A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nästa möte 18 mars är INSTÄLLT p.g.a corona-virus /Styrelsen

 

       BRÄKNE-HOBY PRO

                STÄLLER IN ALLA SINA AKTIVITETER TILLS VIDARE

                                        p.g.a Corona-viruset

                                 Vi återkommer när vi vet mer!

                          VAR RÄDD OM DEJ OCH ALLA ANDRA!

                                                STYRELSEN

................................................................................................................

ÅRSMÖTE 19 febr 2020

Årsmöte har hållits i samarbete med ABF.

70 medlemmar hade slutit upp i PRO-lokalen. 6 st nya medlemmar hälsades hjärtligt välkomna med en stor applåd.

Skrivelser som inkommit: Kallelse till Årsmöte i Bygd i Samverkan 9 mars, Bräkne-Hoby Folkets Hus 16 mars och ABF 27 april.

Från BLT kom info att Föreningsnytt återinförts i tidningen.

Idéer sökes för att skicka till PRO-bilagan i PRO-pensionären. Brev från riksdagen ang våra kontanter. Lite info ang våra försäkringar och även fått erbjudande som PRO-medlem att åka en gratis-kryssning Stockholm-Helsingfors.

Rapporter: 8 medlemmar varit på Snäckebacksskolan ang skolprojekt om vårt språk.

Möte har hållits med PRO, SPF och Bygd i Samverkan ang äldre- och demensboende samt LSS-boende, på Stenåsa.

Sammankomst har arrangerats med våra nya medlemmar 2019, hela styrelsen medverkade.

Studier: Hjärtstartarkurs 24 febr, där 18 st är anmälda. 2 st anm till förjupningskurs i Qi Gong 18-19 mars. 2 st anm till kontaktombudskurs 28 mars, 2 st anmälda till "Förtroendeuppdrag i PRO" 8/4, 27/5 och 7/10. Datakurs 25 mars med 6 anm. Matlagningskurs för herrar är 6 st anm. Behövs 3 st till?

Start av Årsmötet.

Till ordf valdes Staffan Håkansson, sekr Tore Lindkvist, justerare och rösträknare Lars Holgersson och Bo Jonasson.

Styrelsens årsberättelse, kassarapport. Revisorernas berättelse med beslut om ansvarsfrihet framfördes av revisor Inge Karlsson.

Kostnadsersättningar för styrelsen beslutades till samma ersättning som tidigare. Val av ledamöter för 2020.

Till ombud till Folkets Hus årsmöte: Ola Palm. Ombud till Bygd i Samverkans årsmöte Pierre Robér. Ombud till ABF:s årsmöte Hans Hedlund.

Valberedning omvaldes.

Avtackning av Kurt Päbel som fick 10-årsnål, Lena och Viking Johansson samt Johnny Magnusson.

Även ordf Gunn Svedberg fick 10-årsnål.

Anmälan till hemlig resa var uppsatt och innan mötet var slut var listan fulltecknad!

Nästa möte 18 mars då Ulf och Marlene bjuder oss på countrymusik. Även Länstrafiken kommer.

Blommor delades ut till ledarna för Boule, Stavgång, Qi Gong, Läsecirkeln, Sånggruppen, Bingot samt Rullstolarna samt ett jättestort Tack till alla andra som ställer upp med städning, kaffekokning, gräsklippning och rabatterna, dörrkranstillverkning, städning inne och utomhus, de som jobbar i köket vid distr.möten och hela styrelsen för gott samarbete.

Ordf tackade alla som kommit till mötet och gav ett stort tack till Staffan Håkansson som agerat ordf och fick blommor samt dagens kaffekommitté Ingalill, Lasse, Inga-Maj och Åke.

Efter mötet tog Lars Fridolfsson över micken och presenterade bilder från Asien där han bl.a arbetet. Mycket intressant och massor med fina bilder. Lars tackades med blommor.

Kaffe och semla stod sedan på programmet. Semlorna kom från Alfreds Café och var riktigt smarriga.  Lottdragning och hemgång. Tack alla som kom!

Lars Fridolfsson berättade mycket intressant om sina resor i Asien.

Ingalill överlämnade 10-årsnål till Kurt Päbel, som även slutar i styrelsen.

Fler bilder under Möten

.......................................................................................................

.SKOLPROJEKT

8 st medlemmar har varit med på Johans skolprojekt på Snäckebacksskolan. Mycket trevliga ungdomar som intervjuade oss. Både roligt och lärande.

Stort TACK till Monica Ingvarsson, Birgitta Håkansson, Kirsten Nordgren, Karin Jeppsson, Inga-Maj Cambrant, Ingalill Karlsson, Johnny Magnusson och undertecknad.

Tack till alla eleverna som hade förberett sej ordentligt (kan ju tyvärr inte alla namnen) - och så fick vi kaffe och bulle - Tack Johan!

Karin Jeppsson

Johnny Magnusson

Kirsten Nordgren

Ingalill Karlsson

Gunn Svedberg

 Kul med samarbete mellan ungdomar och pensionärer. Heja PRO!

.....................................................................................................

Boule, utanför Folkets Hus, kl 10.00. Varje måndag/torsdag

Sånggruppen träffas den 20 febr, kl 13.30

Stavgången, kl 09.30. Samling i lokalen och ta med fika (om vädret tillåter)

Qi Gong, kl 10.00

Bingo startar 13 febr, kl 14.00. Sedan 12 mars och 9 april

Läsecirkeln, måndagar kl 10.00. (Står fel i vårt program, ej fredag!!)

CAFÉKVÄLL (Soppkväll) 12 febr, kl 16.00. Anmälan på ansl.tavlan.

Vill ni ha MATLAGNING FÖR HERRAR? Hör av er till styrelsen. Har någon anmäld!

...................................................................

Första medlemsmötet för 2020

har hållits den 15 jan med ett 65-tal medlemmar.

Mötet startade med Parentation över de vänner och medlemmar som lämnat oss under 2019. Ingalill tände ljus, läste dikt och en tyst minut hölls. Därefter sjöns "Härlig är jorden".

Mötet fortsatte. 1 ny medlem inskriven och hälsades välkommen. Ordf informerade om förändringar inom data, om försäkringar samt rapporterade från ABF:s halvårsmöte, och två distriktsmöten i PRO.

