A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

OBS: Inställt Årsmöte 23/4

                          

 

PRO Dalarna har beslutat att ställa in årsmötet den 23/4, nytt datum är den 17/6 i
Leksand med start kl 09.30.
Vi kommer också att ställa in den planerade styrelsekonferensen den 5-6 maj.
Vi anser också att föreningarna ska ställa in sina medlemsmöten, övriga
sammankomster och arrangemang och därmed följa de rekommendationer PRO
Riksorganisation och Folkhälso myndigheten ger.
De planerade utbildningarna i det nya medlemsregistret och hemsidan skjuts upp.
IT-utbildarna tar kontakt med anmälda deltagare när utbildningarna startar igen.
Gunilla och Maria kommer att tillsvidare arbeta på expeditionen. Om ni önskar
kontakt med dem gör det per telefon eller e-post.
Till sist, tänk på de ensamma. Slå en signal, det piggar upp!

 

 

Aktuellt från Dalarna

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.