A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte 13 februari 2019

Årsmötesförhandlingar, information om läkemedel, soppa och lite pausgympa stod på menyn när PRO Ovanåker höll sitt årsmöte i Smyrnakyrkan den 13 februari 2019. Inledningsvis hedrades 8 medlemmar som gått bort under 2018 med en stilla stund, innehållande vacker musik och körsång, stämningsfull diktläsning och en tyst minut. Sju nya medlemmar kunde också hälsas välkomna och av verksamhetsberättelsen framgick bl a att PRO Ovanåker vid årsskiftet hade 389 medlemmar.

2019-02-18 Kenneth Göransson, välkänd distriktsläkare i Alfta, inledde eftermiddagen med  en halvtimmes information om läkemedel och äldre. 

Han pratade om vikten av att ha en positiv inställning till sina läkemdel, att så långt det går ha koll på vad var en av de läkemedel man använder är till för. Man ska inte vara rädd för att fråga sin doktor om läkemedlen och eller för att berätta om man tycker sig ha någon oväntad effekt av dem.  Läs mer om vad Kenneth berättade om under fliken säkerhet.

Efter de här programpunkterna var det dags att få äta av den fantastiska soppa som kökskommittén tillagat och också till att få umgås lite rund borden. Ett stort och varmt tack för till dem som förgyller våra möten med kaffe och allehanda förtäring.

Innan vi gav oss i kast med själva årsmötet ledde Meta Jonsson en pausgymnastik som satte lite fart på armar och ben som vid det här läget varit ganska stilla under nästan 2 timmar.

Under årsmöteförhandlingen belutades om verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och val till styrelsen och till posterna som aktivitetsansvariga förrättades.

Roger Torvidsson valdes till ordförande för 2019 och till ny sekreterare valdes Marianne Johansson. Britt Pettersson som innehaft posten de senaste 5 åren avtackades med blommor och förtjänstecken. Tre nya ersättare valdes också in i styrelsen, nämligen Anna-Greta Söderlund, Sune Stenberg och Abner Englund.

Styrelsen kommer snart att ha ett s k konstituerande möte där man kommer att fördela några funktioner inom sig. Efter det kommer den nya styrelsen att visas här på hemsidan under fliken Styrelse. Läs mer. 

Roger avrundade mötet med att uppmana alla att söka bostadstillägg. Han påminde om att det inte är ett socialbidrag utan ett tillskott till pensionen som alla med låg pension har rätt att få efter prövning hos Pensionsmyndigheten.

Allra sist drogs vinstnumren till de sedvanliga lotterierna. Lotterier har sammanlagt bidraget till föreningens intäkter med hela 80 000 kr under fjolåret.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.