A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Vår förening

Medlemsantal och årsavgift år 2020
Antal medlemmar 2019-01-01: 135st
Antal medlemmar 2020-01-01: 137st
Nya medlemmar 11st
Begärt utträde 4st
Avlidna 4st

För att stärka föreningens inflytande skall vi bevaka att nyblivna pensionärer blir medlemmar i PRO.

Föreningen skall arbeta så att medlemmarna skall känna gemenskap.

I detta arbete är en stor och god kontaktverksamhet nödvändig.

 

Studieverksamheten är en viktig del i gemenskapen och nödvändig för att klara de krav samhället ställer på oss alla.

Sommarträffarna är viktiga för att bibehålla en god gemenskap. 

 Vi skall ha trevligt på våra sammankomster.

 

Vi har 7st studiecirklar av olika slag

(tex. Matlagning kvinnor, Läsecirkel, Hantverkscirkel, Kalligrafi, sångkör, mattcurling )

för att nämna några.

 

Månadsmöten 5st på våren + en sommarfest----- på hösten 4st + Höstauktion eller basar och julbord.

 

Under sommaren en hemlig resa.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.