Kassören, som tyvärr var sjuk, skickade info om att fonderna nu var avvecklade och inget större har hänt inom ekonomin.

Styrelsen tagit beslut om att inte längre sälja skraplotter, eftersom ingen vill ta ansvar och hålla i detta. Johnny fick applåder och tack för det arbete han lagt ner med lottförsäljningen.

Datakurs, fortsättning, vill gärna ha fler deltagare. Start 25 mars, kl 17.30, i vår lokal.

Hjärtstartarkurs planeras. 11 st anmält sej.

Skolprojekt med Johan på Snäckebacksskolan den 27 och 31 jan. 9 st anmälda.

Ola informerade om att Läsecirkeln startar månd 20 jan, kl 10.00. Plats för fler detlagare.

Godkänt förslag att ordna hemlig resa i maj.

Inbjudan från Distriktet om Seniorresa med Stena Line. Sätts på ansl.tavlan.

Årsmöte den 19 febr, kl 14.00, då Lars Fridolfsson kommer att visa bilder och berätta om sina resor i Asien.

Staffan Håkansson ville ha hjälp vid BräkneTrampen med tält-uppsättning. Flera starka karlar anmälde sej. Han berättade även om Vandringsgruppens arbete i byn.

Ingalill och Gun-Britt N varit på Lindebo med en julblomma till våra medlemmar.

11-12 mars UF-mässa (Ung Företagsamhet) på f.d Ron.

Kontaktombudsträff 28 febr där Ingalill och Gun-Britt N är anmälda.

Cafékväll med soppa den 12 febr, kl 16.00. Fixare är Karin o Per Jeppsson, Monica o Carl Haller samt Kurt-Eve och Ingegärd. Anmälan görs på lista på ansl.tavlan i lokalen.

Efter avslut av mötet intogs scenen av Nielsen & Fornander. Många goa låtar fick vi höra. Kaffepaus med härliga mackor som ordnats av kaffekommittén Lena, Gun-Britt, Lars-Gunnar och Viking. Tack till er!

Efter fikat blev det ytterligare musik som slutade med stående ovationer och extranummer. Eva L överlämnade blomma och skraplott.

Lottdragning och sedan hemgång. Ordf tackade alla som kommit och hälsade välkommen till årsmötet19 febr.

 

Nielsen & Fornander hade många goa låtar i sin repertoar

Bengt Hansson tagit bild

Fler bilder under "Möten"

..........................................................................................................

Lucia med PRO

Avslutning för 2019 blev lucia-samkväm den 11 dec, i PRO-lokalen, i samarbete med ABF. Ett 80-tal medlemmar satte sej vid "juligt" fint dukade bord. Ordf hälsade alla hjärtligt välkomna och strax efter kom lucia, tärnor, stjärngossar, pepparkaksgubbar och tomtar ifrån Hobyskolan, klass 5-6. De sjöng vackert för oss och lugnet infann sej. (Eftersom luciatåget ej ville ligga ute på mediala sidor, så finns inga bilder på dom!)

Efter att luciasången tonat ut, blev det en kortare information av ordf och kassör, när det gällde föreningens fonder. Mötet beslutades av avyttra föreningens fonder.

Sedan kom risgrynsgröten och skinkmackorna fram. Gröten från Alfreds Café smakade förträffligt, liksom skinkan från Viktor Ohlssons Chark. Kaffekommittén Ingalill, Lasse, Inga-Maj och Åke hade ett himla ståhej i köket, men allt flöt på, om det rätt blev lite trångt i kön till gröten!

En liten musiktävling tog vid, som vanns (knappt) av Eva Larsson. Kaffe och pepparkaka blev nästa moment.

Ordf tackade sedan samtliga, som på ett eller annat sätt bidragit i föreningen, till både städning, kaffekokning och div arbete utomhus. Fantantastiska medlemmar som ställer upp!

Ingalill och Håkan tackade Gunn för hennes arbete i föreningen och överlämnade en jättefin blomgrupp från föreningen.

Även Tore blev uppvkatad med blomma ifrån alla boulepspelarna.

Samtidigt vill hela styrelsen önska alla våra medlemmar ett riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Ses nästa år

Första mötet är den 15 jan, kl 14.00. Välkomna då!

Härligt välkomnande!

Kö till gröten!

Fler bilder under Möten!

......................................................................................................

Avslutning i stavgången, med Lars-Gunnar Nilsson som ledare.

Först en promenad i solskenet och sedan lunch för 31 st, på Alfreds Café och där Britt överlämnade lite smått och gott till Lars-Gunnar.

Om vädret så tillåter, startar stavgången igen den 21 jan 2020

...............................................................................................

Avslutning i Läsecirkeln, med Ola Palm som cirkelledare!

..................................................................................................

Stavgångsgänget den 3 dec 2019.

Trots -8 gr på termometern var det 24 st som gick vår lilla kulturvandring idag.

Fick tyvärr dela på bilden eftersom inte datorn ville spara hela!

För tunga "gubbar" i ena änden!!!

....................................................................

Qi Gong har haft avslutning!

Eva Wahnström, Inga-Maj Cambrant och Hans Hedlund har som ledare, avslutat 2019 hösttermin.

Här har vi ledarna

........ och så har vi gruppen, dom som kom idag ...

Välkomna tillbaka efter jul! Stort TACK till ledarna.

..................................................................

HÖSTMÖTE 20 NOV 2019

Ett 70-tal medlemmar medverkade vid vårt Höstmöte, i samarbete med ABF. 1 ny medlem hälsades välkommen! Mötet godkände att det blivit utlyst i laga ordning.

Skrivelse ang:

ITK-eventet i Karlshamn 4 dec samt åkning av buss

Inbjudan till ABF:s halvårsmöte 9 dec, i Kallinge. Hans och Gunn deltar.

Inbjudan till PRO-Vetarna 2020.

Rapporter från:

PRO Blekinge Höstmöte. Gunn och Johnny deltog.

En eloge till Kurt-Eve och Ingegerd som arrangerat ett foto-cafe´.

Skrivelse till Ronneby Kommun ang en del förbättringar i lokalen.

Skrivelse till ABF ang vår musikanläggning.

Gunn rapporterade från KPR 14 nov.

Föreningens verksamhetsplan, våren 2020, budget och föreningens medlemsavgift godkändes och beslutades till 50:-

Datautbildningen ska 2förhoppningsvis" starta 25 mars. En del av del som anmäld sej, hoppar av, så vi får se hur många som blir kvar.

