A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Medlemsmöte 2018-10-11

Protokoll unerskrivet av ordf. och sekr. Ska justeras av Gun Johansson och Kurt Johansson

HERMANSBY PRO-FÖRENING

MÅNADSMÖTE 2018-10-12

Dålig uppslutning till mötet. TF Ordförande. Morgan Lindberg var bortrest, i hans ställe ställde rutinerade Sylve Dahlberg upp. Ordinarie sekreterare Britt Nygren kände sig krasslig, varvid F.D. Sekreteraren Rolf Bengtsson fick ta plats i presidiet. Det bjöds på underhållning av Tutta Nilsson och Sven Gunnar. Vi fick även höra f.d. ordförande Gerhard Andersson hantera durspel. Så kunde Sylve D. Öppna mötet.

§  1   Mötet öppnas med att ordf. hälsar välkomna och redogör för gällande ordning.

§  2   Dagordningen  presenteras och godkändes

§  3   Val av 2 protokolljusterare. Gun Johansson och Kurt Johansson utsågs.

§  4   Föregående mötesprotokoll lästes av ordf. godkändes och lades till handlingarna.

§  5   Skrivelser: TF Morgan Lindberg meddelar: Semester 3-18 okt. Info. Från kassör/ledamotskursen som

        Elisabeth och jag deltog i. Viktigt att sälja skraplotter, dåliga vinster tycker många, ska ses över

        säger ansvariga. ABFs halvårsmöte 27/11 Gerd anmäler sig.

§6a  Rapporter: 3-18 sept. sköter Gerd  kassan. 1 nov i Byggdegården, beslöts att grovstäda!

       själva, meddelas till Hellvig.

6b   Kassörens ekonomiska rapport:  

       Kassa       kr:  4 540.00

       Plusgirot  kr: 54 804.00    Skulder Kulturresan 12 674:

       Eget kap. kr: 59 344.00 -   ”        ”           ”                ”  

       Förvaltning av Procedurernas pengar 6 500:-                  

6c   Medlemsansvarig: Hermansby har nu 248 medlemmar en. Hjördis.

6d   Resor och Studier: Inbjudan till Folkhögskolan Gysinge 22-26 okt. Maritha redogör för 4-dagars resa

       preliminärt vecka 24. Gunnel Nilsson på Geigerskolan arbetar med detta.

       mer info om detta så snart det är klart.

6e   Höstmöte 8/11. Budgeten presenteras.

6f    Övriga rapporter: PRO-gården uthyrd den 29/10.. Särskilt konto för

       Procedurernas arvoden. Gerhard Andersson läste punkter ur KPR-mötet han var förhindrad

       att delta i. Finns att läsa på hemsidan. Valberedningen uppmanas att snarast rekrytera en

       ersättare för Berndt Nordqvist till KPR  (4 år från jan 2019.)

§ 7  Övrigt:    Inbjudan till kommittéerna att redogöra för sina planer. Städlista ska upprättas.

                     Avslut för deltagarna i dalslandsresan den 2/11 kl. 17 i PRO-gården. Anm. på lista.

                     Seniordansen kl. 13.15

§  8  Sylve Dahlberg tackar för visat intresse och avslutar mötet.

                    

       Protokollet justeras

 

____________________             _____________________         _____________________

Gun Johansson                             Kurt Johansson                             Ordf. Sylve Dahlberg

 

 

__________________

Sekr. Rolf Bengtsson

 

      

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.