A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen

2019

Ordförande
Lars-Erik Henningsson
0297-45114
073-0945114

Sekreterare
Eva Pettersson
070-2040297

Kassör
Frans van Eijk
070-5718536

Ledamöter
Ann-Britt Wikman
0297-41295
070-6718784

Kristina Wiker
070-3721998

Ersättare 
Kerstin Kols
Bertil Karlsson

Revisorer
Eva Larsson
Monica Englund
Revisorsersättare
Ewa Åström

 
 

Boulekommitée
Ted Ekström, sammankallande
Bernt Eriksson
Ulf Eklund
Sören Sundqvist

Resekommitée
Lars-Erik Henningsson, sammankallande
Ewa Åström
Eva Pettersson

 Valberedning
Staffan Åkesson, sammankallande
Anta Asp 
Lennart Ohlén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.