A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samorg./KPR/LPR

Regionala pensionärsrådet

Det regionala pensionärsrådet (RPR) är ett forum för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.

Verksamhetsområden
- hälso- och sjukvård
- trafik
- regional utveckling
- miljö
- kultur

Rådets uppgift
- stärka inflytandet i övergripande frågor som gäller pensionärer
- verka för att pensionärernas frågor beaktas och initiera nya frågor av    övergripande karaktär i regionstyrelsen som berör pensionärer
- vara ett forum för ömsesidig information och kunskapsspridning

Rådet sammanträder minst 4 gånger per år och består av 2 ledmöter med ersättare utsedda av regionstyrelsen och 12 ledamöter med ersättare från pensionärsorganisationerna.

Representanter för PRO Bohuslän...

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.