A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Historik

PRO- föreningen i Ramdala bildades lördagen den 24 november 1979.

Karl- Erik Andrén och ombudsmannen Percy Greiff var med vid bildandet.

21 pensionärer anslöt sig till den nybildade föreningen.

Till föreningens första styrelse valdes:

Ordförande Artur Hammar

Sekreterare Ines Larsson

Kassör Marta Virgin

Övriga ledamöter

Sevia Andersson

Judit Redling

Ingen av dessa styrelseledamöter finns kvar i livet.

Då ingen ville ta några styrelseuppdrag, upplöstes föreningen på första mötet efter bildandet 1979.

Cirka tre veckor efter upplösningen samlades några pensionärer hos Åke Hansson och återbildade föreningen.

de två eldsjälarna Artur Pettersson och Åke Hansson åtog sig uppdragen.

Föreningen blev kvar.

 

Föreningsordförande har varit:

Artur Pettersson    1979- 1994

Bengt Johansson    1995- 1996

Arne Thörnberg      1997- 1997

Jan Johansson        1998- 2001

Kjell Samuelsson     2001- 2001

Jan Johansson         2001- 2002

Evert Carlsson        2002- 2004

Jan Johansson         2005- 2006

Rune Larsson          2007- 

Den 21 januari 2998 hade föreningen ett krismöte under ledning av dåvarande ordförande Arne Thörnberg. Frågan var, skall föreningen läggas ned eller vara kvar. Av föreningens 42 medlemmar var 25 närvarande. Sluten röstning verkställdes med utslaget 12 röster för nedläggning och 13 för en fortsättning.

Föreningen blev kvar

Percy Greiff höll ett mycket känsloladdat tal, vilket han framhöll vikten av en PRO förening i Ramdala. Han vädjade till medlemmarna att ställa upp på olika styrelseuppdrag. En ordförande, kassör och sekreterare måste det finnas till årsmötet den 18 februari 1998.

Vid årsmötet 980218 valdes följande styrelse.

Jan Johansson    ordförande

Paul Andersson   kassör

Ivan Olausson     sekreterare

Artur Pettersson  ledarmöter

Gerd Wahlbom         -"-  

Birgit Björned      festkommitté

Inga Andersson          -"-

Den 1:e april lämnade Ivan Olausson sekreterareposten. Gerd Wahlbom tog över Ivans uppdrag.

En tråkig historia var när vår nyvalde ordförande Kjell Samuelsson avled under ett tal på Sturkö PRO:s jubileumsfirande. Kjell var ordförande under 8 månader.

Då PRO Ramdala blivit kända för att ha en glad och otvungen stämning på möterna strömmar medlemmarna till. Ökningen från 47 medlemmar 1998 till 133 medlemmar 2009 är fantastik. 

När detta skrives är det 2015-01-27 är vi 155 medlemmar.

Mötesverksamhet:

 8 stycken månadsmöten varje år hålls i församlinghemmet. Vid varje möte har föreningen ett kulturinslag, kan vara föredragshållere, sångkörer och orkestrar. Ett år hade föreningen landshövding Ingegärd Vernesson som föredragshållare och prisutdelare.

Lokalproblem:

Föreningen höll månadsmöten i Säbyskolans lokaler. 1997 meddelade Karlskrona kommun att Säbyskolan skulle säljas. 1998 fick föreningen hyra Ramdala skolans matsal till sina månadsmöten. I januari 2000 fick föreningen meddelande om att skolan behövde lokalerna till sina aktiviteter. I april 2000 började vi förhandla med pastorsexpeditionen om att hyra församlingshemmet. Förhandlingen var mycket svår. Kyrkan hävdade att lokalen var till deras aktiviteter. PRO hävdade att församlingshemmet var till för församlingsmedlemmarna, vilket prästen höll med om. Efter ett vänskapligt slut enades vi om att tredje onsdagen varje månad kl. 1400- 1800 hade PRO tillgång till församlingshemmet. Den 17 juni 2000 hölls det första mötet i församlingshemmet. Kyrkan har ändrat mötesdagen till tredje torsdagen varje månad. Ändringen beror på prästens arbetsschema.

Föreningen har alltså ingen egen lokal.


