A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Styrelse

      
   
Ordförande Bo Samuelsson 076-130 00 63
Kassör Eva Wadström 070-731 59 37
Sekreterare   vakant  
Vice ordf. Kerstin Woxblom   070-351 22 89 
Ledamot Kitt Strömberg  073-953 57 23
Ledamot Inger Karlsson 070-332 05 64
Ledamot  Monica Eriksson

070-267 58 05 

Ledamot Astrid Gädd

072-501 57 44

Ersättare Harriet Pettersson  072-225 28 97
Ersättare Åke Skoglund

 070-248 39 60 

Valberedning
Stig Bergström 070-516 72 04
vakant
vakant


Revisorer 
Olle Abrahamsson 072-221 51 52
Lennart Ollas 0248-23136
Kerstin Lönn, ersättare 0248-51274

Fanbärare
Rolf Eriksson 0248-13708
Lennart Ollas 0248-23136

Medlemsansvarig
Harriet Pettersson 072-225 28 97

Mötesvärdar
Sonja och Weine Kind 076-105 30 66

Försäkringsrådgivare
Kitt Strömberg  073-953 57 23

Studieorganisatör
Bo Samuelsson 076-130 00 63

Trafikombud
Åke Skoglund 070-248 39 60

Våra aktiviteter och ansvariga för dessa
Läs mer under fliken aktiviteter!

Biljard vilande  
Boule   Yngve Andersson    073-042 98 40
Bingo    Anna-Lisa Lundqvist    070-860 02 20 
Bowling   Mats Woxblom    070-683 66 66 
Canasta    Kerstin Hällström    070-280 45 55 
Danskommitté    Anita Åkerström    070-365 86 17 
Dansserveringen    Kerstin Woxblom    070-351 22 89 
Handarbetsgruppen    Ann-Mari Snis Modala    070-690 04 83 
Lotterier    Mary Brolin    076-814 81 60 
Linedance    Marie-Louise Hamberg    070-396 22 05 
QiGong    Lisbeth Granström Andersson    070-646 93 29 
Resor    Astrid Gädd    072-501 57 44 
Stavgång     Ann-Marie Snihs Modala   070-690 04 83 

 

 Representanter i kommittéer och samarbetsorganisationer:

ABF:s hel- och halvårsmöten: Astrid Gädd, Eva Wadström

ABF:s verksamhetsråd: Bo Samuelsson

Delaktighetsrådet: Bo Samuelsson, Harriet Pettersson, 

PRO:s distriktsmöten: Bo Samuelsson, Eva Wadström, Åke Skoglund

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.