A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhetsberättelse 2018

 

PRO Stenungsund

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

 

Styrelsen för PRO Stenungsund lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018:

 

Styrelsen har bestått av:

Christer Ahlén, ordförande                                           

Evamariya Arnesson, vice ordförande och sekreterare

Inga-Britt Dahlberg, kassör

Berit Hedlin, studieorganisatör                                                          

Sylva Axelsson, ledamot

Maj-Britt Ekdahl, ledamot

Margareta Jonasson, ledamot

Iréne Sjödin, ersättare

Jan Rollén, ersättare                                                                                                                                                                                        

 

REVISORER

Staffan Vretborn, t o m september

Benny Dickborn

 

REVISORSERSÄTTARE:

Lars-Erik Andersson, ordinarie fr o m oktober

 

STUDIEKOMMITTÉN

Berit Hedlin, sammankallande                                      

Evamariya Arnesson, biträdande studieorganisatör

Margareta Jonasson, friskvårdskommittén

 

MEDLEMSRÅD/KONTAKTOMBUD

Sylva Axelsson                                                             

                                           

MEDLEMSREGISTERANSVARIG

Inga-Britt Dahlberg

 

HEMSIDESANSVARIG

Christer Ahlén

 

FÖRSÄKRINGSANSVARIG

Iréne Sjödin

 

MÖTES- och KULTURKOMMITTÉ

styrelsen

RESEKOMMITTÉ

Berit Lundgren

 

KONSUMENTKOMMITTÉ

Nisse Eriksson

Iva Bäckman

Eva Fröberg

 

KONTAKTOMBUD

Postnummer

444 30 Evamariya Arnesson

444 30 Göran Börjesson

444 31 Lars-Erik Andersson

444 40 Maj-Britt Åström

444 41 Inga-Lill Levinsson

444 42 Sylva Axelsson

444 43 Christer Ahlén

444 44 Agneta Eriksson

444 44 Inkeri Hjelm

444 45 Rune Falkman

444 46 Maj-Britt Wennström

444 46 Lennart Andersson

444 47 Aina Sokslampi

444 47 Liisa Salmela

444 52 Bror Wennström

444 53 Bror Wennström

444 54 Bror Wennström

444 55 Ingemar Rutgersson

444 60 Helly Lundgren

444 61 Maj-Britt Ekdahl

444 65 Tony Brude

444 92 Gösta Johansson

444 94 Kerstin Hedeberg

                     

FRISKVÅRDSKOMMITTÉ

Margareta Jonasson, sammankallande

Siv Lavén

 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Iréne Sjödin, sammankallande

Tord Olsén

Pia Moe

Ulla-Britt Winkler, ersättare

Maj-Britt Ekdahl, ersättare

Hannu Karvinen, ersättare t o m augusti

Evamariya Arnesson, ersättare fr o m september

 

LOTTERIKOMMITTÉ

Inga-Britt Dahlberg, kassör

Margareta Jonasson

Agneta Eriksson

                                                                 

VALBEREDNING

Göran Börjesson, sammankallande

Tord Olsén

Ann-Christin Carlsson

 

EKONOMI

Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse redovisas på särskild plats i verksamhetsberättelsen. Resultatet balanseras i nästa års räkenskaper.

 

MEDLEMSANTAL

Föreningens medlemsantal uppgick till 991 medlemmar den 31 december 2018. 89 nya medlemmar har tillkommit under året.

 

VERKSAMHETEN

 

Föreningen har under 2018 haft en omfattande verksamhet bland annat genom studiecirklar, friskvård och medlemsmöten.

 

Ett flertal medlemsmöten har arrangerats, varav två protokollförda. Tolv protokollförda styrelsemöten samt ett möte med kommittéansvariga och två planerings- och budgetmöten.

 

Föreningens resekommitté har deltagit i möten med PRO-STO för samarbete i olika frågor.

 

Föreningen har varit representerad vid PRO-distriktet Bohusläns årsmöte och höstmöte, vid Föreningsarkivets årsmöte på Bohusläns Muséum i Uddevalla, samt vid ABF Sydvästra Götalands årsmöte och halvårsmöte.

 

Under verksamhetsåret har expeditionen hållits öppen måndagar mellan kl. 12.00 och 14.00. Där har medlemmarna haft möjlighet att träffa någon från styrelsen för frågor eller för en pratstund.

 

Info-Nytt har utkommit tre gånger under året med aktuell information till medlemmarna.

 

Föreningen deltog i Stenungsunds kommuns Seniordag på Kulturhuset Fregatten i oktober, samt vid flera tillfällen på Måndagscaféet på Stenunge Strand. Vår sånggrupp var ett uppskattat inslag på Seniordagen.