OBS!     Nästa möte: Lucia 11 dec, kl 16.00. OBS! Tiden och att anmälan måste göras på anmälningslista i lokalen.

Övrigt.

Trädgårdsföreningen har julfest i lokalen 24 nov. Reseträff med Distriktet den 25 nov. Distr.möte 12 dec.

BINGO, sista för året, 28 nov, kl 14.00. Tag med fika!

Inbjuda 2019 års nya medlemmar till träff med styrelsen.

Almanackor är best och beräknas komma under veckan.

SJUNGA TILLSAMMANS 5 dec, kl 13.30, i lokalen. Tag med fika!

Problem med parkerade bilar i bl.a. Mölleskogsområdet. Lämnas till styrelsen.

Mötet avslutades och Gunn lämnade över mikrofonen till Stefan Nilsson som underhöll oss med ljuvliga toner och en och annan historia.  Tackades med stående ovationer samt blomma+trisslott.

God fika intogs i pausen och stort tack till dagens kaffekommitté Lena, Viking, Gun-Britt och Lars-Gunnar, som även dukat vackert.

Efter lotteridragning drog vi hemåt, då i ett mörkt Bräkne-Hoby.

TACK alla som kom!

Stefan Nilsson spelade och sjöng och sedan fixade Viking och Lars-Gunnar lottdragningen.

 FLER BILDER UNDER MÖTEN!

..........................................................................................................

FOTO-CAFÉT HAR GÅTT AV STAPELN, DEN 31 OKT. 2019

KURT-EVE AXELSSON OCH INGEGERD SVENSSON FIXADE TILL DENNA EFTERMIDDAG. 40 ST MEDLEMMAR KOM OCH SÅG FANTASTISKT FINA BILDER FRÅN HOBY-TRAKTEN. INGEGÄRD HADE BAKAT GODA KAKOR OCH KOKAT KAFFE. EN MYCKET TREVLIG EM I PRO-LOKALEN.

TACK FÖR DETTA FINA INITIATIV!

...........................................................................

STÄDNINGEN AV LOKALEN, UTE OCH INNE, ÄR GENOMFÖRD DEN 28 OKT.

22 ST ENTUSIASTISKA MEDLEMMAR KOM OCH RÄFSADE LÖV, KRATTADE, KÖRDE MOTORSÅG OCH RÖJARE, PUTSADE FÖNSTER, HÄNGDE UPP NYA GARDINER, DAMMADE OCH SLÄNGDE EN HEL DEL PAPPER.

TACK ALLA SOM KOM DENNA SOLIGA DAG!

Bara fika-bilder, men vi hade ju jobbat för det. När vi städade hann vi inte ta kort!!

........................................................

Medlemsmöte 16 okt 2019

Ca 70-tal medlemmar hade slutit upp i lokalen. Kaffekommittén tackades, Irene, Barbro, Kurt, Inge och Bjarne, som hade dukat fint med höstblommor på borden och fixat god fika. Alla hälsades hjärtligt välkomna och lite speciellt till en ny medlem, som fanns på plats. Speciellt välkommen var även dagens gäst, polis Filip Heimfors.

Lars-Gunnar Nilsson meddelade att vi nu var 198 medlemmar.

Skrivelser: IKT event i Karlshamn 4 dec. Anmälan för busstransport. val till utskott i Distriktet, IT-vägledning på Hoby Bibliotek, Seniordagen på Ron 31 okt, anmälan krävs, engagemang och civilkurage i Slottlängorna i Sölvesborg 17 okt, beställning av nya PRO-almanackor 2020, kurs i "Tryggare ekonomi på äldre dar" samt Nyårsrevy i Torsås.

Svar från kommunen att de ej hade tid att komma på besök.

Ekonomin var stabil enligt kassören Håkan.

Datorutbildningen är igång och scrapbooking den 18 okt.

Ölandsresan var alla nöjda med och finns redan önskemål om nästa år!

Inbjudan till Bohuslän och Gardasjön, finns på ansl.tavlan.

HÖSTSTÄDNING MÅNDAG 28 OKT, KL 14.00. OBS TIDEN!

PRO-Distriktet bokat 6 ggr inför 2020.

Bingo 24 okt, kl 14.00.

Mötet avslutades, Gunn tackade och lämnade över till Filip Heimfors, polis, som visade bildspel och informerade om säkerhet i vardagen, speciellt vad äldre bör tänka på, när det gällde telefonförsäljning, ta ut kontanter på banken och i affären, hålla i sina väskor mm. Intressant.

Polis Filip Heimfors

Efter avslutad information vidtog kaffe och lotteri.

Fler bilder under Möten

................................................................................................................

AKTIVITETER I HÖST 2019

STAVGÅNG - TISDAGAR, KL 09.30. SAMLING VID PRO-LOKALEN, TAG MED FIKA!

Ansvarig: Lars-Gunnar Nilsson, tel 0457-80186, 070-3021315

BOULE - MÅNDAGAR O TORSDAGAR, KL 10.00, UTANFÖR FOLKETS HUS

Ansvarig: Tore Lindkvist, tel 070-5859498

QI GONG - ONSDAGAR 4 SEPT, KL 10.00

Ansvarig: Eva Wahnström, tel 076-8983767

"SJUNGA TILLSAMMANS" - TORSDAGAR, KL 13.30, TAG MED FIKA!

Ansvarig: Gullevi Petersson OCH INGELA LINDBLOM, tel 070-6580137

BINGO - 26 SEPT, 24 OKT, 28 NOV, KL 14.00. TAG MED FIKA!

Ansvarig: Ingalill Karlsson och Inger Andersson, tel 070-9582417

HISTORIECIRKEL - MÅNDAGAR, KL 14.00. TAG MED FIKABRÖD!

Avsvarig: Ola Palm, tel 070-5525536

DATA-KURS FÖR NYBÖRJARE HAR VI KÖRT MED JOHAN SVEDBERG SOM LEDARE

HAR OCKSÅ VARIT PÅ SCRAPBOOKING-KURS HOS KIANS BUTIK I HOBY.

......................................................................................................

