A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Medlemsmötet 2018-12-06

 

Medlemsmöte 2018-12-06.

 

§1 Morgan öppnade mötet.

 

§2 Dagordningen godkändes.

 

§3 Val av protokolljusterare: Tommy Björnsberg och Barbro Toss.

 

§4 Föregående mötesprotokoll från 2018-11-08 lästes upp och   

     godkändes.

 

§5 Skrivelser: Inga

 

§6 Rapporter:

A)   Ordförande:

Morgan informerade att han varit på Slånvägens vägföreningsmöte. Hermansby PRO har en tio andelar och varje

andel kostar 100 kr. Morgan meddelade att han har betalat 1000 kr till vägföreningen.

Ett KPR-ombud till, skall väljas för 2019 Morgan är vald tidigare.  Styrelsens förslag är att vi väljer Anita Gillberg som ersättare och Morgan Lindberg som ordinarie. Mötet godkände förslaget Morgan anmäler Anita Gillberg. Gerhard informerade att det är bra om båda går på dessa möten som håller till i Kommunhuset.

Morgan meddelade att han lämnat in ansökan om föreningsstöd på 7.500 kr till Kommunen.

B)   Kassören Morgan lämnade kassarapport 2018-12-06. Den 3 december var Morgan på Nordea i Mölndal och satte in 9.000 kr på plusgirot.

Kassan är 8.076 kr

Plusgirot är 41.367, varav 6.500 kr som föreningen förvaltar för  Procedurarna. Problem med så mycket kontanter, skall ta reda på om det finns andra lösningar på kontanthanteringen.

 

C)  Vi har 242 stycken medlemmar enligt Hjördis.

 

D)  Resor och studier:

Resekommittén håller på att arrangera resa som skall bli av till sommaren.

 

 

Styrelsen tillsammans med resekommittén kommer att ta fram en policy för resor som föreningen arrangerar, vad som skall gälla vid sena återbud, om eventuella återbetalningar.

 

 

E)   Nästa månadsmöte blir torsdag den 10 januari kl. 11.00 och då även Procedurarna spelar och underhåller.

 

 

F)   Övriga rapporter: LIDL har rabatterbjudande för medlemmar i PRO.

Som gäller före 17 december.

   

   §7  Övrigt: Vi skall beställa Bouletröjor till dem som är med och spelar  

         matcher i boule, samt köpa några extra som föreningen kan låna ut

         till ersättare vid boulematcher. Vet ej ännu var vi kan beställa från.

        

         Ordförande i Stenungsunds PRO ringt, han har fått i uppdrag från

         distriktet att besöka oss, på styrelsemöte och medlemsmöte för att

         föreningarna skall kunna utbyta lite idéer sinsemellan.

      

 

§ 8 Avslutning

    Morgan avslutade mötet.

 

 

 

 

___________________________       __________________________

 

 t.f. Ordförande Morgan Lindberg                        Sekreterare Britt Nygren

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________         ___________________________________

Protokolljusterare Tommy Björnsberg                  Protokolljusterare Barbro Toss

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.