A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöten

2016-05-18  

                           Årsmöte 2017

PRO Jämjö hade den 9 februari årsmöte i Jämjö Folkets hus. Ett 50-tal medlemmar kom till mötet denna snöiga vinterdag. Ordförande Bo Johansson hälsade alla välkomna. En parentation ledd av Kyrkoherde Patrik Magnusson hölls över 7 medlemmar som avlidit under år 2016. Ljus tändes för var och en av dem samt en tyst minut. Till Göran Karlssons dragspelsmusik sjöng Patrik 3 sånger samt hade en kort betraktelse.

Därefter bjöd föreningen på kaffe och semlor. Under kaffet spelade Göran Karlsson på sitt dragspel. Efter kaffet genomfördes årsmötet. Roland Karlsson från Torhamn valdes till mötets ordförande och Vivi-Ann Fredriksson till sekreterare. Verksamhetsberättelse, resultat ekonomi och revisionsberättelse lästes upp. Val enligt valberedningens förslag genomfördes. Bertil Hansson hade undanbett sig omval till styrelsen och som tack för sitt arbete fick han en blombukett. Innan lotteridragning och mötets avslutning behandlades även en rad övriga frågor. Mötet hölls i samarbete med ABF.

Dagens gäst Kyrkoherde Patrik Magnusson, vår ordförande och Göran Karlsson. Foto Lars-Erik

 

Kaffestund. God semla.                                           Foto Lars-Erik

Dagen gästordförande Roland Karlsson och sekreterare Vivi-Ann Fredriksson. Foto Lars-Erik 

I förgrunden vår nyvalada sekreterare Vivi-Ann Fredriksson och hnnes bordgranne vår tidigare ordförande Kjell Nilsson. Foto Lars-Erik


                                              Årsmöte 2016.

Vi fick ny ordförande

PRO Jämjö har haft årsmöte den 11 februari i samarbete med ABF. Mötet inleddes med parentation över 11 avlidna medlemmar. Kyrkoherde Patrik Magnusson sjöng först 2 sånger som Göran Karlsson spelade dragspel till. Kyrkoherden höll en kort betraktelse. När namnen på de avlidna lästs upp och ett ljus tänts för var och en vidtog en tyst minut.  Göran Karlsson spelade därefter 2 kända andliga sånger.

Efter parentationen serverades det kaffe och semlor. Efter kaffet påbörjades årsmötesförhandlingarna. Till att leda dessa valdes Roland Karlsson Torhamn. Kjell Nilsson, som varit ordförande för PRO Jämjö hade avsagt sig omval. Som ny ordförande valdes därför Bo Johansson Jämjö. Kjell Nilsson, Ann-Christin Jonasson och Tage Engman avtackades för sina insatser i föreningen. I mötet blev det också lottdragning. Vinsterna var blommor, som var köpta och sponsrade av Röda Nejlikan Jämjö. Avslutningsvis spelade Göran Karlsson några låtar på dragspelet. Till slut tackade ordförande Bo Johansson alla, som villigt hjälpt till med olika saker. Hans önskan var att alla skulle ha roligt och trivas i föreningen

Vår nye ordförande Bo Johansson tackar för förtroendet.         Foto Lars-Erik

Avgående ordföranden Kjell Nilsson avtakas för väl genomfört arbete i föreningen.

Foto Lars-Erik

Ann Christin Jonasson avtackas för ett stort arbete i styrelsen och föreningen.

Foto Lars-Erik

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.