A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samorg./KPR/LPR

Lokala pensionärsrådet LPR

Västra Götalands Regionen, VGR, är indelad i fem Hälso- och Sjukvårds Nämnder, HSN, Norra, Östra, Södra, Västra samt Göteborg, se karta...
Sotenäs tillhör den Norra HSN med säte i Vänersborg.

I hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag ligger att på olika sätt föra dialog med invånarna om vårdens tillgänglighet, kvalitet, inriktning och om hur vården ska utvecklas. Lokala pensionärsrådet, LPR, är ett av de forum för dialog som nämnderna använder.

LPR sammanträder fyra gånger per år. Mötena är protokollförda.

Deltagare i LPR Norra...

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.