 

I augusti anordnades en Friskvårdsdag i Kulturhusparken tillsammans med SPF. PRO:s ukkegrupp och Line-dansare uppträdde och man kunde gå en klurig poängpromenad.

 

Under sommaren syntes föreningen på Sandbergs plats vid marknadsdagarna med informationsmaterial, tombola, kaffe och liten kaka.

 

Även i år hade några sommaraktiviteter anordnats. En grillkväll anordnades vid Segelsällskapets område och en båtresa till Brattön som uppskattades mycket av dem som deltog.

 

Föreningen har ställt ut informationsmaterial och alster från de olika verksamheterna (så som träslöjden, akvarellmålningen och hantverk m fl.) i montrarna på Kulturhuset Fregatten under februari och oktober.

 

Under året har ABF Sydvästra Götaland haft utställning med olika foto- och bildsviter på en tavla i föreningens lokal.

 

HÖJ DEN ALLMÄNNA PENSIONEN.

PRO genomförde en riksomfattande kampanj under våren 2018 och inför valet i september om den allmänna pensionen. Det handlade om såväl information om pensionssystemet som utåtriktad agitation och opinionsbildning. Vid olika aktiviteter i föreningen fick medlemmar ta del av kampanjen. Vid Stora Höga dagen och marknadsdagarna samlade föreningen in nästan 500 namnunderskrifter (476) till stöd för budskapet. Det blev en kampanj som satte fokus på pensionärernas ekonomiska villkor inför valet den 9 september.

FEM FRÅGOR TILL PARTIERNA.

Inför kommunalvalet i september 2018 riktade PRO-föreningen fem frågor till de politiska partierna i Stenungsund. Frågorna handlade om seniorkort, fixartjänsten, stödet till pensionärsorganisationerna, rätt till lagad mat och mötesplatser för äldre i kommunen. Alla partier svarade på PRO-föreningens frågor vilka redovisades vid ett medlemsmöte i början av september. Det visade sig att partierna tycker som PRO - i alla fall enligt de svar som också redovisades offentligt.

Den här aktionen blev ett sätt för PRO-föreningen att sätta fokus på några centrala frågor för äldre människor i Stenungsund. I lokala medier gavs frågorna och svaren mycket stort utrymme.

TRE OMBUD PÅ KONGRESSEN.

Kongressen i juni blev en höjdpunkt under året för PRO. Ett nytt handlingsprogram antogs och riktlinjer för utveckling av organisation och verksamhet formades av ombuden. Av dessa deltog tre från föreningen: Christer Ahlén, Berit Hedlin och Ulla-Britt Winkler.

PRO-föreningen fick fem motioner behandlade av kongressen. De handlade om sjukvård, stadgar, kollektivtrafik och IT. PRO-distriktet i Bohuslän gav sitt fulla stöd åt motionerna som behandlades relativt välvilligt av kongressen, utom den som i stadgarna efterlyste förtydliganden om val till förtroendeuppdrag i PRO.

 

 

VI PÅVERKAR STENUNGSUND.

PRO-kampanjen för höjd allmän pension och frågorna till partierna inför valet är exempel på intressepolitiska och opinionsbildande uppgifter i föreningen under året. Under detta har nya initiativ tagits för att stärka kommunens stöd till pensionärsorganisationerna.

Någon konkret höjning av verksamhetsbidraget har dock inte ägt rum även om politiska och ekonomiska förutsättningar föreligger.

Beträffande chockhöjningen av hyror för skollokaler 2017 inträdde en förändring i början av 2018. Konkret innebar det att pensionärsorganisationerna – precis som tidigare – på nytt jämställs med barn- och ungdomsorganisationerna ifråga om lokalhyror. I stället för en femdubbling av hyreskostnaderna begränsas de nu till en fördubbling.

KPR

 

Fria resor med lokaltrafiken och ett återinförande av Fixartjänsten var två av de åtgärder som kom till stånd efter påverkansarbete från pensionärsorganisationerna. KPR arbetade under året också med frågor som rörde t ex matdistributionen till äldre, att återinföra specialistgruppen på

demensavdelningarna, begäran om att få vara med i den arbetsgrupp som står för planeringen av äldreboende på bl. a C W Borgs väg, samt det orättvisa systemet med avgiften för förbrukningsmaterial.

 

MEDLEMSMÖTEN OCH ÖPPNA KULTURARRANGEMANG

 

Året startade med ett öppet kulturarrangemang i kulturhuset Fregatten den 30 januari. Det handlade om det kända radarparet Hasse&Tage. Trubadurerna Lasse Sörbom och Pelle Jageby gestaltade dem och deras humor.