RESA TILL ÖLANDS SKÖRDEFEST 27 sept 2019

Resan startade utanför Ekbacken i Hoby. Lars-Gunnar Nilsson, som fixat resan, hade ordnat så att bussen var fullsatt. Många glada leende denna tidigare morgon.

Bengt Svensson från Trensums Buss rattade som vanligt bussen. Första stoppet blev Väntorp där vi intog medhavd fika. Sedan över Ölandsbron och vi slapp alltför långa köer. Bussen stannade i Eriksöre där vi fick egen tid att gå runt och kika bland alla utställare, pumpor och annat smått o gott.

Bussen fortsatte, till Borgholm, där Lars-Gunnar bokat skördebuffé på Strand Hotell. Mycket gott. De flesta orkade ta sej från matbordet ut i vimlet i Borgholm.

Några timmar fri tid. Samling vid bussen igen och färden började gå mot Hoby. Först blev det ju dax för eftermiddagsfika och det fick vi på Blomlöfs Rökeri i Brömsebro. Smaskig macka intog med kaffe.

Sen bar det hemåt och då kom regnet, bra tajmat, strålande väder på Öland. Kom till Hoby vid 18-tiden och alla tackade för en trevlig resa. Tack alla som var med och Tack Lars-Gunnar!

och Skål på dej Yngve!

......................................................................................................................

MEDLEMSMÖTE 18 SEPT. 2019

Möte har hållits i PRO-lokalen, med ett 65-tal närvarande, i samarbete med ABF. Ordf Gunn öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna, speciellt välkommen till Riksspelman Astrid Selling.

Astrid Selling

Inga nya medelmmar redovisades.

En av våra medlemmar lämnat en skrivelse ang ombyggnad i lokalen. Styrelsen tar kontakt med Ronneby Kommun.

Stort IKT Event på Netport Sience Park i Karlshamn den 4 dec. Affisch sätts på ansl.tavlan. Även affisch för Växt- och Skördemarknad i Svenmanska Parken den 21 sept. samt Seniordag.

Gunn varit på Reseledarträff på Verkö 28 aug, på Distriktsmöte 27 aug i Hoby samt 1 v kurs i Gysinge för PRO RIks, den 9-13 sept.

Datorutbildningen startar 2 okt, kl 17.30, i PRO-lokalen. Johan Svedberg lärare.

Ola kommer att använda boken "Trådarna i väven" av Maja Hagerman, i läseecirkeln.

Ett första studiebesök hos Kias butik ang Scrapbooking den 8 okt. för att se om intresse finns för en kortare kurs. De 9 som anmält sej träffas utanför butiken kl 15.00.

Nästa möte blir den 16 okt då den lokala polisen Katarina Johansson ska prata säkerhet.

Resan till Ölands Skördefest är fulltecknad och vi åker kl 08.00 från Ekbacken. Tag med fm.fika!

Bingon startar 26 sept, kl 14.00

Frågan om Höststädning togs upp, men p.g.a. fint väder, bestämdes att avvakta tills nästa månadsmöte.

Avslutning.

Astrid Selling tog över mikrofonen och berättade om flera intressanta instrument som hon hade med sig. Tror att ett av dom hette hummel. Folkmusik och sång fick vi höra och en och annan äldre vaggvisa. Härligt!

Astrid avtackades med blomma och skraplott.

Kaffekommittén Anita, Ingegärd, Kurt-Eve och Tore dukade sen fram goda mackor och fikabröd. Tack till er! och Tack till alla som kom.

Bild: Bengt Hansson

Fler bilder under "Möten".

....................................................................................................................

FRILUFTSDAG 21 AUG UTANFÖR PRO-LOKALEN

I samarbete med ABF har vi haft vår första träff efter ett litet sommaruppehåll.

Först gick man en Tipsrunda utanför lokalen, som Inge Martinsson och Berth Karlsson fixat, samt även skänkt en del av priserna.

Berth och Inge lite samlade inför tipsfrågorna (Foto: Bengt Hansson)

När alla var samlade blev det lite information

Alla hälsades hjärtligt välkomna tillbaka till en ny härlig säsong. 6 st nya medlemmar har tillkommit under sommaren. Välkomnade dom alla med en stor applåd. 3 st av dom var närvarande.

Ordf Gunn informerade om bl.a. Äldreforskningsfonden, Internationella Äldredagen infaller 1 okt, Medlemsvärvarkampanj genomförs i hela landet 1-14 okt, PRO:s medlemsregister kommer att uppgraderas och bytas ut och att betalningen av medl.avgiften ska ses över.

Fått inbjudan till Arlövsrevyn, sätt på anslagstavlan.

3 st t-shirt är beställda till våra Qi Gongledare, Eva W, Inga-Maj och Hans.

Skickat förfrågan om ny och större VV-beredare till kommunen.

Kassör Håkan meddelade att ekonomin var god och att vi fått beviljat bidrag för rullstolsvandringar från Ronneby Kommun.

Gunn åker till Gysinge genom PRO Riks, 9-13 sept.

Finns något utbildningsbehov i föreningen, undrar Studierådet i PRO.

Datorutbildningen i föreningen är på gång. 6 st lap-top kommer att lånas från ABF. Johan kommer att blir ledare och kursen blir på kvällstid.

Nästa möte är den 18 sept och då kommer riksspeleman Astrid Selling att sjunga och spela fiol samt berätta om spelmän från bygden.

De som anmält sej till resan Ölands Skördefest, samlas i Ekbacken , kl 08.00 den 27 spet. kostnad 350:- ooch Lars-Gunnar anordnar resan.

Start av de olika aktiviteterna i föreningen, kan ni se ovanför på sidan.

Stort Tack riktade styrelsen till de som ställde upp på Bräkne Byafest!

Själva informationen avslutades och varm korv serverades under att lite regndroppar kom, men lite skydd under träd fixades även det.

Ingela Lindblom spelade och sjöng, bl.a. en fantastisk visa om Bräkne-Hoby PRO, som hon själv skrivit. Tack för den! Det blev ju också allsång. Ingela tackades med blomma och applåder, eftersom hon ställt upp med väldigt kort varsel.

Ingela sjöng och spelade och höll i allsången

Även stort tack till dagens kaffekommitté Ingrid, Vivi, Bengt och Johnny. Ingrid och Vivi hade också bakat smarrig rulltårta som serverades till kaffet, som vi drack efter allsången.

