A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Höstmöte 2017-11-30

Britt Nygren sekreterare- Berndt Nordqvist Ordförande.

Möte i Inlandsgården

           Hermansby PRO

 

Höstmöte 2017-11-30

Närvarande: 50 medlemmar

 

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Berndt Nordqvist.

 

§ 2 Val av mötesfunktionärer:

A  Ordförande: Berndt Nordqvist,

B  Sekreterare: Britt Nygren.

C  Protokolljusterare: Rolf Bengtsson, Göran Söderström

 

§ 3 Verksamhetsplan för 2018

       Berndt presenterade följande förslag till verksamhetsplan som godkändes av mötet.

      10  styrelsemöten

        9  månadsmöten

      16  veckoträffar

         6  samkväm, påsk ,sommar, höst och jul

          2  söndagscafe (kontaktkommitten)

        40  stavgång och föreningsteknik

        40  hantverkscirkelträffar

        24  seniordanscirkelträffar

        24  canasta +livet är cirkelträffar

        40  mattcurling

        25 boulesammankomster

          2 endags och 1 flerdagsresa

             externa kulturarrangemang

             Kaprifolverksamhet

 

§ 4 Föreningens medlemsavgift för nästa år blir oförändrad.

    

 

§ 5 Budget för 2018.

      Morgan presenterade aktuell kassarapport och förslag till budget för år 2018.

      Kassarapport:  Kassan:    4162 kr

                             Plusgirot: 26182 kr (varav 4200 kr inbetalt till teatern 14/1 2018)

 

      Förslag till budget för nästa år presenterades och delades ut för synpunkter.

      Budgeten är indelad i 3 delar: Bidrag och avgifter, Verksamhet och Lokaler och    

      administration   

      Bidrag och avgifter: samma som förra året 21 300 kr, på mötet kom förslag att

      ansöka om högre kommunbidrag från 5000kr till 10000 kr då föreningen fått högre

      driftkostnader.

 

 

§ 7  Föregående mötes protokoll från 2017-10-12 lästes upp och godkändes.

 

§ 8 Övriga frågor:

     Birgitta Larsson undrade om alla som kommer till våra träffar är medlemmar. Det var

     så många som kom till vårt samkväm den 9 november.

Bernt lade ett förslag om att vi skall ta betalt för kaffet vid ingången, för att inga medlemmar skall missa att betala. Förslaget bordlades, det är svårt att genomföra

eftersom många medlemmar kommer mycket tidigare till våra sammankomster.

 

Rolf Bengtsson vill ej ha kvar uppdraget att skriva i Kungälvs-posten under rubriken Kungälvs seniorer. Uppdrag för valberedningen att skaffa någon ny som tar över.

 

 

§ 8 Berndt tackade medlemmarna och avslutade mötet.

 

 

 

Protokolljusterare                                                         

 

 

_________________________________           _______________________________

 

Rolf Bengtsson                                                                                               Göran Söderström

 

 

_________________________________            ______________________________

 

Sekr. Britt Nygren                                                                                       Ordf. Berndt Nordqvist

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.