A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunens Pensionärsråd.

På denna plats kommer referat från Kommunens pensionärsråd att finnas. KPR är ett synnerligen viktigt forum för pensionärsföreningarna som ger dem kontakter med politiker. Här refereras frågor svar och framför allt beslut. Nästa KPR möte är den28 april. I KPR ingår två valda ombud från varje pesionärsförening. Dessa är sju stycken i Tanums kommun.

Vid KPR mötet den 28 april kommer följande frågor ställda från pensionärsföreningarna att tas: Närlagad mat till skolor och omsorg, svensk mat, ekologisk mat, digitala larm, hållplats vid Oppen, personaltäthet vid äldreboende, läkemedel, gång och cykelbana, inflytande för "brukare",anhörigstöd.

Infornation efter mötet den 28 april.

Vi diskuterar en hearing med politijer före valer. Information om detta kommer på denna hemsida.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.