A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Startsida Hermansby PRO

Gäller fram till årsmötet 2020

Medlemsmöte i Inlandsgården 2018

 

               Vår förening: Hermansby PRO

                Styrelse och kommittéer 2019- 2020.

                Ordförande Bengt Eklund                                              0735-237321                                 

                 Kassör                 Morgan Lindberg                                0707-852107

                 Sekreterare       Eva Hassinge                                        0707-184433

Studieorg            Gerd Emanuelsson                             0768-049645                      Ledamot             Elisabeth Lindberg (Hjördis)               0703-427507

Ledamot             Anita Gillberg ers. studier                  0734-449783

Ledamot             Elisabeth Lindberg (Hjördis)              0703-427507

 

 

Revisor                Gun Åman                                            0708-258754

-Ersättare                   Ulla-Britt Mohlin                                    0303-221205

Ersättare             Gunno Larsson                                        0303-63717

Övriga ansvarsområden:

Arkiv                   Anita   Gillberg                                        0734-449783

Friskvård           Sune Wedholm                                        0303-220170  

Friskvård          Margareta o Göran Söderström           0303-220105

Försäkring        ?

Gårdsråd           Anna-Stina Söderström,                         0303-220322

                                                                              Anita Gillholm                                          0303-226268

Hemsida            Rolf Bengtsson                                                0303-226891

Kaffekommité Anita Gillholm (sammankallande)       0303-226268

                   Gerd o Göte Emanuelsson,                                               0768-049645            

Birgitta Larsson, Sjöhåla och Ingemar Olausson

Kontaktombud Anna-Stina Söderström                       0303-220322

KPR-ombud fr.2019      Morgan Lindberg                        0707-852107

KPR-ombud fr. 2019     Anita Gillberg                              0734-449783

                   Lotterier            Marianne Wahlgren                            0303-225525

                   Medlemsansvarig Ulla-Britt Mohlin                            0303 -221205

                   Pressreferent   Gerhard Andersson                              0303-442226                            

Resor +Kultur   Sune Wedholm, (sammank)                0303-220170                                                  

     ”           ”         Maritha Johansson                              0703-578960

     ”           ”         Tutta Nilsson                                        0303-13605

Stugkommitte Göran Söderström (sammank)            0303-220105

Väntjänsten      Anita Gillholm  kallar:                           0303-226268

                  Ulla Hansson, Gullvi Karlsson, Britt Nygren

        Välkomna att kontakta oss när ni vill !

                                    Styrelsen.

                              

       Hermansby PRO våren 2019

                 Välkomna!   

 Medlemsträff i Inlandsgården

         

Inlandsgårdens trevliga interiör. Så här samlas vi för att höra vår t.f. ordförande redogöra för kommande aktiviteter i Inlandsgården, som vi hyr av Folkdansarna. Det vi betalar för träffen, går till att betala hyra, och kaffebordets läckerheter samt inbjudna artister.

Vår duktiga Kaffekommité jobbar alldeles gratis för vår trevnad.

Styrelsen vill tacka för förtroendet, och hoppas att ni vill delta i alla våra aktiviteter som mattcurling, seniordans, boule, hantverk och canastaspel med flera aktiviteter.

 

 

 

 

 

Programmakare som jobbat med detta är: är Sune Wedholm och Tutta Nilsson.    Layout Rolf Bengtsson.

Programmet utgivet i samarbete med ABF-Sydvästra Götaland

 

               

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.