A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Historik

Det gamla Sollefteå

Sollefteå Pensionärsförening bildades 18 febr. 1944 efter initiativ av Väja
pensionärsförening som hade bildats tidigare.Mötet hölls i Missionskyrkan och
22 st medlemmar anslött sig vid starten. En interimsstyrelse valdes med Nils Petter Molinsom ordf.
Årsmöte hölls därefter den 17 febr 1945, då August Sehlstedt valdes till
ordförande. 1948 erhöll föreningen 250 kr av Sollefteå stad för sin verksamhet.
Föreningen har under haft ett flertal ordföranden
Nils Petter Molin
August Sehlstedt
Gustav Axel Berglund
Johan Valftid Isgren
.Iohan Walftid Markström
C.E.Carlsson
Albin Perman
Bengt Sjögren
Harald Vestin
Helge Ölund
Brita Lindholm
Sture Sundholm
Lennart Larsson
Medlemsantalet ökade och därmed även kravet på större lokaler fler möten.
Från starten i Missionskyrkan flyttades möten till Lilkingets skola - Nya
Pensionåirshemmets samlingssal flor att 197L flytta till Hullsta Gard då
medlemsantalet ytterligare ökat.
35-ars-jubileet firades 1947 med Förbundsordförande Lars Sandberg som
huvudtalare.
Samarbete mellan socialnämnd, kommun och PRO-föreningarna giorde att PRO
fick ett eget rum på Solgården som expedition, vilket uppskattades mycket.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.