Efter kaffet blev det genomgång av tipsfrågorna. Inge drog vinnarna bland alla, så det var alltså inte den med flest rätt, som vann!

Första priset gick till Hans Hedlund, andra till Lasse Holgersson, tredje till Linda Risberg och fjärde till Bengt Hansson. Grattis!

Här ses Hans Hedlund hämta sitt pris (Foto: Bengt Hansson)

Efter lite mer social samvaro bröt man upp och tackade varandra för idag. Ordf tackade alla som kommit och hoppades att ses på nästa möte den 18 sept. Dessförinnan kan man välja någon av våra aktiviteter. Välkomna!

Fler bilder under Möten!!!!

........................................................................................................................................

 BRÄKNE BYAFEST har varit, den 31 juli.

STORT TACK till de PRO-medlemmar som hjälpte till i vårt marknadsstånd.

Håkan o Kickan, Lena o Viking, Inga-Maj o Janet, Ingrid o Bengt, Ann-Christine o Bosse och Johnny. Bra jobbat!

6 st nya trevliga medlemmar anmälde sej som medlemmar!

På bilden ser vi Ingrid o Bengt

och på bilden under ser vi Viking, Lena och Inga-Maj, som ser fundersam ut, ifall hon ska ha PRO-tröjan eller inte!!

..................................................................................................................

HEMLIG RESA 28 maj 2019

En fullastad buss gav sej iväg från Ekbacken kl 8.00. Färden styrdes österut. Första stopp blev Blomlöfs Rökeri i Brömsebro. Gruppen delades på två, så hälften gjorde studiebesök och hälften fick kaffe med smörgås (och tvärtom!) Studiebesöket föranledde väldigt goda skratt, eftersom alla måste ha skyddskläder.

Fika blev det, men någon undrade var vi var och vart vi skulle?!

Efter detta fortsatte vi till Villa Famiglia i Vassmolösa. En italien-inspirerad trädgård och mat, fick pasta med div tillbehör. Ägaren berättade om gården.

Sen tog vi vägen via Vissefjärda kyrka, som låg väldigt vackert ......

.... till Hasslö Hamncafé, där ägaren Eva tog emot oss med kaffe och smarrig äppelkaka o vaniljsås. Några valde att sitta inomhus, en del valde utomhus, eftersom solen värmde skönt.

Vi åt och njöt både av fikat, solen och miljön. Eva Afferdal tog sedan en bild av hela gänget och jag tror minsann vi fastnade allihop. En del är dock skymda.

 

I bussen förekom även tipsrunda och lotteri. Bengt från Trensums Buss tog oss hela vägen runt och sedan åter hem till Hoby.

Tack alla som var med och förgyllde resan. Utan er, ingen resa!!

STORT TACK till Hoby Pizzeria, Hoby-Grillen (Bettans), Alfreds Café och ICA Lanthallen.

FLER BILDER UNDER "RESOR".

.............................................................................................................

Den 20 maj 2019

hade Bräkne-Hoby PRO bjudit in politiker till ett allmänt möte i PRO-lokalen. Kommunalrådet Roger Fredriksson, Magnus Pettersson och Malin Norfall kom till oss och svarade på frågor samt berättade om sina åsikter om Lindebo och annat äldreboende. Vi kanske inte blev så mycket klokare, men dom talade om en del i alla fall. Vi får se vad det blir av det. Ett 60-tal hade hörsammat inbjudan.

Gunn överlämnade en liten blomma som tack

Publiken. Bengt Hansson tagit alla bilderna

.......................................................................................................

BräkneTrampen

gick av stapeln den 18 maj 2019 och där var 23 st PRO:are som cyklade. Bra jobbat! PRO Bräkne-Hoby sponsrade 50:-/PRO-medlem.

Här är några av de som cyklade.

Kurt-Eve Axelsson tagit bilden

...............................................................................................................

Den 15 maj

hade vi Friluftsdag vid Salsjön. Vädret var med oss och det var ca 50-tal som kom. Ordf hälsade alla välkomna och dagen till ära , ett särskilt välkommen till Lasse, som åter va på benen.

Information om

att Äldreförvaltningen kommer att vara i vår lokal även till hösten

att man ska rösta i EU-valet

att det är 23 st från PRO som anmält sej till BräkneTrampen. PRO sponsrar 50:-/pers

att vi fått bidrag för kulturvandringar

att det blir allmänt möte i vår lokal, den 20 maj, om äldres boende i Hoby i framtiden. Roger Fredriksson, (Anders Lund, sjuk) Magnus Pettersson och Malin Norfall inbjudna

att vi skickat skrivelse till kommunen ang att få en större varmvattenberedare. Fanns inga pengar just nu, så vi  kunde återkomma till hösten

att fiberindragningen i lokal är klart. 15 st anmälda till nybörjarkurs i data

att det blir Matlagningskurs för herrar även i höst. Anm.lista uppsatt i lokalen

att resan till Ölands Skördefest blir den 27 sept och den är redan fullsatt

att schema för att jobba på Byafesten finns på ansl.tavlan och är även utdelad

att Stavgången håller på fram till midsommar

att kaffe- och städlista samt program är utdelad till de flesta

att den hemliga resan är den 28 maj, för de som anmält sej. Start från Ekbacken kl 08.00

att nästa möte är den 21 aug, kl 14.00, med Friluftsdag utanför lokalen.

Stort TACK till dagens kommitté: Anita, Tore, Ingegärd och Kurt-Eve.

"Grillarna" Göte, Berth och Bengt G får också varmt tack samt Inge som fixade tipsrundan.

Ordf tackade alla som kommit och önskade alla en riktigt fin, solig och rolig sommar.

........................................................................................................

Den 7 maj städade vi byn! PRO hjälpte, som vanligt, till med att koka kaffe och grilla korv till de som städade. En hel del PRO-are hjälpte även till med städningen. Vädret var bra och städningen flöt på bra.

Tack till de som ställde upp! Grillarna Ola och Kurt samt Johnny som dirigerade och Staffan som körde skräp! samt till alla de yngre som hjälpte till.

 

Ola provar kaffet och Kurt korven! Smakade bra!

.................................................................................................................

 

Medlemsmöte 17 april 2019

Ca ett 50-tal medlemmar hade slutit upp trots strålande solsken, öppet hos Viktors och så påskpyntning! I PRO-lokalen var det i alla fall påskpyntade bord, liksom lite utanför dörren. Vi välkomnade en ny medlem med applåder.

