A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Verksamhetsplan för 2019

Föreningen håller månadsmöten tredje torsdagen i månaden utom i juni, juli och december. 

Styrelsen sammanträder måndagen i veckan innan månadsmötet.

Lokal Ramdala IF klubbstuga på Säbyvallen kl 14:00

 

Månadsmöterna hålles i Ramdalas församlingshem utom vid jul och sommarfesten, då det är i Jämjö Folkets Hus. 

Såväl månadsmöterna som styrelsemöten startar kl: 14.00. 

Vid månadsmöterna serveras kaffe eller smörgås till en kostnad av 50 kronor. Vid servering av mat 70 kronor.   Hemsändning av mat vid sjukdom betalas med 50 kronor. Överbliven mat 20kr/ portion efter mötet.

 

Uppvaktning av  medlem som fyllt  80, 85, 90, 95,100.  Uppvaktningen göres i samband med sommarfesten och julbord. Berörda medlemmar kallas till möterna för att mottaga uppvaktningen.

 

Blommor till långLångtidssjuk är man om man varit inlagd på sjukhus med efterföljande konvalecens.

 

Föreningen skall arbeta så att medlemmarna skall känna gemenskap. I detta arbete är en stor och god kontaktverksamhet nödvändig.

 

 Vi måste bli bättre på att ta vara på varandra.  Så att vi vet om det händer olycksfall eller sjukdom hos våra kamrater så att vi kan ge dem ett uppmuntrande stöd i deras situation.

 

200 kronor till avliden medlems bår eller Barncancerfonden enligt de sörjandes önskemål.

Vid paretationen tänds ett ljus för varje medlem som gått bort under året.

 

Sommarfest och 40-års jubileum 20 maj

 

Julbord den 5:e december.

 

En resa under maj eller juni månad.

 

Loppmarknad 2st på Säbyvallen Ramdala i juli månad.

 

Höstauktion den 21:e november.

 

Sjukamp under tio veckor på Säbyvallen i Ramdala (juni, juli och augusti).

 

Boule spelar vi en gång i veckan så länge väderleken tillåter.  Mattcurling vintertid i Jämjö Folkets Hus.

 

 

För att stärka föreningen skall vi värva medlemmar i PRO.

 

Studieverksamheten är en viktig del i gemenskapen och nödvändig för att klara de krav samhället ställer på oss alla.  Samt att det är social verksamhet. 

 

PRO Ramdala studiecirklar är kostnadsfria. 

Alla aktiviteter är viktiga för att bibehålla en god gemenskap

 

 

Vid aktiviteter med teckningslistor, där man uteblir utan giltig orsak, kommer föreningen att uttaga full kostnad för aktiviteten.

 

PRO Ramdala är medlem i FONUS ekonomiska förening sedan 22:e september 2017.

 

 

Vi skall ha trevligt på våra sammankomster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.