A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välkommen Till Pro i Asarum

Besöksadress:Froarpsvägen 4A  37450 Asarum Tel.0705320961 tisd.900-1100

E-Post: asarum@pro.se

E-Post: karinjeps@telia.com

E-Post:evaldssonallan@outlook.com

Webb:pro.se/asarum

 

Styrelen

Ordf.Karin Jeppsson Tel.0454320490

V.ordf.Inga Svensson  Tel.0454321716

Sekr...Inga Evaldsson  Tel. 045451003

ledamot Ingrid Ancarcrona tel.0706315286

ledamot Birgitta Ahlgren                tel. 0730722308

ledamot Fredrik Karlsson

 

Kassör Allan Evaldsson  Tel-0454320961

Studieorg.Holger Nilsson 045413322

Aktuellt från Asarum

Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.