A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Historik

Skogslyckans PRO-förening 30 år (2008).  

Resumé över viktiga händelser under de gångna åren.

 

Föreningen bildades den 10 april 1978. Till detta datum kallades intres-serade till möte. Mötesförhandlingarna leddes av Gustav Arvidsson och 175 personer anmälde sitt intresse för bildandet av en ny PRO-förening.  Uddevalla PRO-förenings medlemmar ansåg att deras förening blivit för stor och tungarbetad och ville dela densamma. Medlemmar boende på Skogslyckan med omnejd bildade då en ny förening.

Till styrelse valdes:
Ordförande Gunnar Apell, Kassör John Jacobsson, Studieorganisatör Edit Johansson, Ledamöter Inga-Lill Uddgren och Dagmar Karlsson. Det beslutades att föreningens namn skulle vara Skogslyckans Pensionärsförening och årsavgiften fastställdes till 20 kronor. Från Uddevalla PRO-förening erhöll den nybildade föreningen 500 kr  samt 15 kr per medlem som startbidrag.

 Styrelsen 1979
Styrelsen år 1979:
Ejnar Persson, Fingal Hibell, Edit Johansson, Gunnar Apell och Yngve Kock.

Medlemsutvecklingen

Medlemmarnas antal har ökat stadigt under åren vilket har gett föreningen möjlighet att bedriva olika verksamheter. Bl.a. subventioneras resorna kraftigt. Vid 2008 års början hade föreningen drygt 600 medlemmar.

Lokaler

Verksamheten bedrevs först i lokaler på Östanvindsvägen 19 och senare på Nordanvindsvägen 6. Studier och övriga verksamheter bedrevs där förutom månadsmötena som hölls i Skogslyckehemmets aula. För att ha råd att hyra lokalerna höjdes medlemsavgiften till 95 kronor per år.

Från den 1:a maj 2002 bedrivs den största delen av verksamheten i lokaler vid Skogslyckans torg. Varje tisdag, med uppehåll under sommaren, träffas ett stort antal medlemmar till trevlig samvaro med underhållning, föredrag, allsång, filmföre-visning, musikfrågesport, kaffe, lotterier mm.

 Birger och Rolph-Lennart underhåller 2006
Birger Svensson och Rolph-Lennart underhåller med sång
och musik på en tisdagsträff 2006.

Kontakter

Föreningen har representanter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Landstingets Pensionärsråd (LPR). Vidare deltar representanter från föreningen i Uddevalla Samorganisation. Föreningens ordförande har haft täta kontakter med Kommunalråden och Socialnämndens ordförande. Med ABF Fyrbodal har föreningen ett stort samarbete till gagn för den om-fattande studieverksamheten.

Studier

En stor studieverksamhet bedrivs i samarbete med ABF. Detta innebär bl.a. att medlemmarna bereds tillfälle till studier vid PROs folkhögskola i Gysinge och Ljungskile folkhögskola. Cirklar genomförs i litteratur, nutidshistoria, landskap, akvarell- och oljemålning, trafik, datorkunskap, mobilanvändning mm.

Sygrupp

Ett antal medlemmar som tillverkade olika slags handarbeten har varit mycket aktiva sedan starten år 1978. Den förstärkte föreningens kassa med försäljning av sina alster vid basarer och lotterier o.d. Aktiviteterna är vilande från våren 2008.

 Julbazar
Julbasar med försäljning av bl.a. sygruppens alster.

Sångkör

1981 bildades en sångkör som bidrar med underhållning vid föreningens månadsmöten och hos andra PRO-föreningar. Vidare ges konserter vid Bohusläns museum och vid äldreboenden.

Lyckokören sjunger på Bohusläns museum
Lyckokören sjunger på Bohusläns muséum.

Friskvård

En stor grupp träffas en gång i veckan i Skogslyckehemmets aula och utövar seniorjympa. Linedans och buggkurser bedrivs i samma lokal. En stor verksamhet är träning och tävlingar i boule och mattcurling. Promenader med eller utan stavar är mycket populära.


Mattcurling
Mattcurling togs upp i programmet 2005.

Resor

Att resa, uppleva nya miljöer och vara tillsammans under andra former uppskattas av medlemmarna. Resmålen under de gångna året har varit många, bl a har London, Danmark, Finland, Tallinn, Prag, Riga  och olika landskap i Sverige besökts. Förutom de ovan nämnda resorna arrangeras numera ett stort antal endagsutflykter med bl.a. grillfest och en kyrktur 1:a söndagen i Advent.

Resa till Kinnekulle 2004
Resa till Kinnekulle maj 2004. Väntar på mat. Forshems Värdshus.

PRO-kontakt

Medlemmarna i kontaktgruppen bedriver en omfattande verksamhet. Ändamålet är att uppsöka medlemmar som vill ha kontakt samt att årligen dela ut programbladet till samtliga medlemmar. Ett annat uppdrag som åligger gruppen är att dela ut föreningens lilla informationsblad ”Lyckobladet” som kom ut med sitt första nummer våren 2008.

 Hemsida

År 2006 gick vi in i ”dataåldern” med egen hemsida på nätet. Hemsidan hålls ständigt aktuell med både föreningsinformation  och trevliga bilder. Antalet besökare till hemsidan ökar ständigt.

Veteranvetartävling

Föreningen har ett antal gånger deltagit i PROs veteranvetartävling ”Vi i 65-an”. 2007 nådde vårt lag till distriktsfinalen som vi förlorade på utslagsfrågor.

 Veteranvetare Bernt, Yan och Monica
Veteranvetargänget:
Bernt Johansson, Yan Gregner och Monica Andreeason

Festkommitté

Ett tiotal medlemmar ingår i kommittén. Dessa lägger ned ett stort arbete med att göra föreningens månadsmöten och andra arrangemang trivsamma.

Bibliotek

I lokalen finns ett omfattande bibliotek med böcker skänkta av medlemmarna. Bokbeståndet förnyas ständigt och många medlemmar lånar ofta och gärna.

Styrelsen Jubileumsåret 2008.

 Styrelsen jubileumsåret 2008
Övre raden: Kurt Blomgren, Inge Alfredsson . Olle Bertilsson,Lena Augustsson, Rolph-Lennart Andreeason, Egon Thulin.
Nedre raden: Anna-Lisa Hassel, Lennart Andreasson, Yan Gregner, Mauritz Eliasson

Protokoll och övriga handlingar

Den, som vill läsa mer om Skogslyckans PRO-förenings historia, kan vända sig till Bohusläns föreningsarkiv där våra handlingar förvaras.

 Text: Rolph-Lennart Andreeason.
 Bildredigering: Egon Thulin

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.