A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bygdegården

Forshälla Bygdegård

En fräsch 80-åring - Forshälla Bygdegård.

Att äga en egen samlingslokal är ju säkert en dröm för de flesta föreningar. Visst är det en stor förmån i den egna verksamheten att veta var man skall vara och att slippa hyra lokaler. För denna ynnest kommer kostnader för uppvärmning, renhållning, och underhåll av fastigheten som i största utsträckning får ske på ideell basis. Allt har ju som bekant ett pris, men vi är givetvis otroligt stolta över vår egen bygdegård.

Bygdegården är nu ansluten till Forshällas Fibernätet.

Forshälla PRO-förening har nu moderniserats och blivit anslutna till det lokala fibernätet som startats upp snart genomförts av Forshälla Fiber ek. förening. Nätet förväntas ge en snabb och stabil uppkoppling för internet, TV och telefoni.

Läs mer om   Forshälla Fiber >>       
_______________________________________________________

Det gamla telefonabonnemanget hos Telia

har sagts upp då årskostnaden visade sig bli mycket hög i förhållande till den telefontrafik som det en gång var avsett för.
Det betyder att det gamla telefonnumret ej längre går att använda.
_______________________________________________________

Installation av nytt avloppssystem

Planeringen har slutförts och klartecken från kommunen har erhållits.
Alla nödvändiga förberedelser är genomgågna så arbetet kommer, efter viss fördröjning, att genomföras under hösten 2019. 
_______________________________________________________ 

Byte av vattenpump

Den mycket gamla och slitna vattenpumpen som betjänat Bygdegården har nyligen bytts ut och ersatts av en ny som vi hoppas skall tjänstgöra minst lika länge som den gamla gjort.
________________________________________________________

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.