A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Verksamhetsberättelse 2016

Medlemsantal och Årsavgift:

Föreningen hade 151 medlemmar vid årets början och har 155 medlemmar vid årets slut.  10 medlemmar har avlidigt.  Årsavgiften under 2014 till föreningen har varit 40 kr.

Mötesverksamhet:

10 ordinarie styrelsemöten har hållits.

10 månadsmöten för samtliga medlemmar har hållits.

2 sommarmöten har hållits.

10 friskvårdsträffar har hållits på Säbyvallen under sommaren.

Föreningenhar haft bouleverksamhet på våra banor på Säbyvallen.

2 kontaktsombudsmöten har hållits.

Sommarfesten hölls den 22 maj i Ramdala församlingshem.

Julbordet hölls den 4 dec. i Ramdala församlingshem

Månadsmöterna har haft en mycket hög besöksfrekvens.  Externa underhållare har bidragit med sång och musik.

3 filmaftnar har hållits.

Kontaktombudsverksamhet:

Föreningens 7 kontaktombud har under året genom ett flertal telefonkontakter och med hembesök hållit kontakten med medlemmar, som haft svårt att komma på månadsmöterna av olika anledningar.

Larsaretts- och hembesök hos långtidssjuka har genomförts.  Dessa besök och en "krya på dig" -blomma har varit mycket uppskattade.

Kontaktombuden har också genom personliga besök i hemmen delat ut blommor på högtidsdagar till medlemmar, som inte kunnat närvara på de gemensamma gratulationsmöterna.  Gratulationsmöten är sommarfesten och julfesten.  Julgåvor eller julblommor till medlemmar som fyllt 80 år eller mera har delats ut.  Kontaktombuden har gjort många besök i hemmen och haft många samtal från medlemmar, som bara velat pratat lite och den personliga kontakten har varit mycket god.

Alla medlemmar har fått ett kontaktkort med namn och telefonnummer på sitt kontaktombud.  Varje kontaktombud har ett 20- tal medlemmar att hålla kontakt med.  God person- och lokalkännedom har gjort arbetet effektivt och det har blivit många trevliga besöksstunder hos medlemmarna med kaffe och godakakor.

Fester och samkväm:

Sommarfesten den 22 maj hölls i Ramdala församlingshem  med hemlagad, mycket uppskattad god mat.  Bra underhållning av Olle Björngren.

Den 26 juni inbjöd Ingrid och Gösta till grillfest, kaffekalas, tipsrunda och musik i parets trädgård.

Den 31 juli inbjöd Birgitta och Rune till fest i Stora Hammar.  Festen inleddes med kaffe och jättegoda hembakade kakor.  Tipsrunda med knepiga frågor hölls i värdparets trädgård, därefter serverades sillasmörgåsar och gott drickbart, vilket smakade toppen i de mysiga partytälten.  Kubbspelsmästerskap roade många på båda festerna.  Mycket lyckade sammankomster med fin stämning.  När vi skildes åt framåt kvällen hade vi många härliga sommarupplevelser med oss hem.  Ett 50- tal medlemmar deltog i vardera festerna och styrelsen hoppas och tror att festerna är en tradition, som kommit för att stanna i vårt föreningsarbete.

Höstauktion och loppmarknad:

Auktionen hölls i år i samband med månadsmötet den 20 november och gav ett mycket bra resultat.  Duktig utropare ver Åke Nilsson med hjälp av Rune Larsson, 150 utrop av skänkta och studiecirkeltillverkade alster bytte snabbt ägare.  Vid 2 loppmarknader den 5 juli och den 24 juli har ett 20- tal medlemmar spntant sålt ihopsamlade saker.  Detta har get en bra förstärkning i föreningskassan.  Alla de som deltog som försäljare på loppmarknaderna tycker det var jätteroligt.

Friskvård:

Friskvården startade i år den 27 maj på gamla tennisbanan på Säbyvallen.  Vår förening disponerar banan av idrottsföreningen.  Vi har fått en bra möjlighet att spela på 2 regementsenliga boulebanor, banor för varpa och hästskokastning.  Det känns bra att börja friskvården på de fina banorna.  I år har vi inte behövt kämpa mot regn och blåst.  Ett 20-tal medlemmar har stadigt deltagit i tävlingarna, som alltid börjar med lite gymnasikuppvärmning.  Efter 10 väl genomförda tävlingsomgångar stod Per-Erik Karlsson som segrare, Lars Erik Krona blev 2:a, Ove Andersson 3:a och Sture Håkansson 4:a.   I damtävlingen vann Britta Jonasson, på 2:a plats Britt Lennartsson, 3:e Siv Redmo och 4:a Gunilla Svensson.  Prisutdelningen hölls i församlingshemmet.  Prisutdelare var Evert Persson och Anita Karlsson. Föreningen hoppas på ännu fler deltagare under år 2015.  Trevlig gemenskap och bra fysisk träning tillsammans ger oss många goda minnen och vid den obligatoriska kaffestunden efter tävlingen diskuterades livligt dagens resultat. 

