A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

verksamhetsplan

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO STENUNGSUND 2020. Vi gör Stenungsund friskare, klokare och roligare!

Föreningens målsättning och övergripande arbetsuppgifter framgår av stadgar och

handlingsprogram för PRO.

 

Verksamheten presenteras i programhäften för våren respektive hösten 2020. Information om aktiviteter kommer att också annonseras i ST-tidningen och Lokaltidningen Stenungsund, på hemsidan och Facebook.

 

Föreningen bör ha beredskap för aktiviteter som kan aktualiseras med kort varsel initierade av Riksorganisationen eller andra aktuella händelser inom vårt verksamhetsområde.

 

Medlemskapets värde.

 

PRO Stenungsund ska verka för att medlemmar ska finna glädje och gemenskap i sitt medlemskap.

 

Medlemsmöten arrangeras under våren och hösten. Tider och tema för medlemsmötena anges i programhäftena.

 

I maj anordnas en vårfest och i december en julfest. En 80-plus-träff ska också arrangeras i början av sommaren.

 

Att stimulera till ny kunskap på olika områden är en viktig uppgift. Studier påverkar den enskildes personliga utveckling och de stärker individen till att vara med och påverka samhällsutvecklingen samt har en viktig social funktion.

 

Språkkurser, hantverkscirklar, spela kort, att spela ett instrument och att sjunga tillsammans med andra bidrar också till friskvård genom att hålla hjärnan igång.

 

En stor och viktig uppgift har föreningen i att bidra till friskvård för äldre, bl a för att minska risken för fysiska och psykiska skador och sjukdomar.

 

PRO-kongressen 2018 fastställde medlemsavgiften för perioden 2019 -- 2022 att vara 190:- till Riksorganisationen. Föreningen ska enligt stadgarna besluta om den egna föreningsavgiften för nästkommande år vid medlemsmötet i november.

 

 

Aktiv fritid.

 

Friskvårdsaktiviteter måste utvecklas och göras attraktiva för medlemmarna, som t ex line-dance, stavgång, curling, boule, bowling, bordtennis, Qi-gong, gympa m m.

Boule spelar vi från maj till september.

 

Våra reseansvariga planerar ett antal resor under verksamhetsåret och samarbetar med STO-PRO, d v s Tjörn- och Orustföreningarna.

 

Kulturprogram med varierande tema planeras under verksamhetsåret i samarbete med ABF Sydvästra Götaland och Stenungsunds kommun (Kultur och fritid).

Pubkvällar med underhållning och quiz kan också stärka gemenskapen i föreningen. Precis som under sommaren 2019 planerar föreningen att genomföra olika

sommaraktiviteter som t ex grillträffar och utflykter.

 

Det här planerar vi också för.

 

En av föreningens uppgifter är att växa med fler medlemmar. Ett av föreningens mål ska vara att under verksamhetsåret värva 100 nya medlemmar, men också att värna om de medlemmar som redan finns i föreningen. Informationsträffar anordnas fyra gånger om året för nya medlemmar.

 

Det är av stor betydelse för föreningens framtid att det aktivt satsas på rekrytering av funktionärer till verksamheten. Träffar för cirkelledare och kontaktombud anordnas minst två gånger under året.

 

Förtroendevalda ska uppmanas att delta i utbildningar som ökar kunskapen om uppdraget. Föreningen ska i mesta möjliga mån anordna utbildningar på hemmaplan eller tillsammans med näraliggande föreningar.

 

För att kunna förverkliga denna verksamhet samarbetar föreningen bl a med PRO- föreningarna i STO-området, PRO-distriktet, Gysinge Folkhögskola och ABF Sydvästra Götaland

 

Vi hörs, påverkar och syns.

 

Informationsbladet Info-Nytt som utkommer under året har en viktig uppgift att fylla eftersom vi genom detta når ut till så gott som alla medlemmar.

 

Hemsidan för ut aktuell information och kommer kontinuerligt att uppdateras. All annonsering kring verksamheten ska gå via hemsidan. Föreningen finns också på Facebook.

 

En viktig uppgift för föreningen är att genom KPR (Kommunala pensionärsrådet) driva pensionärers sociala och ekonomiska intressefrågor samt att påverka politikerna.

Vid behov medverkar föreningen också i ST-tidningen och Lokaltidningen STO. Föreningen kommer att medverka vid Seniordagen i oktober, samt vid några av

månadsmarknaderna vid Stenungs Torg.

 

2019-10

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.