A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Boule

Boule

Vi är c:a 70 medlemmar, som mer eller mindre regelbundet, tränar och träningsspelar tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10.00. Vintertid spelar vi i Rättviks Boulehall, Snickerivägen 10. Med boule tränar du upp smidighet, balans, bollsinne och psykisk styrka. Boulesporten passar lika bra för kvinnor som för män. Du som är intresserad av att spela boule är välkommen att vara med i vårt gäng. Kontaktman: Yngve Andersson 073-042 98 40

 

Tisdagen den 17 december, skinkjakten, 36 deltagare: 1) Sven-Olov Jonsson 316, 2) Jolo Olsson 315, 3) Torbjörn Blomqvist 315, 4) Gunnar Ivars 314, 5) Olle Forsgren 312, 6) Kalle Sandberg 218, 7) Olle Gudmundsson 216, 8) Inga Jonsson 213, Bengt Nordkvist 213, Uffe Olsson 213, 11) Ann-Marie Ploog 212, Anny Bustad 212, Tony Wickman 212, 14) Ingegerd Svensson 211, 15) Lars-Erik Smids 210, Sören Gustavsson 210, 17) Bengt-Arne Nilsson 208, Ivan Bränd 208, Alva Bränd 208, 20) Gunnel Blomqvist 207, 21) Hjördis Villén 109, 22) Ing-Marie Haga 106, 23) Tore Björk 105, Anita Skött 105, 25) Monica Andersson 104, Laila Moberg 104, 27) Hasse Lindrot 103, 28) Janne Björk 102, 29) Monica Bengts 101.

Torsdagen den 19 december, 25 deltagare: 1) Sören Gustavsson 323, 2) Rolf Nilsson 322, 3) Jompa Jonsson 314, 4) Jolo Olsson 216, 5) Hasse Lindrot 212, 6) Morgan Nilsson 211, 7) Kristina Asp 210, 8) Tobbe Blomqvist 209, 9) Olle Gudmundsson 207, Olle Forsgren 207, Lars-Erik Smids 207, Bengt-Arne Nilsson 207, 13) Janne Björk 206, 14) Gunnar Ivars 112, Bengt Nordkvist 112, Tony Wickman 112, 17) Inga Jonsson 106, 18) Lasse Eriksson 105, Kerstin Jonsson 105, 20) Sven-Olov Jonsson 103.

Lördagen den 21 december, 13 deltagare: 1) Bengt-Arne Nilsson 325, 2) Tony Wickman 316, 3) Elisabeth Grevius 217, 4) Lasse Eriksson 212, 5) Tobbe Blomqvist 208, 6) Morgan Nilsson 205, 7) Sven-Olov Jonsson 204, 8) Janne Glans 109, 9) Olle Gudmundsson 102, 10) Kristina Asp 101,

Lördagen den 28 december, 18 deltagare: 1) Gudrun Gudmundsson 311, 2) Bengt-Arne Nilsson 305, 3) Ivan Bränd 216, Lars-Erik Smids 216, 5) Carina Perjons 211, 6) Jompa Jonsson 210, 7) Roger Grevius 208, 8) Elisabeth Grevius 206, 9) Olle Forsgren 108, 10) Yngve Andersson 107, 11) Olle Gudmundsson 106, 12) Ing-Marie Haga 105, 13) Ann-Marie Ploog 103, Kerstin Woxblom 103, 15) Alva Bränd 102, Tony Wickman 102, 17) Tore Björk 101.

Tisdagen den 31 december, 15 deltagare: 1) Olle Gudmundsson 325, 2) Bengt-Arne Nilsson 213, 3) Hjördis Villén 208, 4) Gudrun Gudmundsson 207, 5) Ivan Bränd 206, 6) Kerstin Woxblom 204, 7) Olle Forsgren 203, 8) Roger Grevius 111, Monica Andersson 111, 10) Elisabeth Grevius 107, Tony Wickman 107, 12) Lasse Eriksson 106, Gunnar Ivars 106, 14) Hans Lindrot 104.

Torsdagen den 2 januari, 22 deltagare: 1) Torbjörn Blomqvist 322, 2) Olle Forsgren 321, 3) Tony Wickman 319, 4) Hans Lindrot 317, 5) Hjördis Villén 219, 6) Sören Gustavsson 218, 7) Monica Andersson 214, 8) Jolo Olsson 213, 9) Olle Gudmundsson 212, 10) Morgan Nilsson 209, 11) Gunnar Ivars 109, Lasse Eriksson 109, Ing-Marie Haga 109, 14) Thore Björk 108, 15) Janne Björk 107, Bengt-Arne Nilsson 107, 17) Lars-Erik Smids 106, 18) Bengt Nordkvist 105, Kristina Asp 105.

