A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Möte i Inlandsgården 7/9-2017

Ordförande Berndt Nordqvist och sekreterare Britt Nygren i Inlandsgården

Medlemsmöte i Inlandsgården 2017-09-07

         Hermansby PRO

Medlemsmöte/informationsmöte 2017-09-07

Antal besökande medlemmar 80 stycken.

& 1 Berndt Nordqvist hälsade alla välkomna och mötet inleddes med vår musikgrupp Procedurerna under ledning av Gerhard Andersson. Många applåder till dessa populära musiker.

& 2 Till att justera dagens protokoll valdes Barbro Toss och Marianne Ryngdal.

& 3 Skrivelser.

a)     Berndt informerade om Studiekurshäfte som kommit och ligger i PRO-gården.

b)     Resor som PRO riksorganisationen anordnar till Marocko och Algarve m.m.

c)      Som PRO medlem har man möjlighet att få billigare försäkring genom Trygg- Hansa.

& 4 Rapporter.

a)     Kassören: Föreningens ekonomiska rapport 2017-09-07

Kassan     Kronor    2972

Plusgiro   Kronor    53 637 Varav 38 st betalat till Jubileumsmiddagen på Lökeberg.

b)     Hermansby PRO har 247 st. medlemmar enligt medlemsregistret.

c)      Inbjudan till Bohusdistriktets höstmöte den 27 oktober för 2 personer. Berndt Nordqvist och Morgan Lindberg är anmälda.

d)     25:årsjubileum på Lökeberg 21/9 kl. 12.00.

e)     Kulturresa  5 /10 till Göteborgs energi och Volvos museum priset är 375 kronor och lista har gått runt för anmälan.

f)      Fredag 29/9 visas bildspel för dem som var med på 3: dagarsresan i Bohuslän.

g)     KPR rådet har möte 11/9 och Gerhard kommer att närvara där.

h)     Friskvård:

i)       Sylve Dahlberg tackade dem som arrangerat invigningen av Boulebananen som var så genomtänkt.

Vinnande lag var Else-Britt och Sylve Dahlberg på andra plats kom Gunvor Lönn och Leif Blanksvärd på tredje plats kom Eivor och Egon Hansson och på fjärde plats kom Sune Wedholm och Marianne Wahlgren.

j)        Mattcurlingen börjar den 11/9 kl. 16.30  i Kärna skola.

Gerhard informerade att det blivit en höjning på hyran från 75 kronor i timman till 200 kronor i timman.

           Internationella seniordansen börjar torsdagar efter våra möten.

          Hantverk börjar tisdag 12/9 kl. 10.00 i PRO gården.

          Canasta börjar onsdag 13/9 kl. 10.00 i PRO- gården.

Berndt tackade för förtäring och underhållning och avslutade mötet.

         

Protokollet justeras

 

-----------------------------------------------------    ----------------------------------------------------------

Barbro Toss                                                       Marianne     Ryngdahl

 

___________________________                     ____________________________

Ordförande Berndt Nordqvist                         sekreterare Britt Nygren

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.