A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Protokoll medlemsmöte 2019-11-14

PRO HERMANSBY

 

PROTOKOLL FÖRT VID HÖSTMÖTE 2019-11-14

 

1                         MEDLEMSMÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

                           OrdförandeBengt Eklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.

 

2                         VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

2a                       ordförande

                           Valdes sittande ordförande Bengt Eklund.

 

2b                       sekreterare

                           Valdes sittande sekreterare Eva Hassinge.

 

2c                        två protokolljusterare

                           Gun Björnsberg och Kally Sjöberg valdes att justera dagens protokoll.

 

3                         FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020

                           Förslaget, som samtliga närvarande medlemmar fått kopia på, godkändes. 

 

4                         FÖRSLAG TILL FÖRENINGSAVGIFT FÖR ÅR 2020

                           Förslaget godkändes. Årsavgiften för 2020 blir oförändrad 290 kr

                           (190 kr till PRO Riks – 60 kr till Distrikt Bohuslän – 40 kr till föreningen)

 

5                         FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2020

                           Förslaget, som samtliga närvarande medlemmar fått kopia på, godkändes.

 

6                         AKTUELLA PRO-FRÅGOR

                           Bengt rapporterade om att arbetet fortskrider inom riksorganisationen 

                           Det nya medlemskortet är utbytt från plast till miljövänligare papper.

                                                       Det kommer att införas ett helt nytt medlemsregister. Önskvärt att 2 medlemmar lär sig detta

                                                       VALBEREDNINGEN tar fram förslag till namn.

                                                       Det kommer också att bli ett helt nytt hemsidesystem. Önskvärt att minst 2 medlemmar lär sig detta 

                                                       VALBEREDNINGEN tar fram förslag till namn.

 

7                         ÖVRIGT

                           Bengt rapporterade om att den årliga prisundersökningen har gjorts på Tempo i Kärna.

                                                       Morgan redovisade från KPR-mötet den 21 oktober, protokollet från detta möte kommer att läggas                                           ut på vår hemsida när det är klart från kommunen. Det går också att kontakta någon i styrelsen                                                    som tar fram protokollet.

                                                       Bengt informerade om att VALBEREDNINGEN förbereder för cirkelträffar som skall ske till våren                                              ihop med             PRO Ytterby med inriktningen: Tillsammans mot ensamhet.

                                                       ÖPPET HUS är planerat att ske i april ihop med PRO Ytterby.

 

8                         AVSLUTNING

                           Ordföranden Bengt tackade alla närvarande och avslutade mötet.

 

Kärna 2019-11-14 - Eva Hassinge antecknade

 

GunBjörnsberg

 

Bengt Eklund

 

Cally Sjöberg

justerare

 

ordförande

 

justerare

 

 PRO HERMANSBY

 

PROTOKOLL FÖRT VID HÖSTMÖTE 2019-11-14

 

1                         MEDLEMSMÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

                           OrdförandeBengt Eklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.

 

2                         VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

2a                       ordförande

                           Valdes sittande ordförande Bengt Eklund.

 

2b                       sekreterare

                           Valdes sittande sekreterare Eva Hassinge.

 

2c                        två protokolljusterare

                           Gun Björnsberg och Kally Sjöberg valdes att justera dagens protokoll.

 

3                         FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020

                           Förslaget, som samtliga närvarande medlemmar fått kopia på, godkändes. 

 

4                         FÖRSLAG TILL FÖRENINGSAVGIFT FÖR ÅR 2020

                           Förslaget godkändes. Årsavgiften för 2020 blir oförändrad 290 kr

                           (190 kr till PRO Riks – 60 kr till Distrikt Bohuslän – 40 kr till föreningen)

 

5                         FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2020

                           Förslaget, som samtliga närvarande medlemmar fått kopia på, godkändes.

 

6                         AKTUELLA PRO-FRÅGOR

                           Bengt rapporterade om att arbetet fortskrider inom riksorganisationen 

                           Det nya medlemskortet är utbytt från plast till miljövänligare papper.

                                                       Det kommer att införas ett helt nytt medlemsregister. Önskvärt att 2 medlemmar lär sig detta

                                                       VALBEREDNINGEN tar fram förslag till namn.

                                                       Det kommer också att bli ett helt nytt hemsidesystem. Önskvärt att minst 2 medlemmar lär sig detta 

                                                       VALBEREDNINGEN tar fram förslag till namn.

 

7                         ÖVRIGT

                           Bengt rapporterade om att den årliga prisundersökningen har gjorts på Tempo i Kärna.

                                                       Morgan redovisade från KPR-mötet den 21 oktober, protokollet från detta möte kommer att läggas                                           ut på vår hemsida när det är klart från kommunen. Det går också att kontakta någon i styrelsen                                                    som tar fram protokollet.

                                                       Bengt informerade om att VALBEREDNINGEN förbereder för cirkelträffar som skall ske till våren                                              ihop med             PRO Ytterby med inriktningen: Tillsammans mot ensamhet.

                                                       ÖPPET HUS är planerat att ske i april ihop med PRO Ytterby.

 

8                         AVSLUTNING

                           Ordföranden Bengt tackade alla närvarande och avslutade mötet.

 

Kärna 2019-11-14 - Eva Hassinge antecknade

 

GunBjörnsberg

 

Bengt Eklund

 

Cally Sjöberg

justerare

 

ordförande

 

justerare

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.