 

Säkerhet i vardagen var ämnet för ett medlemsmöte den 12 februari i Fregatten Bio.

 

Den 22 februari träffades vi på Restaurang Ti Amo för en trubadurkväll.

 

Årsmötet hölls den 20 mars i Fregattens Biosalong. Gustav Bloms orkester underhöll.

 

Torsdagen den 22 mars var det dags för en irländsk pubafton på Ti Amo där McLowlifes medverkade.

 

Den 12 april ägde ännu en pubafton rum på Ti Amo där vi träffades för att umgås över en bit mat och dryck.

 

Vid ett medlemsmöte i Spekeröd den 16 april var temat ”I valet och kvalet” inför höstens val. 

 

Den 26 april var det dags för ett kulturprogram ”Triss i damer” där inbjudna gäster tolkade bl. a Lill Lindfors och Siw Malmqvist med fler svenska sångerskor.

 

En trevlig vårfest hölls den 14 maj på Jörlandagården med musikunderhållning av Lars-Eric Frendberg.

 

I juni hölls en mycket trevlig och välbesökt träff för medlemmar som fyllt 80 år där Rosorna och Taggen underhöll med sång och musik.

 

Den 23 augusti inleddes höstens verksamhet med en uppskattad och trevlig kräftskiva i hyresgästföreningens lokal i Skonaren.

 

Ett medlemsmöte ägde rum den 5 september i Spekeröds bygdegård där bl. a polisen och Jörgen Sandgren med gitarr medverkade.

 

Den 27 september hölls ett öppet kulturarrangemang i kulturhuset Fregatten. Maria Pihl och Per Johansson gestaltade The Beatles med sitt program ”Here comes the sun”. 

 

En pubafton blev det den 18 oktober på Ti Amo. Denna gång kunde man lyssna till Daga och Rolf som bjöd på ”gamla goa låtar”.

 

Den 8 november var det dags igen för en pubkväll på Ti Amo. McLowlifes drog igång en fantastisk upplevelse av irländsk och skotsk musik, vilket blev mycket uppskattat.

 

En blick på nästa år gavs det tillfälle till på Höstmötet den 20 november då verksamhetsplan och budget antogs. Ledamöter till det kommunala pensionärsrådet valdes. PRO:s eminenta sånggrupp underhöll med stämningsfyllda sånger.

 

Den 28 november var det dags för ännu ett kulturarrangemang, denna gång handlade det om ABBA. Gustav Blooms orkester framträdde i ett unikt samarbete med sånggruppen Ucklums Förenade Röster. Kulturhuset Fregattens Stenungesal var fullsatt och kvällen blev en succé!

 

Pubafton med Quiz blev det den 6 december på Ti Amo.

 

En julfest gick av stapeln den 10 december i Jörlandagården med sedvanlig julbuffé och uppskattat Luciatåg av några elever från Jörlandaskolan samt ett bejublat framträdande av far och son Frendberg.

 

Sammanlagt 19 aktiviteter av det här slaget samlade under året mer än 1200 deltagare (1212),

 

RESOR

En hel dags fullsatt bussresa runt Stenungsund den 5 juli blev mycket uppskattad av 75 deltagare. Det ingick ett besök på det då ännu inte invigda Stenungsunds Arena.

 

Många medlemmar deltog i en resa till Tallin i mars som skedde i samarbete med Resemakaren.

 

STUDIER

Vår förening har som alltid haft ett rikt utbud av studiecirklar som rapporterats till ABF Sydvästra Götaland. Stort tack till alla våra duktiga cirkelledare för gott arbete och engagemang!

 

Vi har haft ett väldigt bra samarbete med PRO-distriktet, ABF Sydvästra Götaland och Gysinge folkhögskola där ett antal förtroendevalda och medlemmar utbildats och informerats för att stärkas i sina uppdrag.

 

Tre cirkelledarträffar har anordnats för information och för att uppmärksamma ledarnas viktiga roll i vår verksamhet.

 

Studiecirklar i föreningen:  

 

3 Engelska                                                                     26 deltagare                       

2 Sjung med oss                                       27                                                                                  

4 Line-dance                                                                   63                   

2 Qi-Gong, Jörlanda                                                       35

2 Qi-Gong, Röda Stugan                          22                     

2 Släktforskning                                                             20

2 Akvarellmålning                                    19

2 Kortspelets historia                                                     14                 

2 Enklare datorhantering                            7     

4 Slöjd, Kopperskolan/Jörl.                                            12

2 Spela ukulele                                                               21

2 Litteraturcirkel                                                            17                                       

2 Glas- och porslinsmålning                                          13

1 Styrelseutveckling                                                        9                                                             

 

Friskvård      

2 Rörelse-kost och livskvalité                  21                 

4 Stavgång                                                                     16          

4 Mattcurling                                    135           

1 Boule                                                                           72          

6 Bowling                                                                      66           

2 Bordtennis                                                                  21

 

Övrig verksamhet

2 Spela Canasta                                                              14

 

Under året har totalt 452 deltagare återfunnits i olika studieaktiviteter. Andra aktiviteter har samlat 173 deltagare. Det innebär totalt 625 deltagare i den regelbundna PRO-verksamheten. Med undantag för Boule så fördelar sig deltagare ungefär lika mellan höst och vår.