Resor:

Föreningen har under året genomfört två resor.  En till Helsingör med ett 35-tal deltagare.  Den resan startade från Ramdala vid 7-tiden på morgonen med medhavd förrmidagsfika, som intogs i Hässleholmstrakten.  Färden gick sedan vidare till Hälsingborg och färjan över till Hälsingör.  Turligt nog lyckades vi parera mellan regnskurarna så att själva besökstiden i Helsingör blev så torr, att vi kunde göra de inköp som alla önskade.  Där gavs även möjlighet att käka lunch.  Vid 14-tiden startade vi hemresan, som avslutades i Ramdala vid 19-tiden.

En hemlig resa till Öland genomfördes med ett 40-tal medlemmar.  Vi startade vid Ramdala kyrka och åkte kustvägen till Brömsebro, där vi fikade.  Färden fortsatte till Färjestaden där en guide mötte upp.  Färden gick tvärs över Öland och sedan söder ut på östra sidan av Öland.  Vi gjorde två besök på Alvaret för att se på vilda orkidéer.  Därefter blev det lunch på hotellet i Degerhamn.  Vi fortsatte tillbaka till Färjestaden där PRO-föreningen bjöd på fika och trevlig underhållning av deras sångkör.  Åter till ramdala vid 17-tiden.

Representation:

Föreningen har varit representerad i distriktets och samorganisationens möten av Rune Larsson, Gösta Johansson, Jan Johansson och Roy Sjöbäck.  Medlemmarna har också deltagit i av distriktet anordnade kurser.  Ramdala PRO har deltagit i Samorganisationens och Distriktets höst- och årsmöten, samt på ABF.s års- och höstmöten.

Studieverksamhet:

19 studiecirklar med sammanlagt 110 deltagare har genomförts.  4 matlagningscirklar, 2 hanverkscirklar och 2 släktforskarcirklar, 2 läsecirklar, 2 friskvårdscirklar, varav en med Qi-Gong, 1 digitalfotocirkel, 1 cirkel i engelska 1 datacirkel samt 3 kulturcirklar med ett 30-tal deltagare i varje kulturcirkel samt 1 I-pad-cirkel.  Duktiga cirkelledare har varit Gösta Johansson, Ingrid Nilsson, Karin Pettersson, Ingrid-Pia Nilsson, Siv Redmo, Roy Sjöbäck, Stig Nyman.  Studiecirklarna har pågått i 30 timmar per cirkel och intresset samt engagemanget har varit på topp.  Vi har träffats i ABF:s inhyrda lokaler i JämjöFolkets hus, där vi blivit väl omhändertagna och fått bra hjälp med praktiska detaljer.  Måndagar, tisdagar och onsdagar har varit kursdagar.  Den 8 dec bjöd föreningen på en gemensam lunch för styrelsen, alla cirkelledare och cirkeldeltagare sammanlagt 51 personer på Jämjö Värdshus.

Ekonomin:

Lokalhyror är en utgift, som vi inte kan påverka, men kommunen hjälper till med bidrag.  En positiv utgift är kulturkostnaderna och kontaktverksamheten.  Dessa är ganska stora, och det skall vara för våra medlemmars bästa.  Ekonomin är god tack vare försäljning av lotter, loppmarknader och vår höstauktion.  Vid årets slut var ekonomin i balans och med vad Riksorganisationen rekommenderar med god marginal.

Föreningen har investerat 20500kr i en förådsbod för förvaring av loppisprylar och loppisutrustning.  Boden har monterats, inretts och målats av händiga medlemmar.  Försäkring av boden är tecknad hos Länsförsäkringar.  Boden är placerad på idrottsplatsens tennisbana enligt överenskommelse med idrottsföreningen.

Avlidna medlemmar:

Under år 2014 har 10 medlemmar avlidit.

Slutord:

Denna kortfattade sammanfattning av föreningens verksamhet visar på en mycket livaktig verksamhet, där så många som möjligt av medlemmarna har deltagit.  Det syns inte minst på det stora antalet studiecirklar och antalet mötesbesökare, som föreningen haft.  Vi uppmanar alla våra medlemmar att försöka deltaga i vår verksamhet.  Vi märker av det hårdnande samhällsklimatet där det är pensionärerna, som skall stå för kostnaderna genom lägre pension och högre skatt, samt en försämrad service inom hemtjänst och äldrevård.  Därför är det viktigt att vi hela tiden bearbetar de politiska beslutsfattarna, så att vi kan få ett rättvisare samhälle, där även pensionärer räknas och har rätt till en bra levnadsstandard.  Vår förhoppning är att PRO tillsammans med övriga pensionärsorganisationer kan påverka i den riktningen.  Styrelsens förhoppning är att den goda sammanhållningen och fina stämningen som varit under det gångna verksamhetsåret 2014, även skall vara med oss under 2015 samt önskar den nya styrelsen ett bra verksamhetsår 2015.  

Styrelsen tackar alla som under året har deltagit i aktiviteter och tackar för det gångna verksamhetsåret 2014.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.