A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Möten & Träffar

På månadsmötet i oktober underhöll "Trallande Tanter med Gubbs".

 I Stuan samlades ett 20-tal medlemmar för att delta i oktobers månadsmöte. Mötesordföranden, som denna gång var Bengt Göran Svensson, hälsade alla välkomna. Dagordningen lästes upp och godkändes. Berit och Ingemar valdes att justera protokollet. Där kan vi bl.a. läsa att:

  • föreningen har en stabil ekonomi enligt kassören.
  • studiecirklarna är i full gång. Gert ska till folkhögskolan i Hoby för att informera sig om ett bokföringsprogram.
  • vi har fått "Organisationsutredningen PRO" på remiss.  
  • på novembermötet serveras jullandgång med dricka och kaffe med kaka. Anmälningslista finns i Stuan.
  • deltagarna ska fundera på om vi ska byta tidpunkt mellan sillmiddag och vårutflykt och om nästa utflykt ska vara hemlig.
  • komplett protokoll - läs mer här

 

 Mötet avslutades och ordförande hälsade Trallande Tanter med Gubbs välkomna för att ge oss underhållning med sång och gitarrspel. Deras framträdande var mycket proffsigt och repertoaren bestod av melodier från 70-talet och framåt. Det var verkligt örongodis och man såg nostalgin på deltagarnas miner och rörelser. Flera sade att de kom ihåg hur det var på dansbanan när låtarna var populära. Som vanligt delades musiken upp i två halvlekar med kaffepaus emellan. Eftermiddagen var minnesvärd mycket tack vare tanterna och gubbens musikaliska proffsighet.

Traditionsenligt avslutades mötet med lottdragning. Ett stort tack till lotteriansvariga och till kaffekommittén som fixat allt det praktiska.

 

Trallande Tanter med Gubbs i "full acction"

 

 

Nästa månadsmöte är den 28 november med Jullandgång i Stuan.
Glöm inte att notera dig på deltagarlistan!

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.