A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Medlemsmöte 2018-04-19

Något ovanligt medlemsmöte. Duktige vice ordförande Morgan Lindberg, sekr. Britt Nygren samt vikarierande sekr. Elisabeth Lindberg. Presidiet.

Medlemsmöte med avhopp. Ord. ordf. Lämnade mötet.

         Hermansby PRO

Medlemsmöte 2018-04-19

§1 Morgan hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Morgan läste upp dagordningen som godkändes.

§3 Val av två protokolljusterare som blev Sylve Dahlberg och Göran     Söderström.

§4 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5 Skrivelser:

1. Projektplan för anpassning av GDPR.(General Data Protection Regulation.) Den 25 maj 2018 kommer kommer PUL (personuppgiftslagen) att ersättas av EU. Allmän Dataskyddsförordning GDPR. Den nya förordningen omfattar framförallt ett stärkt skydd för den registrerade, och utökat ansvar för de som registrerar eller behandlar personuppgifter. Redan idag är våra system och processer som hanterar personuppgifter anpassade efter PUL  Morgan läste upp de 5 viktigaste punkterna från skrivelsen. Föreningen har telefonlista med namn och telefonnummer där inga födelsedatum eller adresser förekommer.

2. Inbjudan till ABF:s årsmöte den 25 april. Tyvärr kan ingen deltaga från   Hermansby PRO.

§6 Rapporter:

A)   Ordförande  inga

B)    Kassör: Redovisning från 2018-04-18

Kassan  9.539 Kr.

Plusgirot 32.244 kr varav 12 st som betalt sin avgift till kulturresan den 29 maj på 4560 kr som ingår i summan.

C)    Medlemsansvarig Vi har 245 st. medlemmar

D)   Resor och studier: Gerhard informerade om Kulturresan den 25 maj till Öströö fårfarm och 3:dagarsresan till Dalsland som kan bli 100:- dyrare eftersom det ej är tillräckligt många som anmält sig än.

Höstens resa är ej färdigplanerad ännu. Resekommittén återkommer.

E)    Månadsmöte blir den 6 september efter sommaruppehållet. Procedurarna kommer då att spela och underhålla.  

Nästa samkväm blir den 26 april kl. 11.00 då kommer Forshällarna att spela och sjunga för oss.

Avslutning blir den 3 maj kl. 11.00 PRO gården och egen fikakorg medtages. Gerhard och Marianne står för programmet.

§7 Övrigt: Morgan informerade att han blivit uppringd av Kungälvsposten, som fått in en skrivelse, från vår förre ordförande Berndt Nordqvist om att det förekommer oegentligheter i Procedurarnas kassahantering, och att det kommer in en artikel i Kungälvsposten imorgon fredag. Morgan  förklarade för KP, att det inte förekommer några oegentligheter eller någon förskingring eftersom pengarna finns på  Gerhard Anderssons personkonto idag ,totalt 6000 kr. Procedurarna kommer att träffas början av nästa vecka och då kommer även Morgan Lindberg kassör i Hermansby PRO att delta.

Morgan läste upp de anteckningar om Kassa/kassahantering i Hermansby PRO förenings verksamhet som skrevs den 5 mars när Gerhard A, Marianne Wahlgren från Procedurarna och Morgan träffades.

Gerhard berättade också historien när Procedurarna startades för över 20 år sen på ett jubileum för seniordansare på Liseberg. Han informerade också att Procedurarna är en fristående grupp som inte har ingått i Hermansby PRO:s ekonomiska verksamhet. Procedurarna har 2-4 spelningar om året. De pengar som kommit in har använts till bensinersättning för dem som ansökt om detta och för att köpa in utrustning såsom musikanläggning, mikrofoner mm. Senaste inköp är en högtalarväst. Idag finns ca 6000 kr från tidigare spelningar på Gerhards personkonto, eftersom han inte ville ha pengarna liggande hemma.

Lasse Dahlqvistssällskapet har ringt upp Sune Wedholm, och berättat att de tyckte det var en mycket trevlig och hade roligt när de gästade oss.

§8 Nästa styrelsemöte den 26/4 kl. 10.00.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.