A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Äldreboendet Gullvivan på Skaftö

 Äldreboende

 Äldreboende är ett gemensamt namn för olika typer av bostäder som riktar sig till dem som behöver omfattande omsorg, vård och service och inte klarar av att bo hemma  

Skaftöhemmet/Gullvivan

Gullvivan är ett särskilt boende som kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare

Boendet ligger vackert beläget med viss utsikt över Fiskebäckskils hamn.

Byggnaden är ett suterränghus där boendet är på tredje våningen. Vid boendet kan man tillgå trädgården rakt utanför huset. På första plan finns vårdcentral och på andra plan finns Skaftö hemtjänst.

Boendet

I huvudbyggnaden finns tolv lägenheter. Lägenheterna innehåller ett rum, kokvrå, dusch och toalett på 34 kvm. Byggår 1992. Det finns gemensamt samlingsrum där det anordnas aktiviteter.

Hyror

De boende hyr direkt av LysekilsBostäder AB som har information kring aktuella hyror.

Utemiljö

Innegården innehåller fiskdamm samt vackra planteringar.

Demensboende

Boendet riktar sig till dem som har en demenssjukdom och inte längre kan bo kvar hemma. För att få en plats på ett demensboende ska man ha stora behov av omsorg dygnet runt och ha en diagnostiserad demenssjukdom.

Gullvivan är inte klassat som demensboende

 

 

 

dec -17 

Referensgruppen för Gullvivans Utveckling träffades idag, måndagen den 4 dec, för att i första hand utse två representanter att samarbeta med kommunens berörda angående utvecklingen av Gullvivan, nämligen: Berit Bjurulf och Jan-Erik Jacobsson.

 Dessutom beslöts: 

  • att arbetsgruppen skall vara intakt och fortsätta sitt arbete
  • att arbetsgruppen skall ha gemensamt möte på Skaftö inför varje möte med kommunens representanter
  • att arbetsgruppen skall göra en inventering av Gullvivans yta för att bättre kunna bedöma hur man kan utöka antalet rum för boende.

 

8 nov -16 hölls ett möte med Lysekils Kommunalpolitiker, S, C, M och Li  i gamla församlingshemmet i Fiskebäckskil. Skaftös olika föreningar var inbjudna. Lars Björneld var sammankallade.  Samtliga närvarande ville verka för att Gullvivans Särskilda Boende skall finnas kvar och utvecklas. Det föreslogs att det skulle bildas en grupp på två personer från varje förening, SPF, Skaftö PRO, Stödföreningen för Gullvivan och Skaftö Öråd som referensgrupp till Lysekils Kommun.

 

Sven Laurell, ordförande i Skaftö Öråd, kallade till ett möte i Skaftö Folkets Hus, då vi lade upp en del riktlinjer.

12 jan-17 deltog vi till ett möte på socialkontoret i Lysekil. Till detta var endast ett par dagars varsel, så flera i gruppen hade inte möjlighet att delta.   Socialnämndens ordf. Maria Forsberg hade en tid till övers för oss. Vi upplevde det ganska dystert för Gullvivans och Skaftö framtid, med en rad negativa aspekter.

 

Vi hade också ett kort möte på Gullvivan, där huvudfrågan gällde om vi skulle söka pengar för ett projekt. Vi ansåg oss inte att det var rätt i tiden. Men vid det mötet enades vi om att använda de punkter PRO tagit fram, som gemensam uppfattning från gruppen.

 

1 mars - 17 hade  referensgruppen, Berit Bjurulf, Ketty Magnusson SPF, Agneta Adriansson, Jan-Eric Jacobsson Skaftö PRO, Gunilla Åman, Sune Andreasson (ersättare för Britt-Louise Kilbo) Stödföreningen och för Skaftö Öråd Jan Ivarsson ett möte med Lysekils Kommun,  Jan-Olof Johansson S, Ronald Rombrant LP,  Lars Björneld L , Socialnämndens nya ordförande Rickard Söderberg S och vice ordförande Ronny Hammargren LP ett möte i kommunhuset i Lysekil. Mötet gick i en positiv anda och det skall nu utredas grundligt och förutsättningslöst. Det kommer att bli fler möten  med bara Söderberg, Hammargren och ev. tjänstemän från socialförvaltningen och referensgruppen.  Ingen från Kommunen vill uttala sig före utredningen är klar.

Lars Björneld utlovade inget protokoll, men diarieförda anteckningar lovade han oss.

 

Vi kommer  från Skaftö Ref. Grupp ha  möte om hur vi vill ha det och ha en gemensam klar uppfattning hur vi skall agera. Ett Stormöte kan mycket troligt behöva hållas med Lysekils Kommun i Skaftö Folkets  Hus.

   Anteckningar från Skaftö PRO  Agneta Adriansson och Jan-Eric Jacobsson.

”Refrensgruppen” träffades 28/4 i Skaftö Folkets hus för att följa upp vad som hänt hittills och diskutera vad vi kan göra framåt.

Alla i gruppen är ju överens om att Gullvivan ska vara kvar och utvecklas. Det blev bra diskussioner och många idéer väcktes.

Det vi först och främst ville veta var hur kommunen agerar. Inget hade hörts sedan träffen med politiker 1 mars.

 

Sven Laurell skrev då till kommunen om hemställan av ett nytt möte och frågade hur långt tjänstemännen kommit med de uppgifter som skulle ges efter 1 mars.

 

Svaret blev att socialnämndens arbetsutskott nu på torsdag träffas. Sedan ger de direktiv till förvaltningen vid socialnämndens nästa möte 23/5. Vi ska också hållas informerade om det händer något nytt i frågan.

 

28 april -17 ”Refrensgruppen” träffades i Skaftö Folkets hus för att följa upp vad som hänt hittills och diskutera vad vi kan göra framåt.

Alla i gruppen är ju överens om att Gullvivan ska vara kvar och utvecklas. Det blev bra diskussioner och många idéer väcktes.

Det vi först och främst ville veta var hur kommunen agerar. Inget hade hörts sedan träffen med politiker 1 mars.

 Sven Laurell skrev då till kommunen om hemställan av ett nytt möte och frågade hur långt tjänstemännen kommit med de uppgifter som skulle ges efter 1 mars.

 Svaret blev att socialnämndens arbetsutskott nu på torsdag träffas. Sedan ger de direktiv till förvaltningen vid socialnämndens nästa möte 23/5. Vi ska också hållas informerade om det händer något nytt i frågan.

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.