A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Info om Procedurerna

Instrumenten som behärskas så suveränt av Procedurerna under ledning av Gerhard Andersson, initiativtagare till detta fina musikgäng. Redaktörens anm.

Skrivelse av Morgan Lindberg

                                                                                                Kassa/kassahantering i Hermansby PRO- förenings verksamhet.

 

 

På Hermansby PRO-förenings samkvämsmöte den 1 mars 2018 i Inlandsgården påstod ordförande Berndt Nordqvist att det pågick oegentligheter i föreningens verksamhet. Efter detta påstående på mötet så meddelade Berndt Nordqvist att han avgår som ordförande i Hermansby PRO- förening med omedelbar verkan.   

Efter Berndts påstående informerade Morgan Lindberg som är kassör och vice ordförande i föreningen att alla inkomster och utgifter som föreningen har, är väl bokförda och verifierade. Under mötet framkom att det gällde Procedurarnas verksamhet.

Morgan kallade styrelsen och valberedningen till ett extra styrelsemöte direkt efter samkvämsmötet. På mötet bad styrelsen valberedningen att söka efter en ny ordförande som kommer att väljas på ett medlemsmöte där det i kallelsen finns med som särskild punkt. På styrelsemötet beslutades att Morgan skall träffa representanter från Procedurarna.

Den 5 mars träffades Marianne Wahlgren , Gerhard Anderson från Procedurarna och Morgan  för  information om Procedurarnas verksamhet. Procedurarna är en fristående grupp och har inte ingått i Hermansby PRO-förenings ekonomiska verksamhet. Alla nuvarande spelmän är medlemmar i vår PRO-förening. Alla pengar som lämnats till Procedurarna vid tidigare spelningar har använts till bensinersättning för de som ansökt om detta och för att köpa in utrustning såsom ljudanläggningar, mikrofoner mm. Procedurarnas senaste inköp är en högtalarväst för 5800 kr. Idag finns 5100 kr kvar från tidigare spelningar och 900 kr från senaste spelningen. Pengarna finns på Gerhard Anderssons personkonto. På en kommande träff kommer Procedurarna att utse en ”ekonomiansvarig”  för Procedurarna

 De intäkter som kommer in från spelningar kommer i första hand  användas till att betala utgifter i samband med spelningarna. De pengar som blir över kommer att läggas till Procedurarnas  pengar från tidigare spelningar  och tillsammans  sparas för inköp av utrustning,  på förslag är mindre högtalare till en bedömd kostnad på ungefär 8000 kr.

Hermansby PRO kommer att få över Procedurarnas pengar till det Nordea konto som föreningen har. Inkomster och utgifter som Procedurarna har kommer att redovisas på ett särskilt konto ii föreningens kassabok.

Dessa anteckningar har presenterats för Barbro och Berndt Nordqvist och därefter för styrelsen på PRO Hermansby styrelsemötet den 8 mars.

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.