Tisdagen den 7 januari, 29 deltagare: 1) Tony Wickman 322, 2) Bengt Thors 320, 3) Monica Bengts 318, Sören Gustavsson 318, 5) Bengt-Arne Nilsson 219, 6) Laila Moberg 218, 7) Bengt Nordkvist 213, Olle Gudmundsson 213, 9) Thore Björk 212, Ann-Marie Blom 212, 11) Lars-Erik Smids 211, 12) Olle Forsgren 209, Hjördis Villén 209, 14) Hans Lindrot 208, 15) Gunnar Ivars 205, 16) Ingegerd Svensson 202, 17) Jolo Olsson 110, 18) Uffe Olsson 105, 19) Lasse Eriksson 103, Sven-Olov Jonsson 103, Gudrun Gudmundsson 103, Tobbe Blomqvist 103, Kristina Asp 103, 24) Elisabeth Grevius 102.

Torsdagen den 9 januari, 28 deltagare: 1) Sven-Olov Jonsson 324, 2) Thore Björk 323, 3) Kerstin Woxblom 313, 4) Bengt Nordkvist 313, 5) Hjördis Villén 223, 6) Jompa Jonsson 218, 7) Jolo Olsson 217, Laila Moberg 217, 9) Tony Wickman 214, Monica Andersson 214, 11) Bengt-Arne Nilsson 212, 12) Janne Björk 210, 13) Inga Jonsson 209, Olle Forsgren 209, 15) Kristina Asp 111, Lasse Eriksson 111, 17) Anny Bustad 110, 18) Lars-Erik Smids 108, Kerstin Jonsson 108, 20) Kerstin Gatu 107, IngaLill Björk 107, 22) Hans Lindrot 104, 23) Gunnar Ivars 102, Olle Gudmundsson 102.

Lördagen den 11 januari, 18 deltagare: 1) Jolo Olsson 323, 2) Monica Andersson 316, 3) Ing-Marie Haga 313, 4) Lars-Erik Smids 220, 5) Kerstin Jonsson 219, 6) Ann-Marie Ploog 213, 7) Olle Forsgren 211, 8) Ann-Marie Blom 208, Elisabeth Grevius 208, 10) Kristina Asp 105, Bengt-Arne Nilsson 105, 12) Lasse Eriksson 104, 13) Roger Grevius 103, 14) Kerstin Woxblom 101, Tony Wickman 101.

Tisdagen den 14 januari, 35 deltagare: 1) Gunnar Ivars 328, 2) Sören Gustavsson 324, 3) Laila Moberg 315, Anny Bustad 315, Rolf Nilsson 315, 6) Gunnel Blomqvist 313, Elisabeth Grevius 313, 8) Monica Andersson 218, IngaLill Björk 218, 10) Olle Forsgren 217, 11) Tobbe Blomqvist 214, 12) Hasse Lindrot 213, 13) Tony Wickman 209, Thore Björk 209, 15) Ingegerd Svensson 205, 16) Kerstin Gatu 204, Inga Jonsson 204, Uffe Olsson 204, 19) Jolo Olsson 113, Jompa Jonsson 113, 21) LilliAnne Tunner 109, 22) Morgan Nilsson 108, 23) Janne Björk 105, 24) Monica Bengts 103, 25) Lasse Eriksson 102, Inger Skoglund 102, Bengt Nordkvist 102, Roger Grevius 102.

Torsdagen den 16 januari, 23 deltagare: 1) Bengt-Arne Nilsson 332, 2) Sören Gustavsson 224, 3) Inga Jonsson 222, 4) Gunnar Ivars 215, 5) Jompa Jonsson 214, 6) Laila Moberg 213, Gudrun Gudmundsson 213, 8) Olle Gudmundsson 212, Tobbe Blomqvist 212, 10) IngaLill Björk 211, 11) Ing-Marie Haga 210, Sven-Olov Jonsson 210, 13) Gunnel Blomqvist 111, 14) Jolo Olsson 110, 15) Monica Andersson 109, 16) Thore Björk 105, 17) Bengt Nordkvist 103, Hans Lindrot 103, Janne Björk 103, 20) Bengt Thors 102, Rolf Nilsson 102, 22) Kerstin Jonsson 101.

Lördagen den 18 januari, 19 deltagare: 1) Bengt Thors 328, 2) Elisabeth Grevius 321, 3) Monica Andersson 316, 4) Lars-Erik Smids 220, 5) Hans Lindrot 216, 6) Matti Niemi 215, 7) Ing-Marie Haga 210, 8) Olle Gudmundsson 207, 9) Christina L 108, Kristina Asp 108, Ingegerd Svensson 108, 12) Tony Wickman 107, 13) Ann-Marie Blom 106, 14) Bengt-Arne Nilsson 104, 15) Roger Grevius 103, Lasse Eriksson 103, Anita Skött 103.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.