A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Solrosen Seniorboende 65+

Solrosen/Träffpunkten räknas som seniorboende 65+ 

Här finns inga gemensamhetslokaler för måltider eller annat.                            

Det är en ”vanlig” hyreslägenhet, väl anpassad för äldre och funktionshindrade.

Trygghetsboende

Är till för dem som är äldre och som vill ha mer trygghet och social samvaro men är för frisk för särskilt boende (äldreboende). Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Man hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt att det finns bovärd på angivna tider.

 LysekilsBostäder har fattat beslut om att inte bygga nya lägenheter på Träffpunkten (även kallad Solrosen) då projektet inte når de lönsamhetskrav som bolagets ägardirektiv och Allbolagen från 2011 kräver.

 LysekilsBostäders ambition och vilja har hela tiden varit att genomföra byggnation av Träffpunkten. En överhettad byggmarknad samt att projektet innefattar för få lägenheter som skall dela på gemensamma kostnader gör att vi inte når lönsamhet.

 

Under hela 2017 har tid investerats i syfte att få till stånd en byggnation; vi har bland annat utvärderat olika byggalternativ för att sänka produktionskostnaden, vi har utrett möjligheten att erhålla investeringsstöd, vi har rådfrågat kollegor i branschen som bygger hyresrätter, vi har haft möte med representanter för bolagets ägare samt att vi har genomfört en enkät till de som visat intresse för att hyra en lägenhet på Träffpunkten. Trots alla insatser blir slutsatsen den samma, vi får inte lönsamhet i investeringen.

 

Bolaget söker nu investerare som är intresserade att ta över projektet i syfte att åstadkomma byggnation av lägenheter i centrala Grundsund.

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.