A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

PRO Husby

PRO Husby bildades 1949.

De flesta aktiviteter äger rum i den egna gården som är Q-märkt och troligen den mest attraktiva samlingslokalen som PRO har i Dalarna.

PRO- gården hette från början Sexbo och låg i Edske bruk. Namnet kom sig av att den innehöll sex bostäder på ett rum och kök. Gården flyttades 1875 till Långshyttan och fick heta Nybygget 1.

1973 fick PRO en donation av svensk-amerikanen Karl Larsson och kunde köpa huset och tomten till en summa av 19 897 kronor. I dagens valuta är det ca 130 000 kronor. 

Pro hade vid den tiden ca 400 medlemmar. Många av dessa var med och rustade upp gården. Man slog ut väggar så att det blev en stor samlingssal i mitten av huset.  Man slog också ut en vägg mellan två av lägenheterna och fick på så sätt ett stort snickeri. Från början hade man vävstolarna i köket längst till vänster. Efter några år byggde man en vävstuga vid sidan av huset.

Invigning av den nya gården skedde den 28 september 1974.

Föreningen bedriver en bred verksamhet som befrämjar gemenskap och är till gagn för medlemmarna.

Föreningen ordnar möten, studier, resor och kulturell verksamhet och driver pensionärernas intressefrågor. Vi bedriver friskvård såsom, boulé, promenader, stryketräning. Vi anordnar också bingo. Vi har ett snickeri och en datasal. Föreningen verkar för en positiv medlemsutveckling genom medlemsvärvning och medlemsvård. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.