A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samorg./KPR/LPR

2018-11-02

Anteckningar (Protokoll)

Bilaga 1:  Reflektioner kring en studie om felmedicinering

Bilaga 2:  Bemanningsföretagskostnader

Bilaga 3:  Mail ang Seniorkort i kollektivtrafiken

Bilaga 4:  Bestämmelser om samråd med pensionärsorg.

Bilaga 5:  Rapport, Av- och påstigningsolyckor i Västtrafik

Bilaga 6:  Utlokalisering och överbeläggningar

 

2018-04-27

Anteckningar (Protokoll)

Bilaga 1: Organiserad PSA-provtagning i VGR

Bilaga 2: Sammanhållen vård för patienter med komplexa behov

Bilaga 3:  Antikoagulatia vid förmaksflimmer

Bilaga 4:  Strukturerat omhändertagande av pat med förmaksflimmer

Bilaga 5:  Behovsanalys äldre - Avdelning folkhälsa

Bilaga 6:  Behovsanalys - äldre i Västra Götaland

Bilaga 7: Överbeläggningar och utlokaliseringar

Bilaga 8: Autoladdatjänstens upphörande

Bilaga 9: Arbetet med budget 2019

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.