Studier:

Föreningen har haft en mycket omfattande studiecirkelverksamhet tillsammans med ABF i alla år. Cirkelledare har varit föreningsmedlemmar.  De ämnen som studeras i dag skiljer sig ganska mycket från de som studerades 1997. Snickerikurser kan tyvärr ej hållas på grund av att lokal saknas.  Datacirklar startades av Gösta Johansson och Stina Johansson Klemets år 2000 och är fortfarande den i cirkelform, som varit populerast. Fortfarande startar nybörjarcirklar i datakunskap, men nu i ABF:s lokaler i Jämjö Folkets hus. Internet- och e-post har hållits, samt cirkel i mobiltelefonanvändning. Innevarande höst pågår 7 studiecirklar. Datakunskap, släktforskning, 2 cirklar om Världsarvsstaden Karlskrona och 2 matlagningscrklar, som alla administreras av studieorganisatörerna Gösta Johansson och Siv Redmo.  Datacirklarna har varit de livligaste. Det är många som suttit och tryckt på tangenterna efter Stina Johansson Klemets och Siv Redmos skrivna instruktioner.  Matlagningskurser, hantverkskurser, trafikkunskap, diabetes, stroke och högt blodtryck, föreningskunskap, konsumentkunskap, kultur och släktforskning har varit de mest omtyckta ämnena.  Cirkelledare har varit Ingrid Nilsson, Siv Redmo, Ingrid Ohlsson, Gösta Johansson, Sixten Carlsson, Lisbeth Ljung, Roy Sjöbäck och Stina Johansson Klements.

Kontaktombudsverksamhet:

Föreningen har och har haft en omfattande kontaktombudsverksamhet.  Eldsjälen har varit Ingrid Nilsson f.d. undersköterska, som med 6 stycken medhjälpare har besökt medlemmar som haft det svårt att komma till mötena.  Larsarett och hembesök hos långtidssjuka har genomförts.  Detta har spridit mycket glädje.  Gratulationsblommor har tilldelats ut i hemmen till medlemmar som ej närvarit på månadsmötena.  Julblommor har delats ut till medlemmar som är fyllda 80 och mera.  Alla medlemmar har ett kontaktombudskort med namn och telefonnummer till sin personliga kontaktombud.

 PRO distriktet har haft Ramdalas kontaktombud som skolexempel.

Ekomomi:

Ekonomin under 1998- 1999 var inte den bästa.  Genom att sälja Bingolotter och bearbeta kommunen så blev det bättre.  För att få igång föreningen och öka medlemsantalet subventionerades flera resor.  Kassören Paul Andersson höll hårt i pengarna.  Kommunen hjälpte oss mycket, ett stort tack till Sipa på kommunkontoret. Aktionerna i församlingshemmet gav föreningen ett stort tillskott, liksom loppisarrangemangen på Säbyvallen.  Loppisarrangemangen har krävt mycket arbete av våra medlemmar.  Ett 15-tal medlemmar har skött försäljningen, och många har ställt upp med praktiska detaljer som upp- och nermontering av föreningens partytällt och kaffetält, samt alla försäljningsborden tillverkade av Karl- Erik "Pelle" Karlsson.  Stort arbete har också utförts av Ingrid och Sixten Nilsson med iordningställande av loppisvarorna i säljbart skick, samt magasinering.  Evert Persson har magasinerat tält och större saker.  P.g.a. allt ideellt arbete i föreningen är ekonomin år 2009 mycket god. 

Friskvård:

Evert Persson heter mennen som vill att folk rör på sig.  Mellan 25- 30 medlemmar har varit med i gymnastiken och tävlingarna på Säbyvallen.  Vädret verkar inte ha någon inverkan då tävlingarna genomförts.  Sjukamp heter tävlingen som består av boule, varpa, hästsko, pil och bollkastning i hink och plank samt ringkastning. 2008 startade Gösta Johansson bouleverksamhet på Jämjö PRO:s banor.  Från och med i år har föreningen 2 stycken egna boulebanor egenhändigt byggda av duktiga medlemmar.

