A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Medlemsmötet 2019-03-21

Ny ordförande Bengt öppnar möte presenterar PROCEDURERNA

 

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE 2019-03-21

1 MEDLEMSMÖTETS ÖPPNADE Vice ordförande Morgan Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna Vi började mötet med en tyst minut för Sven-Gunnar Karlsson

2 DAGORDNINGEN Förslaget till dagordningen godkändes 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Gun Björnsberg och Margareta Silow valdes att justera dagens protokoll. 4 FÖRRA MÖTESPROTOKOLLET Årsmötesprotokollet från 2019-02-21 gicks igenom och lades till handlingarna.

5 SKRIVELSER Inga skrivelser hade kommit in.

6 RAPPORTER 6A ORDFÖRANDEN PRO Bohusläns distrikt har årsmöte den 25 april i Ljungskiles folkhögskola. Det är två platser till förfogande för varje lokal förening. Morgan (vice ordf.) och Kent Nilde kommer att medverka. 6B KASSÖREN Morgan presenterade föreningens ekonomi. Informerade om att i dagsläget fanns det 10 635 kr i kassan och 40 881 kr på plusgirot. Morgan meddelade att han inväntade flera räkningar inom kort och beräknade att vid månadens slut är det ca 36,000 kr på plusgirot varav 6,500 kr som föreningen förvaltar för Procedurerna. 6C MEDLEMSANSVARIG 234 medlemmar till antalet i dagsläget. Föreningen planerar till hösten att ha ÖPPET HUS – informationsdag, för nya pensionärer. 6D RESOR OCH STUDIER: Gerd informerade om olika inbjudningar till kurser dels från PRO:s egna kurser men också från PRO:s Folkhögskola, Gysinge Herrgård i Gästrikland. PRO:s studieprogram och andra inbjudningar till kurser och aktiviteter finns i PRO-gården. Kontakta gärna Gerd om du har frågor m m. Maritha informerade om kommande endagsbussresan till Nossebro, onsdag den 24 april och tredagarsbussresan (helpension) till Mälardalen, start lördag den 1 juni t o m måndag den 3 juni. Maritha lämnade informations/anmälningslistor till medlemmar

7 ÖVRIGT Morgan läste upp ett tackkort från anhöriga till Ingemar Olausson om uppskattningen av uppslutningen kring hans begravning. Tackkortet finns i PRO-gården. Gerhard Andersson tog upp frågan angående höstens planerade ÖPPET HUS att medlemmarna tänker till och kommer in med idéer. Det är dags som han sa, att komma med nya idéer och kanske lite förnyelse. Alla förslag är välkomna. Diskutera gärna med styrelsen och/eller med Gerhard. 8 NÄSTA MÅNADSMÖTE torsdag den 11 april kl 11:00

9 AVSLUTNING Morgan tackade för dagens möte

Kärna 2019-03-21 Eva Hassinge antecknade

Morgan Lindberg, Gun Björnsberg,  Margareta Silow vice ordförande justerare

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.