A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

KPR

KPR

Information från kommunala pensionärsrådets sammanträde 2018-05-24

 

 

  • KPR sammanträder  fyra gånger per år och detta var det andra mötet.
  • Man informerade om att kommunens bokslut för 2017 var klart. Kommunen hade gått plus med 15,2 miljoner.
  • Kommunen vill ändra på reglementet för KPR. Man vill slå ihop mötena med kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Man ska sammanställa ett förslag till reglemente och presentera detta vid nästa sammanträde, i slutet av augusti. Bland annat föreslås samtliga föreningar ha endast en representant i rådet. Idag har flertalet föreningar två representanter.
  • KPR hade önskat information om trafiksituationen vid färjeläget i Hamburgsund, om hur gräsytan utanför Sjökanten kan göras trevligare och att trasiga bänkar lagas.  KPR anser också att Sjökanten ska kvarstå i kommunal ägo. KPR önskar därför att tjänstemän från Tekniska nämnden deltar på nästa möte.
  • Man lämnade information om att det finns två privata vårdbolag att tillgå i kommunen: Anhörigvård AB och Seniorbolaget. Inget av dessa bolag har några uppdrag idag.
  • Försäkring i hemmet när hemtjänsten är hemma: Normalt slitage står den enskilde för. Förstörda kläder vid felaktig hantering vid tvätt ersätts med likvärdiga kläder. Skulle hemtjänstpersonal förstöra någon riktigt värdefullt görs en bedömning i varje enskilt fall om ersättning. Kommunen kan betala ut ersättning för självrisk om brukaren använt sin hemförsäkring. Gäller det stora belopp används kommunens egna försäkringar.
  • Den 30 april fanns det totalt 10 personer som väntade på särskilt boende, sju väntade på boende för somatiskt sjuka och tre på boende för demenssjuka.
  • Kommunen har skrivit avtal med Telia gällande TV/WIFI på särskilda boenden.

 

Den som deltog på mötet från PRO Hamburgsund/Fjällbacka var

Eva Persson 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.