Resor:

1985 till 1995 var Stina Pettersson reseledare och då var reslusten stor.  Göta kanal, Norrköping, Valdemarsvik och Kalmar var en av del platser som besökts.  I ett gammalt protokoll från Göta kanal resan rappoteras det om avfärden, frukosten, embarkeringen av båten, lunchen, slussarna, buss till hotellet, middag och övernattning.  Dag två Kolmårdens djurpark, djursafari, delfinuppvisning och hemresa med middag i Valdemarsvik och kaffe i Kalmar därefter var det ett uppehåll på grund av att vi saknade reseledare. På senare år har Birgitta Nilsson och Rune Larsson fått fart på reseverksamheten.  Köpenhamn, Helsingör, Österlen och Simrishamn.  Mycket uppskattade "hemliga resor" till Ebbamåla bruk och Kalmar- Öland har ordnats av Ingrid Nilsson och Evert Persson.

Representation:

Föreningen har representerad i distrikstyrelsen av Evert Carlsson, Sixten Nilsson och Jan Johansson.  Föreningsmedlemmarna har deltagit i distrikt och samorganisationens möten och kurser. Föreningen har varit representerad på ABF:s års- och höstmöte.  Evert Carlsson och Gösta Johansson har under många år medverkat som domarteam i Blekingedistriktets Veteranvetaretävling.  

Fester och samkväm:

Föreningen har hållit julfest och sommarfest i församlingshemmet i alla år.  Vid dessa fester har föreningens festkommitté tillagat all mat.  De stora julborden är i gourmeklass.  Att några stycken damer kan laga så mycket god mat till så många, visar deras stora intresse för föreningen.  Grillparty har hållits hemma hos Gösta och Ingrid.  Vid partyt skall grillkorv, bröd samt dricka medföras efter behov.  Efter förtäringen är det dags för den stora kubbtävlingen.  Vilket lag skall bli mästare och försvara titlen på höstfesten?  Höstfest har hållits hos Birgitta och Rune i Stora Hammar.  Festen inleds mestadels med kaffe och goda hembakade kakor.  Därefter brukar minnet prövas med knepiga frågor på tipsrundan.  Efter kaffedrikning är det dags att börja kubbtävlingen.  Håller mästarlaget måttet eller blir det nya klubbmästare?  Trötta och hungriga smakar sillmackor med tillhörande drycker utmärkt.  Det är alltid spännande att gå på månadsmötena.  Kaffe, kakor och smörgås är vanligt, men flera gånger om året trakteras vi med kroppkakor, ärtsoppa och andra läckerheter.

Episoder och anekdoter:

Det har hänt otaliga roliga saker som inte skulle kunna hända.  Vid de första datakurserna användes hörlurar till deltagarna.  Rösten talade om vilka tangenter som deltagarna skulla trycka på, det var ingen annan som hörde instruktionen.  En deltagare tog nog fel tangent så rösten bad honom göra ett nytt försök.  Irriterad skrek deltagaren jag har ju för # tryckt på den tangenten.  Stort skratt hördes i lokalen.  Vid första träffen på mobilkursen kom deltagarna med 12 olika telefoner, några var inte uppackade än mindre laddade.  Nu började cirkelledarna se lite stressade ut.  Den som var lungnast var Sixten Nilsson, så första träffen kunde genomföras.  På nästa träff hade deltagarna sina bruksanvisningar med, detta var nödvändigt för cirkelledarna kunde endast 4 olika telefoner.  Detta blev den roligaste studiecirklen som jag deltagit i.  Det skrattades hejdlöst.  Vid tältresning samt upplockning samt nedplockning för loppmarknad kan det mesta hända.  När diverse gamla och nya saker skall säljas på loppmarknaden händer det konstiga saker.  Egna verktyg måste medföras och användas vid uppsättning, men det är stor risk att de blir sålda.  Evert persson lade sin hammare på bordet medan han hämtade material.  När Evert kom tillbaka började han söka efter hammaren, men den var borta.  Hammaren hade blivit såld för 45.kr, ett fynd enligt Evert Persson.  Gösta Johanssons hustru hade tagit med några glas för försäljning.  När Gösta fick se sin fina prisglas blev han bestört, men fick ropa in glasen för 40 kr.  När Ramdala PRO har loppis får man hålla hårt i privata saker.

Detta är ett försök att kortfattat beskriva vad som har hänt under 30 år i Ramdala PRO- förening

24-11-979 - 24-11-2009  Detta är en återblick i vår jubileumsskrift som var vid 30 års jubileum.

Jubileumet var den 24-11-2009 i Jämjö Folkets hus

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.