A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Medlems/Budgetmöte 2017-10-12

Ordföranden Berndt Nordqvist och sekreterare Britt Nygren vid presidiet

Medlemsmöte 2017 i Inlandsgården

Hermansby PRO

          
            Medlemsmöte 2017-10-12                                            
            Närvarande: 49 medlemmar
 
§   1 Mötet öppnades av Berndt Nordqvist.
 
§   2 Dagordningen godkändes.
 
§   3 Protokolljusterare Evert Jansson och  Marianne Wahlgren.
 
§   4 Föregående mötesprotokoll godkändes.
 
§   5 Skrivelser:
     A) FONUS Kallelse till höstmöte Motioner till Fonus senast 16 maj 2018.
     B) PRO medlemskap. 1 medlem kan ha flera föreningsmedlemskap. PRO har 360.000 medlemmar.
          PRO- medlemsstatistiken kommer att ändras så att antal fysiska medlemmar räknas. 
     
§   6 Rapporter:
        A) Ordförande. Datakurs kommer att anordnas på ABF Kungälv onsdagar mellan 14.00-16.30.
              Lista finns att skriva på, för dem som är intresserade. 
              Berndt talat med Anita Hammarström på ABF Kungälv, om eventuell en matlagningskurs för herrar. 
              Problem kanske att hitta lokal. Berndt skall tala mer med Anita.
              Seniordagen på Kvarnkullen den 16 oktober kl.11.00-15.00. Rolf Bengtsson rekommenderade ett
              besök. Allt är gratis.
              Kulturresan Bohuslän samt återträffen 29/9 med förtäring och bildspel var lyckat.
              Jubileumsmiddagen på Lökeberg 21/9 som också var lyckat.
              Kulturresan som den 5 oktober till Elyseum och Volvomuseét var intressant.
              
       B)   Kassören. Lämnade ekonomisk rapport 
              Kassan var den 11 oktober 931 kronor.
              Plusgirot 75.281 kronor. Då är det fakturor som ej är betalda på 42.431 kronor bl.a. Jubileumsmiddagen på  
              Lökeberg 33.300 kronor
              Det blir 32.850 kronor kvar, när fakturorna är betalda.
       C) Medlemsansvarig: Föreningen har 249 medlemmar.
 
       D) Resor och studier: Gerhard informerade om resor som man anmäler sig till, att de bör vara bindande,det  kan  
            vara svårt att få pengarna tillbaks. 
       E) Månadsmöte 30 november kl. 11.00.
 
       F) Övriga rapporter: Arrendeavtalet kommer att höjas, det blir en höjning med ca 70% till 3000 kr, samt  
           ändring på avtalstiden från 5 år till 3 år. Eventuellt finns det en möjlighet att vi kan  få nya hyresavtalet från 
           1/1-2019 till 31/12-2023. 
           Ändring i höstens program den 2/11 kommer Procedurarna att underhålla, vi har fått återbud från Gunilla.
           Den 16/11 kommer det att bli föredrag om Stroke. Ej allsång som står på programmet.
§   7   Övrigt: Anmäl till valberedningen om man ej vill fortsätta arbetet i styrelsen. 
          Mattcurling Göran kommer att prata om kommande matcher till de som spelar mattcurling.
          Rolf Bengtsson informerade att man måste fråga t.ex artister om det är OK, att publicera med foto i media.          
          Karl-Erik lade ett förslag om resa till Halland.
 
§   8  Berndt tackade och avslutade mötet.
      
         Protokolljusterare
 
_______________________________________                  _____________________________________
Marianne Wahlgren                                                                 Evert Jansson
 
_______________________________________                   _____________________________________         
 Ordf. Berndt Nordqvist                                                          Sekr. Britt Nygren          
              
              
 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.