 

FRISKVÅRD

Friskvårdsaktiviteterna har varit välbesökta och populära, tack vare de positiva och engagerade ledarna. Två stavgångsgrupper har varit igång både vår och höst, en i Stenungsund och en i Stora Höga.

 

Boule har spelats när vädret tillåtit under perioden maj – september. 

 

Bowling är en stor aktivitet på tisdagar, torsdagar och fredagar och även här har man deltagit i tävlingar. Mattcurling har bedrivits i Hydrohallen på onsdagar och torsdagar och också här med deltagande i tävlingar.

 

Qigong tillhör också friskvården och en grupp har varit verksam i Jörlanda respektive Kristinedal.

 

Sammanlagt har olika aktiviteter engagerat nästa 400 deltagare (379).

 

KONTAKTOMBUD

Kontaktombuden har träffats vid fyra tillfällen då de fått aktuell information av styrelsen.  

 

MEDLEMSRÅDET

Medlemsrådet har lagt ner mycket arbete bl. a med medlemsvärvning. Det har hållits två träffar för nya medlemmar.

 

SLUTORD

Föreningen har haft ytterligare ett mycket framgångsrikt år med många och livaktiga aktiviteter. Vår förhoppning är att alla medlemmar upplever en fin gemenskap och hittar någon aktivitet av intresse. Ett varmt tack till alla som gjort våra aktiviteter till en trevlig samvaro!

 

Sammantaget visar det gångna årets verksamhet att föreningen bidragit till att göra Stenungsund friskare, klokare och roligare. Mer än 600 deltagare i studiecirkelverksamheten är ett exempel i detta sammanhang. Det är särskilt glädjande att antalet deltagare i regelbundna aktiviteter motsvarar nästan hälften av medlemsantalet. Lika upplyftande är det när mer än 1200 deltagare har återfunnits på kulturprogram, medlemsmöten, pubaftnar och friskvårdsdag.

 

Under 2018 har de intressepolitiska och opinionsbildande uppdraget varit särskilt framträdande. Erfarenheter visar att PRO är en oerhört viktig röst för äldre människor i kommunen.

 

Namninsamlingen till stöd för den allmänna pensionen och agerande emot alla partier ska särskilt uppmärksammas. Arbetet i KPR ska också understrykas i detta sammanhang. 

 

Styrelsen vill också nämna vikten av att ha aktiviteter även under sommaren, då de flesta aktiviteter i regel ligger nere. Att samlas för en grillkväll i den ljusa sommarkvällen eller att åka på en gemensam båttur en vacker sommardag gör mycket för välbefinnandet!

 

Ett lika varmt tack riktas också till dem som under året sålt föreningens lotter, samt inte minst till alla medlemmar som köper dem! Intäkterna från lotterierna är ett välkommet bidrag till föreningens kassa.

 

Ett stort tack även till ABF Sydvästra Götaland, Stenungsundshem, PRO-distriktet i Bohuslän och Stenungsunds kommun för bidrag och värdefullt samarbete.

 

Sist men inte minst, ett hjärtligt tack till alla medlemmar som på flera olika sätt stödjer föreningen!

 

Samtidigt innebär verksamhetsplanen för 2019 nya utmaningar för att bredda verksamheten ännu mer. Dessutom blir det än mer viktigt att stärka PRO:s röst för att hävda pensionärernas intressen i kommunen. I särskilt hög grad gäller det rätten till bostäder som är anpassade till äldre människors behov och omställningen inom hälso- och sjukvården.

 

 

Stenungsund i februari 2019

 

 

 

_______________________         ______________________

Christer Ahlén, ordförande            Evamariya Arnesson, v. ordf.,                                                          

                                                      och sekreterare

 

 

_______________________         ______________________

Inga-Britt Dahlberg, kassör            Berit Hedlin, studieorg.

 

 

 

_______________________        ______________________

Sylva Axelsson, ledamot               Maj-Britt Ekdahl, ledamot

 

 

 

_______________________

Margareta Jonsson, ledamot

 

 

FOTNOT 06-03-19

 

 

 

                       

 

 

                                                                                                                                                       

                     

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.