellan. Föreningen anordnar månadsmöten med underhållning, studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, resor, danser mm, se under fliken Verksamhet.

Vi strävar efter att våra mötesformer och andra aktiviteter skall utformas så att vi så långt möjligt tillmötesgår alla medlemmars intressen och önskemål, oavsett ålder. Vi försöker också hålla god kontakt med de medlemmar, som av hälsoskäl inte längre orkar besöka våra möten och andra arrangemang.

Föreningens mål är: Alla skall känna sig hemma i PRO Valbo. Ingen ska behöva stå utanför gemenskapen.

Idag är vi organiserade i styrelse och ett antal kommittéer. Studera vår verksamhetsplan, delta och påverka för kontinuerlig förnyelse och utökning av verksamheten.

Årsavgiften för 2019 är 295:- kr varav 60 kr är föreningsavgift. I avgiften ingår bl a tidningen PRO Pensionären, som utkommer med 10 nr per år, och olycksfallförsäkring vid sammankomster. 

Valbo PRO:s styrelse för 2019 består av:

Ordförande Olle Olofsson
Kassör Birgitta Olsson
Sekreterare Hans Nilvander
Ledamöter: Ronald Redenvik, Rune Norén, Agneta Laritz och Roland Dahlund
Ersättare: Ulf Lindman (web-ansvarig), Ann-Britt Lundberg och Anita Andersson

Styrelsen 2019

Senast ändrad 2019-05-09

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.