A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Medlemsmötet 2019-01-10

Medlemsmöte i Inlandsgården 2019-01-10 Bilder från arkivet T.F. Ordflörande Morgan Lindberg och sekreteraren Britt Nygren

Medlemsmöte i Inlandsgården 2019-01-10

           Hermansby PRO

 

Medlemsmöte 2019-01-10.

 

§1 Morgan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§2 Dagordningen godkändes.

 

§3 Val av protokolljusterare: Ulla Hansson och Anita Gillholm

 

§4 Föregående mötesprotokoll från 2018-12-06 lästes upp och   

     godkändes.

 

§5 Skrivelser: Inga

 

§6 Rapporter:

A)   Ordförande:

Morgan anmält Anita Gillberg som ersättare KPR ombud, Morgan ordinarie.

Christer Ahlén ordförande i PRO Stenungssund kommer till oss på vår medlemsträff den 31 januari, det är bra att kunna utbyta idéer som vi har sinsemellan föreningarna.

B)   Kassören Morgan lämnade kassarapport 2019-01-10. 

Kassan är 1 695 kr

Plusgirot är 35 625 kr varav 6 500 kr som föreningen förvaltar för Procedurarna.

 

C)  Vi har 241 stycken medlemmar enligt Hjördis.

 

D)  Resor och studier:

PRO distriktet har tagit fram kursprogram för våren 2019.

Vårträff på Rhodos som PRO riks ordnar.

Maritha Johansson från resekommittén informerade om den fyradagarsresa som håller på att planeras till Värmland den 10 juni till 13 juni. Intresselista skickades runt till medlemmarna. Hur mycket resan kommer att kosta kan ej lämnas ännu, beror på hur många som anmäler sig.

 

 

E)   Nästa medlemsmöte är årsmötet torsdag den 21 februari kl. 11.00.

Nästa medlemsträff och samkväm är den 17 januari då Erika och Andreas sjunger och spelar för oss.

Nästa styrelsemöte kommer vi att ha den 11 februari kl. 13.00.

   

   §7 Övrigt: Gerhard undrade hur det går med beställning av gula boule-

         tröjorna. Eftersom det företag som vi skulle beställa hos, inte finns       

         kvar, måste vi hitta annat företag. Gerhard hade förslag att de med-

         lemmar som har spelat matcher i boule tidigare men slutat, kanske

         kan lämna ifrån sig till dem som spelar nu. Troligen kan vi beställa

         tröjor från Ravelli.

         Marianne vår lotteriansvariga sjuk idag. Skraplotterna som Morgan

         beställt har kommit, och Anita Gillberg kommer att sälja av dessa

         idag.

              

 

§ 8 Nästa styrelsemöte: kommer vi att ha den 11 februari kl. 13.00

 

§ 9 Avslutning

    Morgan avslutade mötet.

 

 

 

 

___________________________       __________________________

 

 t.f. Ordförande Morgan Lindberg                        Sekreterare Britt Nygren

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________         ___________________________________

Protokolljusterare Ulla Hansson                           Protokolljusterare Anita Gillholm

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.