Här har Bengt H varit framme med kameran.

Information om "Tillsammans mot ensamhet", som är på Soft Center den 6 maj, kl 10.00. Anmälan för deltagande måste göran innan 29 april. Lite info om PRO Hälsosam.

Rapport från Ordf.konferensen i Hoby. Håkan och Gunn berättade att Hjördisprogrammet kommer att läggas ner, att det blir ett ITK-seminarium på Netport i Karlshamn 4 dec, att studiekommittén vill ha in förslag på kurser, att finalen i PRO-Vetarna blir den 17 maj i Bellevueparken, att 1-14 okt blir det en rikstäckande kampanj för medlemsvärvning. Gå och rösta i EU-valet!

Rapport från KPR-mötet 11 april. Bostadsanpassning, Kommunen kommer att satsa på "slingor" i naturen. ny skolchef, kosten för äldre, Seniordagen, bistånd, trygghetsboende och så om bygget på Svenstorp i Hoby. Mötet beslutade att ta upp frågan med kommunen att PRO vill se att Lindebo byggs ut istället, där bl.a. demensboendet är för litet.

Håkan berättade att ekonomin ligger stilla och att det är förberett för swisch samt att han nu lägger in fakturor på nätet.

Bingon den 9 maj är INSTÄLLD!!!!

Nästa möte är det Friluftsdag vid Salsjön, 15 maj, kl 14.00, med korvgrillning, tipsrunda mm.

Fiber är inkopplat och klart i lokalen. Tack Per Jeppsson!

Byafesten 31 juli, behövdes folk att stå i vårt PRO-stånd. 8 st anmälde sej direkt + de 2 som anmält sej tidigare. Bra!!

Städning i byn den 7 maj, PRO står för kaffekokning och grillning. kom gärna och hjälp till med städningen.

Även Städning i och utanför PRO-lokalen, den 26 april, kl 10.00.

Rullstolsvandring från Lindebo startar 23 april, kl 14.00.

Tackkort för 90-årsuppvaktning,från Margit Palmberg lästes upp.

Ordf tackade och passade på att tacka dagens kaffekommitté Irene, Inge, Barbro, Bjarne och Kurt, samt önskade alla medlemmar en riktigt ägg-stra fin PÅSK.

Till scenen ropades så in Goa Glaa´Gräbbor, som heter Kerstin Edwards, Yvonne Lind och Anita Erneland.

Dom underhöll med en massa fina låtar, både svensktopp, joddel och Elvis! Stående ovationer samt 2 extranummer. Dessförinnan hade vi i pausen druckit kaffe och ätet goda mackor. Lottdragning innan vi gick ut i solskenet.

FLER BILDER UNDER MÖTEN! 

.........................................................................................................

AVSLUTNING PÅ MATLAGNING FÖR HERRAR 12 apr 2019

9 st PRO-herrar har under våren, i samarbete med ABF, lärt sej att laga mat. Lasse Jirle har varit ledare.

Nu var det alltså dax för examen! Damerna var inbjudna till kl 16.00. Vi bjöds på läskande bål när vi kom och sedan var det bara att sätta sej till fint dukade bord med blommor på bordet.

Allra först fick vi njuta av två "sandvikare". Öl eller vin till smakade fantastiskt gott.

Sen kom nästa förrätt, som var crepes .... och sen varmrätt som var torskrygg med tillbehör. Det hade dom verkligen lyckats med.

Supergott! Nu börjar det ta emot lite, magen väl påfylld. Då var det dax för efterrätt och sen blev det kaffe och en liten hemmagjord bakelse.

Fler bilder ligger under Aktiviteter.

Mannen bakom alla våra matlagningskurser är naturligtvis Lasse Jirle. Tack för att Du ställer upp år efter år!

När vi väl smält all mat och dricka och pratat färdigt, var det dags för hemgång!

Tack alla för en väldigt trevlig kväll! Till hösten blir det ny kurs.

.........................................................................

SOPP-KVÄLL 4 april 2019

Vid 17-tiden startade, nedanstående gäng, en sopp-kväll för våra PRO-medlemmar.

Gänget = Janet, Kurt-Eve, Ingegärd, Carl, Monica, Karin och Per

Ett 40-tal kom till vår-ligt trevligt dukade bord. Stämingen var igång från början. Kurt-Eve och Ingegerd hade ordnat tipsrunda med liiiite svåra frågor, men dom som tog hem vinsten, blev Lars-Gunnar och Ola. Grattis!

Sen tog Ann-Kristin och Leif Thuresson över micken. De kom från Visans Vänner i Karlshamn och underhöll oss med fina vår-liga visor.

Efter detta, kom Karins goda soppa fram och Ingegärds hembakta (ost)bullar. Smaskigt!

Alla lät sig väl smaka och en del tog både två och tre gånger!

Lite mer visor fick vi sen lyssna till, innan det blev dax för kaffe och Monicas hembakta kärleksmums.

Redovisning av tipsrundan där Lars-Gunnar och Ola tog hem vinstpotten i form av blommor. Alla tackade festkommittén med en stor härlig applåd för bra nedlagt arbete. När vi smält ner maten och druckit nån mer kaffetår var det dags för hemfärd.

Tack alla som kom och återigen stort TACK till kommittén!

Fler bilder under AKTIVITETER.  Bilder Bengt Hansson

.............................................................................................

Besök på Boulebanan idag!

Solen sken och det var en härlig 28 mars 2019. På boulebanan var det 11 st som hade kul. Några saknades dock, men humöret var på topp. Man fick inte störa deras koncentration!

Hela gänget för dagen samlat framför lilla stugan!

Det gällde att träffa "lillen" och några var ju nära här!

Eila siktar medan Anna-Kristina och Britt håller kollen!

Vill Du/Ni vara med och spela Boule, så passa på måndagar och torsdagar, kl 10.00, bakom Folkets Hus i Hoby. Tag med fika!

Fler bilder under AKTIVITETER

.....................................................................................................

Medlemsmöte 20 mars 2019

Ett 75-tal medlemmar hade intagit sina platser, när dagens möte började, som är i samarbete med ABF. Stort välkommen till alla som kommit, hälsade ordf Gunn och naturligtvis lite extra till dagens underhållare Trasthen & Stahren från Ryd.

