A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Månadsmötet 2016-03-17

Karl-Erik Hellström uppvaktas med blommor och diplom Blev Hedersmedlem i föreningen

Möte med 46 medlemmar

Hermansby pro-förening

Medlemsmöte 2016-03-17    Närvarande 46 medlemmar.

 

1   Mötet öppnades med att jubilaren Karl-Erik Hellström 90-år blev uppvaktad med diplom och blommor och blev hedersmedlem i föreningen.

2   Mötets utlysande godkändes.

3   Dagordning redovisades och godkändes.

4   Till att justera dagens protokoll valdes: Gun Åhman och Sylve Dalberg.

5   Föregående månadsmötesprotokoll (årsmötet 2016-02-25) upplästes och godkändes.

6   Skrivelser. PRO informerar: Bifogas protokoll.(1) Påminnelse sedelbytet. Snart byts de gamla 20, 50, och 1000-kronorssedlarna ut. De måste växlas in under den närmaste tiden. Efter den 30 juni blir dessa sedlar ogiltiga. Tidplan juni 2016 20-50, och 1000 kronorssedlar blir ogiltiga. Oktober 2016 Nya 100 och 500 sedlar ges ut, 1-och 5-kronorsmynt kommer nya och ett nytt 2-kronorsmynt införs. Viktigt att informera om detta på mötet och där det är möjligt. PRO påverkar: Äldre måste få använda kontanter. Se bifogad skrivelse eller läs på pro.se/betaltjanstutredningen. PRO:s ordförande tog upp att livet för dagens pensionärer ser olika ut. Läs mer pro.se/boende-sem-dalarna. Marianne inföll att hon hört att det kanske blir lag på att bankerna måste tillhandahålla kontanter. Bättre tandvård för äldre. Läs mer pro.se/tandvard-krav. Självklart borde tänderna innefattas i kroppsvården. Dessa skrivelsers redovisning godkändes. De finns i bifogad skrivelse PRO. Informerar.

7   Rapporter.

A) Ordförande. Rapporterade om konstitueringsmötet. Han redovisade styrelsen och övriga förtroendeposter. Denna redovisning bifogas protokollet som bil. 2. Ordf. påminde om pågående cirklar i vilka det finns plats för flera. Bland andra finns det canastaspel i PRO-gården, cirklar efter stavgång och mattcurling, Folkets danser i Inlandsgården. Rapport om den nya plastgräsplanen med boulebanor. Det blir 3 planer med gräs, en del för boulespel och en del med grus. Detta arbete startas i höst meddelas det från kommunen, Intresserade kan kolla på Kungälvs Kommuns hemsida för mer info. Vi kommer att få plats med 15 banor. Vi hoppas på inhägnad så att förstörelse inte kan ske.

B)  Föreningens ekonomiska rapport. Marianne Wahlgren

 

Kassa                        2 256.00

Plusgiro                  30 082.35 

Eget kapital            32 338.35     Rapport godkändes.

 

C) övriga rapporter: Ordf. Vi kan starta vår boulträning de 20/4, blir på grusplanen tills vidare. Vi efterlyser fler spelare som vill deltaga i serien. Anmäl er till Margareta Söderström eller Sune Wedholm snarast. Mattcurlingen fortsätter och den går bättre och bättre, senast vann båda lagen. Vi har beställt en rörelsevakt till PRO-gården, monteras av Gunnar Larsson. Margareta meddelar att bouleserien börjar den 20/4. 

8    Kommande verksamhet: Vi vill gärna som vi brukar anmäla 2 lag med till det behövs fler spelare. 2 lag innebär 16 spelare, men det behövs reserver. Vi behöver vara minst 20 st. Det skulle vara ledsamt om föreningen som tillhört eliten inte kan ställa upp med mer än ett lag. Mars den 24 klockan 12 är det påskfest, musik av Siv Borgs trio. Pris 120: - (64 anmälda.) Torsdag den 31/3 blir det bingo kl. 11.00 och Internationell seniordans.

Kulturresa den 7/4 buss från PRO-gården kl. 08.30. Tredagarsresan till Skåne är fulltecknad. Distriktet har resor till Ösel. 7 dagarsresa den 9 okt. pris 5 990 kronor. Helsingfors och Åbo 16/18 augusti. 2,275: -/ per person. Anmälan görs till Sune eller Gerhard för vidare befordran till distriktet. Walona charter (tel. 031 711 34 50). har en 3 timmars skärgårdskryssning med räkbuffè pris 450:- per/pers. Dryck tillkommer.

9   Övrigt. Margareta Silow undrade hur det gått med gratisresorna. Gerhard och ”Gittan” har testat och det fungerar bra, till och med på Marstrandsfärjan. Glädjande att så många har testat kortet, det har vi krigat för länge.

 

10  Mötet avslutas med inbjudan till det väl dukade kaffebordet av vår eminenta kaffekommitté.

 

 

                                           ______________________

Inlandsgården 2016-03-17 sekreterare Rolf Bengtsson.

 

Protokollet justeras av

 

 

___________________            __________________

Gun Åhman                               Sylve Dahlberg

 

 

Ordförande ---------------------------------

                   Gerhard Andersson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.