A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Vår förening

Vi är 135 medlemmar vid år 2019 års ingång.

Och under 2018 gick 8st medlemmar bort.

För att stärka föreningens inflytande skall vi bevaka att nyblivna pensionärer blir medlemmar i PRO.

Föreningen skall arbeta så att medlemmarna skall känna gemenskap.

I detta arbete är en stor och god kontaktverksamhet nödvändig.

 

Studieverksamheten är en viktig del i gemenskapen och nödvändig för att klara de krav samhället ställer på oss alla.

Sommarträffarna är viktiga för att bibehålla en god gemenskap. 

 Vi skall ha trevligt på våra sammankomster.

 

Vi har 7st studiecirklar av olika slag

(tex. Matlagning kvinnor, Läsecirkel, Hantverkcirkel, Kalligrafi, Släktforskning )

för att nämna några.

 

Månadsmöten 4st på våren + en sommarfest----- på hösten 4st + Höstauktion och julbord.

 

Under sommaren en hemlig resa.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.