A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Info-möte 2016-09-01

Hermansby PRO-förening

Medlems/Infomöte 2016-09-01

 

Antal besökande medlemmar 40 kvinnor och 23 män = 63.

 

Mötet inleddes med vår musikgrupp Procedurerna under ledning av Gerhard Andersson spelade och sjöng. Många applåder till dessa populära musiker.

 

1    Gerhard Andersson växlade från musiker till ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Samt kallade fram vår medlem Ingrid Karlsson som  fick mottaga diplom och blommor som vår hedersmedlem. Hon har fyllt 90 år vilket kvalificerar till hedersmedlemskap och avgiftsbefrielse.

 

2     Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.

3     Dagordningen presenterades och fastställdes

4     Till justerare av dagens protokoll valdes Yvonne Synnergren och Ole Plumppu.

5      Föregående mötesprotokoll (2016-04-14) justerades och lades till handlingarna

6  Skrivelser: Ekonomiskt stöd till föreningar. Sökt 15000:- Erhållit 4500:- Gerhard läser upp sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen som finns bifogat till protokoll. (Bil.1) Gerhard har skickat skrivelse till kommunstyrelse i detta ämne. Denna bifogas protokoll. (Bil.2). Rolf meddelar att bidraget sjunker, men hyra för friskvårdsarbete i Kärna gymnastiksal är över 7000:- PRO informerar. Gerhard informerar om denna.

 (Som bilaga 3). Skrivelse om nya mynt,  påmindes på medlemsmötet. Dessa skrivelser godkändes.

7     Rapporter:

A) ordf.:  Rapporterar om inbrott i PRO-gården, en trimmer stals. Inbrottsförsök, stenkastning genom fönster. Polisanmäldes, mottogs tacksamt, vid  eventuella andra inbrott i området vet polis var det sker. Trimmern har så litet värde att självrisken överstiger detta. Gerhard rapporterar om eventuellt samarrangemang, Hermansby, Ytterby och Kungälvs PRO-föreningar med detta blev inte av. Gerhard meddelar att man haft Seniordans i  Kungälvsparken som var trevligt, han hoppas på repris nästa år. Gerhard har haft kontakt med Vård och Omsorg i kommunen, begärt sammanträffande, men har inget hört. När kontakt uppnås, vill vi träffa dem. Rolf och Gerhard gör detta. PRO-distriktet i Bohuslän kommer att göra en stor undersökning om vilka föreningsbidrag föreningarna får.

B     Föreningens ekonomiska rapport per den 31/8  Marianne Wahlgren:

       Kassa  kronor                    2083,00

       Plusgiro             kronor    25048,35

       Eget kapital       kronor    27131,35

 

C    Övriga rapporter: Ordföraren meddelar att Marianne, vår lotteriansvariga är bäst i distriktet på att sälja skraplotter. Hermansby får ett gåvobevis på 250: - som överlämnas till Marianne, vår kassör. Marianne tackar för att ni köper, och kanske är enveten. Stora applåder för Marianne. Medlemsansvarig Hermansby PRO har 236 medlemmar

 

D     Resor.  Resan till Skåne och ven blev succé. Tyvärr meddelade Sigrid att detta var hennes sista resa som arrangör. 29/9 sker en kulturresa i omgivningarna c.a 4 timmar Lista cirkulerar. Några reser till Björkö fredag – söndag. Det är seniordansarna som åker på kurs. PRO arrangerar resa till Gran Canaria, höstträff. Broschyr på kontoret i mapp aktuellt. Pris 8995:- / vecka.

 

D    Studier: Cirklar startas måndagar: Stavgång och cirkel, Mattcurling och cirkel, Tisdagar Hantverk och Decopage, Onsdagar Canasta och cirkel  samt   torsdagar  Seniordanscirkel. Gerhard redogör för övriga studier enl. program Cirkelledare behövs fler, så anmäl er gärna. Förtroendemannautbildning på Gysinge. Program till utbildningar finns i PRO-gårdens kontor. Vi ska starta en cirkel: ”Försök inte lura mig” material finns för denna.

Rapporterna godkändes.

 

E     Kommande verksamhet: Program för höstens aktiviteter är utdelade och till de som inte kommer på våra  träffar har vi skickat ut program per brev. Närmare 100 st. Kulturresan den 29/9 landar på Havshotellet i  Marstrand, listan cirkulerar, mer info nästa möte.

 

 

 

 

 

8    Övrigt: Rolf rapporterar om kapning av e-post förekommer. Mitt konto blev kapat med påföljd att jag hamnade i skräpposten hos KungälvsPosten med påföljd att mina rapporteringar om tider m.m. inte publicerades.

 

9 Avslutning.  Gerhard tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

 

 

 

Protokollet justeras av

 

 

 

______________________              ______________________

 

Yvonne Synnergren                             Ole Plumppu 

 

 

Ordförande Gerhard Andersson____________________

 

 

Sekr.           . Rolf Bengtsson _______________________

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.