A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen. Pensionärsrådet är ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer. Pensionärsrådet har 11 ledmöter och 11 ersättare som kommer från olika pensionärsorganisationer. PRO-Hudiksvall representeras av Bosse Lindgren som är ordinarie och Maj-Britt Norlander är ersättare.

2018

Pensionärersföreningarna i KPR möter Socialstyrelsen

 

Den 18 sept hade Kommunala pensionärsrådet ett annorlunda möte. Representanterna i rådet har sin hemvist i fem pensionärsföreningar och Hudiksvalls kommun. Rådet är ett organ för information och samråd om äldrefrågor, de har möten fem gånger per år. Till dagens möte hade Socialstyrelsen bjudits in för att ge pensionärsrådet möjligheten att vara referensgrupp i utvecklingen av ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Anna Ekendahl och Maria Rude från Socialstyrelsen informerade om arbetet som ligger bakom den enkät som årligen skickas ut till alla som bor på äldreboenden och har hemtjänst. Enkäten skickas ut till alla kommuner för att få veta de äldres uppfattning om kvaliteten på särskilda boenden och hemtjänsten. Socialstyrelsen skickar ut en sammanställning av svaren som därefter utgör en grund för planering och utveckling av äldreomsorgen i kommunerna. Deltagarna arbetade igenom framtagna frågeställningar och lämnade synpunkter på vad som kunde tas bort och framför allt vilka frågor som borde vara med. Generellt enades deltagarna om att enkäten inte ska vara så omfattande samt att frågorna ska vara enklare att besvara. Med dessa synpunkter från Hudiksvall, en av tre besöksorter i Sverige, tackade Anna och Maria för engagemanget och bad deltagarna att återkomma om det kommer fram nya frågeställningar eller fler ideér. Maj-Britt Norlander

Protokoll 2018-11-19

Protokoll 2018-09-18


Protokoll 2018-04-17


Protokoll 2018-01-29

 

KPR utbildning i Söderhamn  19/9 2017

Vi var ett trettiotal medlemmar från pro Gävleborgs län som hade kallats till Söderhamn för att utbildas i KPR. Från pro Hudiksvall deltog Bosse Lindgren och Maj-Britt Norlander. Tord Tallmarker hälsade välkommen och berättade hur det fungerar i Söderhamn där KPR ligger under kommunstyrelsen. Det visade sig vid en undersökning av de andra  föreningarna att en del låg under omsorgsförvaltningen  och andra under kommunstyrelsen. En fråga som blev föremål för  diskussioner var huruvida ledamöterna hade arvode eller inte på sammanträdena och ungefär hälften av kommunerna i Gävleborgs län betalar ut arvode. Vi var rörande överens om att vi vill få möjlighet att påverka i ett tidigare skede på vissa frågor och vill vara en remissinstans.

Ordförande i KPR Söderhamn Sven Erik Lindestam  ( tidigare Joelsson ) berättade hur det fungerar i Söderhamn.
Efter lunch fick vi besök av Anna Werkelin Ahlin och Anders Thoré från pro riks och syftet med deras besök var att ge oss verktyg för att kunna påverka politiken lokalt.

Bosse Lindgren KPR Hudiksvall

Protokoll 2017-11-20


Protokoll 2017-09-11

 

Protokoll 2017-04-10


Protokoll 2017-02-13


P
rotokoll 2016-12-08


Protokoll 2016-09 27


Protokoll 2016-04-20


Protokoll 2016-02-23


Protokoll 2015-11-25


Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.