A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Medl/infomsmöte/201809-06

Medlemsmöte i Inlandsgården Procedurerna underhåller

Medlemsmöte men info+ utdelning av höstprogrammet i Inlandsgåeden

         Hermansby PRO

Medlemsmöte 2018-09-06

§1 Morgan hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Det var många medlemmar som kom idag ca: 80 personer varav flera nya medlemmar Morgan hälsade dem särskilt välkomna och informerade att vi bjuder på kaffe och smörgås första träffen som de är med.

§2 Morgan läste upp dagordningen som godkändes.

§3 Val av två protokolljusterare Birgitta Johansson och Barbro Toss.

§4 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5 Skrivelser: Inga inkomna skrivelser.

§6 Rapporter:

A ) Ordförande: 75 000 namn på namnlistorna om att höja den allmänna pensionen har PRO lämnat över till Statsminister Stefan Löfven. Vi hade 47 namn från vår förening.

B) Kassör: Kassa 2980 kr.

                   Plusgirot 46.635 kr. Dalslandsresan är betald överskott på 3413 kr som skall gå till en återträff för dem som var med. Morgan informerade att Procedurarnas pengar är insatta på Hermansby PRO: s plusgiro som en egen post. 

C) Elisabeth Lindberg uppgav att vi är 248 st. medlemmar enligt Hjördis.

D) Kulturresa till Äskhultsby 20 september det finns några platser kvar.  Resekommittén håller på att planera resa sommaren 2019.

Kurs i ekonomi för styrelseledamöter i Uddevalla. Morgan och Elisabeth har anmält sig.  

E) Nästa månadsmöte blir 11 oktober kl. 11.00. Kräftskiva 13 september kl. 11.00. Var och en tar med sig kräftor och dryck.  Bröd och ost samt kaffe och kaka inhandlas av Kaffekommitén. Kräftskal tar man med sig hem.

§7 Övrigt Marianne har meddelat att det är svårt få sålt skraplotterna som kostar 25 kr/st. varav 8 kr går till föreningen. Medlemmarna beslöt att inte köpa in några nya just nu. Utdelning av höstens program där medlemmarna prickade av på tel. lista att de tagit program. Vi skall försöka att skicka till övriga medlemmar. Göran Söderström berättade hur resultaten på bouletävlingarna gått, han informerade även att mattcurlingen startar måndag 10 september kl. 16.30 i Kärna skola priset är 30 kr/person varje gång. Göran önskar att fler personer vill vara med. Stavgång på måndagar kl.10.00 träffas vid PRO-gården. Canasta onsdagar kl. 10.00 i PRO-gården. Hantverkscirkel tisdagar kl. 10.00 PRO- gården.

Gerhard informerade att seniordansen samt linedansen är inställd tills vidare.

Pensionärer som vill ha hjälp med lättare tjänster i hemmet, kan ringa kommunen och fixarNisse. Det är helt gratis, det kan vara t.ex. att flytta tunga möbler, byta snören i persienner m.m.

§8 Nästa styrelsemöte 27 september kl. 9.30

§9 Morgan meddelade att vår vän och medlem sen länge, Evert Jansson avlidit. Begravningen är fredag 14 september kl. 11.00 i Lycke kyrka för dem som vill närvara.

Morgan tackade medlemmarna och avslutade mötet, samt hälsade Procedurarna välkomna att spela och underhålla.

 

_________________________________    _____________________________

Ordförande Morgan Lindberg                        sekreterare Britt Nygren

_________________________________    _____________________________

Protokolljusterare Barbro Toss                  Protokolljusterare Birgitta Johansson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.