A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bostadsbidrag

Gilbert Fernström

Se till så att ni får rätt bostadstillägg, pensionärer! Läs vad Gilbert Fernström skriver i Arbetarbladet.

Jag är medlem i PRO Hofors och har arbetat inom sjukkassa och försäkringskassa i 45 år (1947-1992), då jag slutade med pension.

Jag läste i DN:s nätupplaga 2015-06-08 under rubriken ”Pensionärer går miste om miljoner” att pensionärerna går miste om 197 miljoner varje år enligt Pensionsmyndigheten.

Den vanligaste orsaken till att pensionärer får för lite är att de inte anmäler hyreshöjningar. Tidigare ansökte man varje år om tillägget men nu löper det tills vidare och då är det lätt att glömma bort att anmäla ändringar.”

En rationaliseringsvinst för myndigheten och enklare för pensionärerna.

Men det blev dyrt för pensionärerna 197 miljoner per år. ”Runt 115000 pensionärer har rätt till bostadstillägg som de aldrig hämtar ut.”

Eftersom det i dag är 220 000 kvinnor och 65000 män som har bostadstillägg, så är det mest kvinnor som drabbas.

Jag talade förra veckan med en kvinna, som inte kom ihåg när hon senast anmälde ändrad bostadskostnad. På min fråga ville hon att jag skulle kontakta Pensionsmyndigheten, som svarade att hon år 2010 anmälde ändrad hyra till 4 038 kronor. Hennes hyra är i dag 4 551 kronor. Hon har således rätt till högre bostadstillägg med 487 kronor per månad (95 procent av 513). Hon har förlorat många tusen sedan 2011. Vi har fyllt i en ändringsanmälan.

Tack vare att jag läste artikeln i DN, får den här kvinnan 487 kronor mera per månad i bostadstillägg. Ska det vara så? 285000 har BTP. 40 procent av dessa får inte det bidrag de har rätt till. Då är det fel på systemet.

Jag föreslår att PRO verkar för att Pensionsmyndig-heten under april månad varje år sänder ut en förfrågan till pensionärer som inte anmält hyresändring. Det blir ändock en rationaliseringsvinst för myndigheten. Under januari-mars hinner många anmäla hyresändring. De som inte anmält ändring får en påminnelse under april. Om de lämnar in en anmälan i april får de rätt tillägg från och med januari.

På PRO:s månadsmöte 13 oktober tog jag upp detta. Nu ska PRO försöka hitta dessa personer och hjälpa dem att få det bostads-tillägg, som de har rätt till. De ville även att denna skrivelse skulle sändas till PRO och äldreministern.

PRO Hofors

 Gilbert Fernström

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.