A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen

Styrelsen PRO Jämjö

Styrelsen tackar för förtroendet till verksamhetsåret 2019. Vi skall verka för medlemmarnas och föreningens bästa.

Styrelsen PRO Jämjö 2019
 
Ordförande Lennart Hansson 702677795 lennartcentern@hotmail.com
         
V. Ordförande  Lars-Erik  Ragnarsson 708449999 lasseragnarsson@gmail.com
Kassör Dan  Persson  709200340 danr.persson@gmail.com
 
         
Sekreterare Lisbeth Hillwertz 709491384  
         
Studieorganisatör Birgitta  Ljunggren 708494573 1963myway@gmail.com
         
Ledamor Ronny Carlsson 703590100 ronnycarls@gmail.com
         
Ledamot Ann-Marie  Hansson 708655659 bertil.ann-mari@live.se
         
Ledamot                  Gun-Nita Karlsson 709593933     gunnitakarlsson50@hotmail.com
Ledamot Barbro Flygare 703780573 flygarehans@gmail.com
         
Suppleant Gunn  Karlsson  732010903  gb37300@gmail.com
Suppleant         Britt-Marie Nilsson 702262592  brittmarienilsson824@gmail.com     
Suppleant  Vivi-Ann  Pettersson  733448693  viviannpettersson21@gmail.com
Suppleant               Birgitta  Englund 708251115    birgitta.englund45gmail.com 
         
 Revisor Kjell  Nilsson  702262592  kinni45@gmail.com
 Revisor Myrna   Grönblad  734265245 myrnagronblad@hotmail.com 
 Revisor suppleant  Gunnel  Siverland    
         
         
         
   

 

 

 

         
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.