A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Info Nytt

Det finns alltid utrymme för Dig.

PRO-Stenungsund

Info-Nytt.                                                           Januari 2020.

 

Bästa PRO-vänner,

Det nya året inleds med att det blir mer i plånboken när pensionsutbetalningarna kommer denna månad.  Förändringar, som träder i kraft nu, ligger helt i linje med PRO:s intressen:

  • Skatteutjämningen mellan arbete och pension fullföljs
  • Garantipensionen och bostadstilläggen höjs.
  • Pensionen höjs.

Med tillförsikt ser vi också att avgiften för vaccination mot influensa försvinner. Nya steg har tagits för att äldre människor ska få en fast kontakt på vårdcentralen, och få tandhälsan kollad en gång om året hos en tandhygienist utan kostnad.

Det finns fler exempel. Gemensamt för dem är ett tålmodigt opinionsarbete från PRO:s sida.

 

Bakom oss har vi också en av den mest omfattande verksamheten i PRO-föreningen i Stenungsund på flera år.  Det är längesedan så många medlemmar och andra deltog i så många olika slags aktiviteter.

Vår styrka är bredden, mångfalden och utmaningarna.  Det här ska vi värna om. Ett nytt år – ett nytt årtionde – skapar bara nya möjligheter för oss PRO-are.

Nya möjlighetervårens verksamhet.

Programhäftet för våren 2020 är fyllt av exempel. Det bifogas detta Info-Nytt. Läs och begrunda. Det finns alltid något för alla i PRO.

Ställ också frågan till en bekant och vän eller rikta en uppmaning till dem, kom med.

Friskvård, studier, hantverk, kulturupplevelser m.m. är kärnan i verksamheten. Det ger medlemskapet ett högt värde.  Vi har också så roligt när vi träffas!

Cirkelavgiften har höjts till 150 kr per termin.

Desto fler vi blir desto mer färg sätter vi på Stenungsund.

 

PRO gör Stenungsund friskare, klokare och roligare.

Nya val på årsmötet.

Måndagen den 16 mars blir det årsmötet i Stenungsunds Arena – konferensrummet kl. 15.00.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 15 februari. Motioner skickas till ordföranden på e-postadress: christerahl693@gmail.com

Vi d årsmötet ska flera val äga rum. Nya ordförande och kassör ska väljas, kompletteringsval av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. Nomineringar till styrelseuppdrag ska vara valberedningen tillhanda fredagen den 15 februari: Ann-Christin Carlsson på e-postadress

a-christin.carlsson@telia.com

Några träffpunkter:

Boka in redan nu årets första medlemsmöte måndagen den 10 februari kl 15.00 i Stenungsund s Arena. Temat handlar om bostäder för äldre.

Senare i vår – i april – är temat social gemenskap – på medlemsmötet måndagen den 20 april.

Två för oss kända profiler kommer tillbaka till oss under våren. Vid ett par After-work-kvällar på restaurang Ti Amo öppnas dörrarna kl 19.00

Först torsdagen den 27 februari för far och son Frendberg med ett Elvisprogram.

Torsdagen den 23 april intar Hanna Boquist scenen. Hon kommer tillbaka efter succén i höstas under vinjetten ”Stjärnglans i höstmörker”

 

Har du svårt för att ta dig till våra aktiviteter? Kontakta ditt kontaktombud eller någon i styrelsen.

Några notiser

Vi kommer använda sms, e-post och hemsidan mer och mer för fortlöpande information och snabb information om föreningen. Om du inte redan har gjort det - meddela din e-postadress och mobilnummer till kassören Inga-Britt Dahlberg på mobil 0730640013.

Följ PRO-Stenungsund på Facebook eller hemsidan (www.pro.se/Stenungsund) om du har tillgång till mobiltelefon eller dator.

Föreningens aktiviteter annonseras också i ST-tidningen och Lokaltidningen STO.

God fortsättning på det nya året.

Styrelsen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.