A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhet

PRO Venjan arrangerar olika aktiviteter för sina medlemmar. Eftersom vi är en liten och spridd socken samarbetar vi ofta med andra föreningar för att skapa en gemensam och större kraft i våra engagemang.

Vår största regelbundna aktivitet är boule. Om sommaren i Kyrkbyn tisdag och torsdag och om vintern genom deltagande i turneringar i våra grannsocknar.

Höst, vinter och vår spelar vi bingo varje måndag.

Vi ordnar också i egen regi en resa varje år till någon intressant plats.

I samarbete med andra föreningar spelar vi bowling, oftast på onsdagar, ordnar fiskeutflykter, deltar i aktiviteter i Venjansparken mm.

Härutöver deltar vi förstås i PRO-aktiviteter som ordnas av andra föreningar och delar av PRO. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.