A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Årsmötet 2019-02-21

Avtackade med blomsterkvast för detta år blev bland andra, sekr. Rolf,mötesordf. Gerhard och T.F. ordf. Morgan. Ny ordf. Bengt Eklund presenterar sig och tackar för förtroendet att få leda en sådan fin förening som Hermansby PRO.

Hermansbys årsmöte i Inlandsgården 2019-02-21

 

 

HERMANSBY PRO-FÖRENING

                                         Protokoll fört vid Årsmötet 2019-02-21  sid 1 av 2

 

1   T.F.ordf. Morgan Lindberg öppnar mötet med att välkomna medlemmar och gäster från Ytterby och Kungälvs PRO

2    Parentation till minne av avlidna medlemmar

3    Kallelsen godkändes

4    Dagordning godkändes

4B Till justerare valdes Sylve Dahlberg och Maj Wedholm

5    Val av mötesledning: Ordf. Gerhard Andersson sekr. Rolf Bengtsson valdes.

6    Gerhard läser verksamhetsberättelsen som bifogas protokollet.

Beslut: Mötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen

7    Revisorn (Kurt Larsson) redovisar revisionsberättelsen och yrkar ansvarsfrihet för styrelsen för 2018. Mötet beslutade att godkänna förslaget

8    Styrelsens slutord läses upp  av T.F.  Morgan Lindberg och han önskar ny styrelse lycka till.

9    Revisorer yrkar ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 Mötet beslöt att godkänna ansvarsfrihet enl. revisorernas förslag

10  Ersättningar. Inga arvoden, endast ersättningar för egna utlägg.

11  Val av styrelse. Barbro Toss redovisar valberedningens förslag. Till ordförande valdes rutinerade Bengt Eklund, övriga val redovisas i bifogad lista från valberedningen. Val av övriga ansvariga finns på listan. Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag

12. Mötet beslöt att godkänna omval av valberedningen med tillägg av Gerhard Andersson.

13  De inbjudna gästerna har ordet. Först ut var Yvonne Byberg från Ytterby PRO. Hon tackade för inbjudan Och hoppades på ännu samarbete det kommande året. Hon var även orolig om Ytterby hade någon styrelse 2019

    

Därefter var det den rutinerade eldsjälen Ruth Andersson från Kungälvs PRO. Hon berättade om sina uppdrag i KPR och många fler åtaganden. Hon tackade för inbjudan

önskade Hermansby lycka till.

 

     

     

14  Övrigt. Från ABF var Kristoffer Ragnstam inbjuden. Han efterträder Anita Hammarström som nu finns i

Mölndal. Han berättade om öppettider, välkomnade Hermansby när hjälp behövs.

Kurt Johansson som ställt upp som hjälp i Kaffekommitén önskar bli avlöst efter säsongavslut.

15 Avtackningar. Från Styrelsen Britt Nygren, Försäkringsansv. Birgitta Larsson, Lage Andersson valbered. Ove Larsson,

Kaffekommittén, Avg. T.F. Ordförande Morgan Lindberg samt mötesledarna, Gerhard Andersson och Rolf Bengtsson  

16 Avslutning. Mötesledare Gerhard Andersson överlämnar avslutningen till den Nyvalde ordf. Bengt Eklund som tackar för till sid 2

Förtroendet. Han berättar lite om sin bakgrund i PRO-distriktet där han var verksam länge. Han upplever att det ska bli trevligt

Att leda en sådan fin förening som Hermansby PRO. Med dessa ord avslutar Bengt årsmötet 2019.

 

__________________________                _______________________

Mötesordf. Gerhard Andersson               Sekr. Rolf Bengtsson

 

Justeras:

 

___________________                           ____________________

 Sylve Dahlberg                                             Maj Wedholm

     

 Protokollet justerat och klart 2019-03-21

För hemsidan Rolf.B.

 

     

 

 

     

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.