A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

PRO Bollnäs

PRO Bollnäs bildades som förening den 20 augusti 1949.

Vid första mötet värvades 18 medlemmar. Medlemsantalet idag är ca 850 st. 

PRO Bollnäs ingår i Pensionärernas riksorganisation med kansli i Stockholm, nästa steg är PRO Distriktet Gävleborg kansli i Gävle,  PRO Samorganisation sammanhållande organisation av föreningarna inom Bollnäs Kommun, 5 föreningar varav PRO Bollnäs är en. 

PRO Bollnäs är partipolitiskt obunden förening, vilket innebär att föreningen inte ingår i något politiskt parti vad medlemmarna sedan har för åsikter är var och ens ensak. 

PRO Bollnäs hälsar alla pensionärer välkomna såväl avtals-, förtids- och ålderspensionärer. 

Vad vi vill göra för våra medlemmar är att bedriva en så varierande och bred verksamhet att den ska kunna passa för de olika åldersgrupperna. Medlemmarna har så stora skillnader i ålder att vi spänner över 3 generationer. 

Vår målsättning är att tillgodose medlemmarnas sociala gemenskap.

Detta kan vi genom att ha en bred verksamhet inom olika områden. 

Vi ordnar möten där medlemmarna får ge sina idéer och tankar, studierna är mycket viktiga, tanken är livslångt lärande. Många kulturella inslag finns både vid våra möten samt andra sammankomster. 

Genom Kommunala Pensionärsrådet kan vi påverka Bollnäs Kommun med medlemmarnas intressefrågor och även Landstinget genom valda ledamöter i råd i PRO Gävleborgs Distrikt. 

Föreningen har en stor verksamhet inom medlemsvärvning och medlemsvård. 

Vidare handlägger vi medlemsfrågor i enlighet med Riksorganisationens beslut och stadgar. 

PRO Bollnäs kan genom de olika instanserna verka både lokalt, regionalt och på riksnivå.

 Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan man teckna tre olika försäkringar. SparLiv-, Olycksfall- och Hem-och Villa- Fritidshusförsäkring.

Vill du bli medlem i PRO Bollnäs kan du anmäla dig här på högra sida genom att trycka på "Bli medlem här", ta kontakt med ordförande, kassör eller någon annan styrelseledamot.

Medlemsavgiften är kr: 285,-/år. 

Välkomna i gemenskapen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.