A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Görans spalt

I begrundan av verksamhetsberättelsen

Den här sidan kommer jag att försöka skriva lite på då och då GÖRAN

2015-12-01 Detvar ett sextotal medlemmar som hade kommit till vårt årsmöte.

De hälsades välkommna av Göran Bengtsson. Två gäster hade också komit. Det var Sussi Berger som skulle hålla i klubban och Jon Norberg f.d radiopratare på  radio Dalarna. Han skulle undehåll oss.

Vi fortsatte med en paretation för de medlemmar som gått bort under året. Göran påbjöd en tyst minut och därefter läster en dikt. Dikten lästes av Inga-Britt  Bergström. Sedan sjöng vår sånggrupp några väl valda sånger.

Efter dettta vidtog grovarbetet och Göran överät klubba till Sussi Berger och pennan gick till Ulla Bäckström. Vi var nu inne på punkten val och till ny ordförande förtvå år valdes Ulla Bäckstöm och till ny sekreterare valdes Uno Andersson. också påtvå år

Nästa punkt på agendan var verksamhetsberättelsen son antog i sin helhet . Ekonomideleen antogs också utan invändningar.

En punkt på dagordningen var frågan om f.d. RIA;s lokalen. Uno Andersson redogjorde för förutsättningarna och mötet gav styrelsen mandat för att forsätta förhaandlingarna med bostadsrättsföreningen. Det blev nu ett avbrott för kaffe och kaka.

Tiden var nu  inne för underhållning. Jon  Norbrgrg hade med sig ett musikquizz. Det var tjugofem frågor med varierande tema som skulle besvaras. En frågelek som verkligen gick hem hos publiken. Det var riktigt roligt att se engagemanget hos deltagarna.

Mötet  börjar närma sig sitt slut. Jon avtackades med blommor , även Sussi fick en blomma. Två avgående ledamöter avtackades också med varsin prsent och blommor. Göran tackade alla som kommit och Ulla Bäckström tackade för förtroendet att få leda PRO Avesta under de två kommande åren.

 

2018-03-03

Göran

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.