1 ny medlem var inskriven berättade Lars-Gunnar. Hälsades välkommen med applåd.

Till kursen på Tjärö, den 23 maj, är anmälda Eva Wahnström, Tore Lindqvist och Lars-Gunnar Nilsson.

Bygd i Samverkan har årsmöte 25 mars och då är anmälda Kurt Päbel, Johnny Magnusson, Hans Hedlund och Gunn Svedberg.

Rapport om

att vi var anmälda till Bräkne Byafest

att gruppen "sjunga tillsammans" med Ingela o Hasse kom 16 st totalt. Nästa gång blir 21/3.

att Lars-Gunnar, Gun-Britt och Eva varit varit på friskvårdskurs, vilken uppskattades

att Hans Hedlund varit 1 v på Qi Gong-kurs som var till stor belåtenhet

att ordf varit på Distriktets styrelsemöte. Föreningen i Tving läggs ner. Premier för Trippelskrapet kommer ej att hamna i vår förening. Ordförandekonferens i vår lokal 9 april. Vilka kurser vill vi ha, undrar Distriktet?

Vår nya kassör Håkan Svensson, håller på att sätta sej in i nya sysslor, men meddelade att ekonomin var god.

Nästa bingo-kväll är den 11 april, kl 14.00. Tag med fika!

Nästa möte den 17 april, kl 14.00 och då underhåller Goa´ Glaa´ Gräbbor.

Norje PRO har skickat en förfrågan om vi vill följa med på en Göta Kanal.resa. Sätts på ansl.tavlan.

Sopp-kväll kommer att anordnas 3 april, kl 17.00. Anmälan på uppsatt lista, eller till Karin Jeppsson eller Kurt-Eve Axelsson.

Fiber kommer förhoppningsvis att installeras under V 12-13.

Beslutades att de som har kaffet på mötena, kollar över dukarna på borden. Är det fläckar på dom, tar man hem och tvättar dom, så att nästa gäng har rena dukar när dom kommer.

Mötet avslutades och fram till scenen hälsades dagens underhållare.

 Trasthen och Starhen körde musikquizz och de som vann fick både diplom och choklad.

En av vinnarna blev Kickan Svensson, som här mottager sin vinst.

Stort TACK till dagens kaffekommitté: Ingrid, Vivi, Eva L, Bengt och Johnny.

Här ser vi ett par av "tjejerna" i full action i köket!

Vill ni se fler bilder, gå in under fliken Möten. Bengt Hansson har tagit bilderna.

.....................................................................................................

Då har dessa glada "grabbar" startat sin Matlagningskurs, våren 2019. Ledare är Lasse Jirle.

Glada miner, trots att det är innan middagen är intagen!

Från vä: Ulrik, Bosse, Lasse J, Staffan, Lasse, Lars-Gunnar, Johnny, Per och Bengt

På bilden saknas Hans Knutsson.

...........................................................................................................

PRO har startat en grupp för att sjunga tillsammans!

Du är Välkommen den 12 sept, kl 13.30-15.00, antingen du kan sjunga eller inte.

Vi sjunger tillsammans med Ingela och Hasse, som spelar, och så fikar vi lite medhavd fika.

Ta med stämbanden och kom till PRO-lokalen, så har vi en trevlig stund tillsammans.

...................................................................................................................

 

 ÅRSMÖTE 2019-02-20

har hållits i PRO-lokalen med ett 60-tal medlemmar närvarande. Mötet öppnades av ordf Gunn Svedberg som hälsade alla hjärtligt välkomna, speciellt till dagens underhållare, David och Johan.

David Olsson och Johan Svedberg

Mötet hade utlysts på rätt sätt och dagordningen godkändes.

4 nya medlemmar hälsades välkomna med en varm applåd, Gunnel Adamsson, Gun och Bo Adler samt Ingemar Håkansson. Några fler nya medlemmar fanns på plats för första gången, så även dom fick ta del av applåden.

Många skrivelser hade inkommit, bl.a. från PRO-Distriktet om Årsmöte i Sölvesborg, inbjudan från Bräkne-Hoby Scoutkår till Byafesten 31 juli, där PRO anmält sitt intresse, skrivelse ang bedrägeri mot äldre, inbjudan till Medborgarhuset i Svängsta, Seniorträffar på Östersjön samt en kropp-och-själ-resa till Ungern.

Rapporter. Gullevi redogjorde för sitt förslag om att bilda en grupp för att sjunga tillsammans. Intresserade anmäler sej till henne. Även auktionsloppis var föreslagen, men dock dåligt intresse.

Tack kommit från Idrottshistoriska museét i Hoby, där vi gratulerat med en blomma vid deras invigning.

Tack till Ronneby Kommun, för snabb behandling, av vår värmepump, eftersom den gamla lagt av, fick vi en ny. Även hörselslingan var kollad.

Skolprojektet på Snäckebacksskolan var till belåtenhet. 6 st PRO-are deltog. Projektet handlade om språket förr och nu. Karin Jeppsson rekommenderade att delta om fler sådana projekt kommer.

Hjärtstartarkurs har genomförts av Linda på Civilförsvarsstyrelsen. 14 medlemmar deltog, på Alla Hjärtans Dag.

Matlagning för herrar startar 15 mars, med 9 deltagare.

Årsmöte.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Staffan Håkansson.

Till sekr valdes Tore Lindkvist.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Bo Lantz och Viking Johansson.

Årsberättelsen och kassarapporten godkändes.

Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Inge Karlsson. Godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Kostnadsersättningar för styrelsen för 2019 blev lika som 2018.

Nyval:

Kassör valdes Håkan Svensson på 2 år

Studieorganisatör valdes Hans Hedlund på 2 år

Programansvarig och vice sekr valdes Eva Larsson på 2 år

Ledamot samt trafikansvarig valdes Ulrik Lindkvist på 2 år

Ombud till ABF Hans Hedlund 1 år

Ombud till Bygd i Samverkan Kurt Päbel 1 år

Till Rullstolsansvarig för Lindebo-vandringar Yngve Martinsson 1 år

Ombud till KPR Gunn Svedberg

Ansvariga för lokalbokning Kurt-Eve Axelsson och Ingegerd Svensson 1 år

Meddelades att den Hemliga resan 28 maj, just nu fulltecknad.

Staffan tackade för förtroendet att leda dagens årsmöte. Gunn tackade Staffan och överlämnade en blomma.

Gunn tackade även de avgående ledamöterna samt ett stort tack för deras nedlagda arbete i föreningen. Gunhild Svensson, Inga-Maj Cambrant, Johnny Magnusson och Kerstin Olsson.

Inga-Maj och Johnny har tidigare erhållit PRO-nål för 10 års arbete i föreningen.

Sedan hälsades David Olsson och Johan Svedberg upp på scen för dagens underhållning. Första delen var temat Kärlek. Efter detta intogs kaffe och semla och därefter fortsatte underhållningen med lite blandad repertoar. Även en "liten" allsång om Mr Magnusson!!.

Medlemmarna tackade med stående ovationer.

Lotteriet avlöpte bra som vanligt!

Dagens kaffekommitté tackades med applåd, Inga-Maj, Kickan, Åke och Håkan.

Ordf tackade alla som kommit och avslutade dagens möte.

Lite suddigt, men det är ändå Åke, Inga-Maj, Kickan och Håkan. Dagens kaffekommitté!

Se fler bilder under "Möten"

................................................................

 

HJÄRTSTARTARKURS 2019

 

20 st var anmälda till kursen. Tyvärr var 6 st sjuka, men de andra höll ställningarna hela eftermiddagen. Linda från Civilförsvarsstyrelsen höll, som vanligt, i kursen och lämplig nog höll hon den på Alla Hjärtans Dag.

På bilden har dom bara ställt upp för fotografering, men sen var det full fart!

Stort TACK till Linda!

Fr vä: Gun-Britt N, Eva, Anita, Kurt, Inga-Maj, Gun-Britt C, Inger, Kurt-Eve, Ingrid, Lars-Gunnar, Tore, Håkan, Bosse, Kickan och slutligen Linda

..............................................................................................

 

Då har vi haft 2019 års första medlemsmöte!

MEDLEMSMÖTE 16 JAN. 2019

Ordf Gunn öppnade möte och önskade alla en God fortsättning samt hälsade ett 60-tal medlemmar hjärtligt välkomna till årets första möte. Ett särskilt välkommen till dagens underhållare Trallande tanter med Gubbs.

Parentation hölls för de medlemmar som lämnat oss under 2018. Ljus tändes, dikt lästes och vi höll en tyst minut, sjöng därefter Härlig är jorden tillsammans.

Mötet fortsatte.

Inga nya medlemmar än på det nya året.

Rapporter:

Julblomma lämnad till Viktor Ohlsson Chark som tack för sponsring.

Nyårsblommor lämnade på Lindebo till de 7 st som är PRO-medlemmar där.

Energideklaration är lämnad till Ronneby Kommun.

Per Engqvist, handläggare på Fritid/Kultur i Ronneby Kommun, var inbjuden till vårt styrelsemöte för att diskutera kommunens samlingslokaler.

Johnny M rapporterade från Bygd i Samverkans möte, som i år kommer att fira 20 år. Kommer även att bli allmänna möten under året.

Gunn och Johnny varit på Samrådsmöte i Johannishus. Alla föreningarna skrivit under en skrivelse ang KPR, som skickas till Ronneby Kommunstyrelse.

Kassören återkommer med ekonomirapport till Årsmötet.

Studier:  Boulen är igång, Läsecirkel, som ska läsa Raskens, startar 21 jan., Stavgången startar (om vädret tillåter) 22 jan, Qi Gongen startar 23 jan. Matlagning för de 9 herrar som anmält sej, blir den 15 mars. Bingo start 7 febr kl 14.00.

Lista är uppsatt på anslagstavlan i lokalen när det gäller den hemliga resan 28 maj. Nu är det 43 anmälda!

Skolprojekt på Snäckebacksskolan den 23-24 jan. Samåkning från lokalen kl 07.30.

Hjärtstartarkurs 14 febr, kl 14.00 i lokalen.

Inbjudan till Kallinge Folkets hus, för de som vill se hur Mattcurling går till. Tisdagar kl 10.00.

Stort tack och applåder till Lars och Berit Jansson som skänkt 2 st tavlor i Blekingesöm. Ska hängas upp i lokalen.

Ordf tackade för visat intresse och överlämnade scen och mick till Trallande Tanter med Gubbs (Stina Sunesson, Susanne von Köhler och Göran Gill) Trevlig program med mycket nostalgi. Efter stående ovationer blev det även en extralåt. Kaffe och macka intogs i pausen och lottdragning innan vi gick hem. Tack alla som kom.

Trallande tanter med Gubbs

Susanne von Köhler, Göran Gill och Stina Sunesson

Fler bilder under Möten

............................................................................................................................................................

STAVGÅNGEN ÄR PÅ G!

Här genar vi över Pagels gård, Gullevi frågat lov!

.......................................................................................................

VI TACKAR INGALILL OCH INGER FÖR TREVLIGA BINGOEFTERMIDDAGAR

Inger och Ingalill

................................................................................................................

HÄR HAR VI VÅRA DUKTIGA OCH FANTASTISKA CIRKELLEDARE.

Från vänster: Tore Lindqvist, boule, Ewa Wahnström, Qi Gong, Lars-Gunnar Nilsson, stavgång, Inga-Maj Cambrant, Qi Gong, Inger Karlsson, bingo, Ola Palm, Historia och Johnny Magnusson, Röaby-cirkeln. (Foto: Gunn)

Dom lägger ner många timmar på att lära oss andra. Dom är guld värda! Tack!

..............................................................................................................

Qi Gong onsdagar, kl 10.00, i PRO-lokalen. Ring Ewa om du har frågor, tel 0457-80982

STAVGÅNG Samling PRO-lokalen, tisd kl 09.30. Tag med fikakorg!

Frågor, ring Lars-Gunnar 0457-80186

BOULE spelar vi utanför Folkets Hus, måndagar och torsdagar, kl 10.00.

Undrar Du något om boulen, ring Tore, tel 0457-80804

HISTORIECIRKEL måndagar kl 09.30, i PRO-lokalen. 

Undrar Du något om cirkeln, ring Ola tel 0457-80204

MATLAGNING FÖR HERRAR, Våren 2019

Går bra att anmäla snarast till Gunn, tel 0708-253453. 

                

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

Aktuellt från Bräkne-Hoby

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.